Kohti ekologisesti kestävää Eeposta? - opinnäytetyö ja eko-opas

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelija Suvi Levonen käsittelee joulukuussa 2021 valmistuneessa opinnäytetyössään Eepos-kimpan kirjastojen ympäristötyötä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Eepos-kirjastokimpan kanssa. Opinnäytetyön kyselyn tulosten ja teoriapohjan avulla opinnäytetyön liitteeksi koottiin Eepos-kirjastokimpan kirjastoille pieni eko-opas ympäristötyön kehittämisen avuksi.

Tutustu opinnäytetyöhön ja eko-oppaaseen Vihreä kirjasto -sivuilla.