Musiikkiaineistojen varastointityöryhmä aloitti keväällä 2020

Varastokirjaston verkkolehti Varastokirjasto tiedottaa 1/2020 sisältää artikkelin keväällä toiminnan aloittaneesta Musiikkiaineistojen varastointityöryhmästä. Jutussa kerrotaan tiivistetysti valtakunnallisen äänitevarastoinnin taustasta, työryhmän tavoitteista ja kesän 2020 tilanteesta. Yleisten kirjastojen neuvoston (YKN) asettaman työryhmän puheenjohtajana toimii Tuomas Pelttari. 

Artikkeliin: https://bit.ly/2EaLmE1.

Pääset lehden artikkeleihin Varastokirjaston etusivun ylävalikosta (kuva).

Pääset lehden kaikkiin artikkeleihin Varastokirjaston etusivun ylävalikosta.
Pääset lehden artikkeleihin Varastokirjaston etusivun ylävalikosta.