Alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot (AKE)

kehittämistehtävää hoitavat kirjastot kartalla

1.1.2018 voimaan astuneen Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaisesti valtakunnallista kehittämistehtävää hoitaa Helsingin kaupunginkirjasto. Alueellisia kehittämistehtäviä hoitavia kirjastoja on yhdeksän. Valtakunnallisella ja alueellisella kehittämistehtävällä korvataan aiempi keskus- ja maakuntakirjastojärjestelmä.

Alueellinen kehittämistehtävä

Yleisten kirjastojen alueellista kehittämistehtävää hoitavat seuraavat yleiset kirjastot:

1) Joensuun kaupunginkirjasto, toimialueena Pohjois-Karjalan kunnat;

2) Kuopion kaupunginkirjasto, toimialueena Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kunnat;

3) Lahden kaupunginkirjasto, toimialueena Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnat;

4) Oulun kaupunginkirjasto, toimialueena Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat;

5) Porvoon kaupunginkirjasto, toimialueena Uudenmaan kunnat;

6) Rovaniemen kaupunginkirjasto, toimialueena Lapin kunnat;

7) Tampereen kaupunginkirjasto, toimialueena Pirkanmaan ja Keski-Suomen kunnat;

8) Turun kaupunginkirjasto, toimialueena Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat;

9) Vaasan kaupunginkirjasto, toimialueena Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnat.

Alueellisesta kehittämistehtävästä säädetään mm. seuraavasti: "Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Kehittämistehtävää hoitava kirjasto toimii yhteistyössä muiden kehittämistehtävää hoitavien yleisten kirjastojen, valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston ja muiden kirjastojen kanssa."

Kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen yhteystiedot