Tapahtuma- ja ideapankki

Parempi pyy - Kesken kaiken: Elämäni ohjaksissa, nykyaikaa eläen

Kuvaus ja tavoite

Tarkoituksena on vuorovaikutteisen toiminnan avulla oppia ymmärtämään nykyajan ilmiöitä. Toinen päämäärä on luovalla toiminnalla vahvistaa omaa itsekuvaa aktiivisena oman elämän valtiaana.  

 

Lähtökohta-ajatuksena toiminnan kehittämisessä on ollut, että mitä paremmin tuntee itsensä, pystyy ymmärtämään ympärillä olevaa maailmaa ja käyttämään uusia teknologioita, sitä parempaa ja aktiivisempaa elämää voi elää. Tutustuminen uuteen lisää avoimuutta ja uskallusta tehdä sellaista, mitä aiemmin ei ole tehnyt. 

 

Kategoriat
mediakasvatus
muu tietotekniikka
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
kirjallisuus
sadut
musiikki
valokuvaus
taide
työpajat
kansainvälisyys
kirjoittaminen
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
Kohderyhmä
aikuiset
Tapahtuman kesto
säännöllisesti kokoontuva kerho tms.
Toimijat ja yhteistyötahot
Komannen sektorin toimijat (tieto, osallistuminen, tiedotus).
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
Luovassa osuudessa käytetään erilaisia värejä, liimoja ja kirjaston kierrätysmateriaalia.
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Toimintaryhmä kokoontuu kerran säännöllisesti, kaksi tuntia kerrallaan. 

Tapahtuma jakaantuu kolmeen osaan:

    1    ensimmäisessä osassa esitellään jokin ajassa elävä asia (tekniikka, tiede, tieto) - keskustelu tai asiaa selventävä harjoitus

    2    toisessa osassa taide-elämys  (voi olla kirjallinen tai visuaalinen), johon tutustutaan ja jonka pohjalta tehdään 

    3    omaan elämään liittyvä luova harjoitus (omaa kuvaa kirkastava)

 

Esimerkkejä aiheista ja menetelmistä, joita on käytetty: 

TIETO

google kuvahaku

suomi.fi - kansalaisten palvelut

erilaiset tekniset apuvälineet

lisätty todellisuus

kuvankäsittely (oma kuva)

 

Palestiina - historia ja nyt (näyttely kirjastossa)

Bob Dylanin tekstit (Nobel -kirjallisuuspalkinto)

 

TAIDE

liikkuvat taideteokset

valotaide

katutaide

vuorovaikutteiset visuaaliset taideteokset

taideteokset, joissa on yhdistetty virtuaalitekniikkaa ja fyysistä liikettä

 

HARJOITUKSET 

valokuvaus

kollaasit - omat taidot, tiedot

mind map - harjoitukset

runoharjoitukset - haiku

lapsuuden satu videoksi

muut luovat, voimaannuttavat menetelmät

Tiedotus
Kirjasto, kolmas sektori
Kuvauksen laatinut kirjasto
Turun kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Susanna Kolehmainen, susanna.kolehmainen@turku.fi