Kansalliskirjaston e-kirjastoyksikköön on rekrytoitu ensimmäiset viisi työntekijää

Kuntien yhteinen e-kirjasto avataan asiakkaille 23.4.2024. E-kirjastoa valmistellut, opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämä e-kirjastohanke päättyy vuoden 2023 lopussa ja e-kirjaston kehittäminen ja ylläpito siirtyy Kansalliskirjastolle 1.1.2024 alkaen.

Kansalliskirjasto on nyt rekrytoinut ensimmäiset viisi työntekijää e-kirjastoyksikköön.

Palvelupäälliköksi on valittu Annastiina Louhisalmi. Hän aloittaa työssään 1.12.2023.

Muut rekrytoidut ovat:

  • Tietojärjestelmäasiantuntija, infra Pekko Sams, aloitus 1.11.2023
  • Tietoasiantuntija, aineistot Anna Tuomikoski, aloitus 1.1.2024
  • Tietoasiantuntija, kirjastoyhteistyön koordinointi Marja Hjelt, aloitus 1.1.2024
  • Tietoasiantuntija, viestintä Outi Tommila, aloitus 1.2.2024

Lisäksi e-kirjastoyksikköön rekrytoidaan tietojärjestelmäpäällikkö ja tietojärjestelmäasiantuntijoita.