Tapahtuma- ja ideapankki

Historian tiedonlähteiden ilta Lauttasaaressa

Kuvaus ja tavoite

Lauttasaaressa Helsingissä on aktiivista kiinnostusta kaupunginosan historiaan. Kirjastolla järjestettiin kiinnostuneille tilaisuus kuulla, mistä paikallishistoriatietoa saa verkosta ja arkistoista.

Tapahtumaan liittyy myös FB-ryhmä Lauttasaari ennen - kuvia ja kysymyksiä, jonka perustin kesällä 2018. Se sai muutamassa kuukaudessa 800 jäsentä, jotka muistelevat, kaivelevat omia arkistojaan ja jakavat tietojaan. Tämän ryhmän jäseniä oli osallistujista noin puolet.

Kategoriat
mediakasvatus
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
historia
opastus
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
Kohderyhmä
kaikki asiakkaat
ikäihmiset
Tapahtuman kesto
0-2h
Toimijat ja yhteistyötahot
Lauttasaaren kirjaston tiloissa kirjaston tiedonhaun opastaja (Kirjastot.fi) ja Lauttasaaren historian tuntija.
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
Tietokone, valkokangas ja internet-yhteys, kaiuttimet radio-ohjelmanäytteitä varten.
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Käytetään hyväksi valtakunnallisia paikallistiedon lähteitä Finna.fi, digi.kansalliskirjasto.fi ja sieltä erityisesti historialliset sanomalehdet ym. 

Lista Lauttasaaressa käytetyistä lähteistä verkon osalta: http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Lauttasaaren_kirjasto/Juttuja_kirjastosta/Lauttasaaren_historian_tiedonhakuilta(160261) 

Järjestetään paikalliskokoelman näyttely lähelle tilaa, jossa opastetaan. 

Sovitaan, mihin tullaan tallentamaan linkkivinkit, jotta osallistujien ei tarvitse kynällä ja paperilla pitää kirjaa. Voidaan myös jakaa linkkejä paperilla, mutta verkko on helpompi käyttäjälle.

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Kirjaston kannattaa koota paikallistiedonlinkkejä koko ajan ja miettiä, miten niitä hyödynnetään sivuilla myös tapahtuman jälkeen.
Tiedotus
Some-ryhmät: Lauttasaari elää, Laru-liike ja Lauttasaari ennen, FB-ryhmiä. Niissä tieto kahteen tai useampaankin kertaan tapahtumavinkkinä.
Lauttasaari-lehden "Minne mennä"-palsta viikkoa ennen.
Kirjaston ovessa juliste paria viikkoa ennen.
Muuta huomioitavaa
Mukaan voi ottaa myös oman kaupungin karttasivuja ym. jos niitä verkosta löytyy. Kts. linkki esiteltyjen verkkoresurssien listaan.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Lauttasaaren kirjasto ja Kirjastot.fi
Yhteystiedot
päivi.litmanen-peitsala@kirjastot.fi
Kirjaston muuhun toimintaan vaikuttavaa, esim. melu
Tekniikan ja yhteyksien varmistaminen ennen kuin yleisö saapuu.