Monikielisen kirjaston yhteystiedot

Ota yhteyttä ja anna palautetta:

Sähköposti: monikielinen.kirjasto@hel.fi.

Facebook: www.facebook.com/monikielinenkirjasto.

Riitta Hämäläinen
riitta.hamalainen@hel.fi
puh. 09-310 85 402.

Eeva Pilviö
eeva.pilvio@hel.fi
puh. 09-310 85 460.

Kaukopalvelu (siirtokokoelmien tilaus kirjastoille):
kaukopalvelu@hel.fi
Kirsi Vanharanta
puh. 09-310 85 432.

Siirtokokoelmien palautukset osoitteeseen:
Helsingin kaupunginkirjasto /
Kaukopalvelu
PL 52401
00099 HELSINGIN KAUPUNKI