Kirjaston muuttuvasta äänimaisemasta selvitys

Yleiset kirjastot ovat muuttuneet huomattavan paljon suhteellisen lyhyessä ajassa. Myös uusi kirjastolaki edellyttää kirjastoilta monimuotoisuutta: aineistojen ja lukemisen edistämisen lisäksi kirjastojen tulee tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjastot ovat vastanneet näihin haasteisiin tilasuunnittelun ja palveludesignin keinoin.Kirjastojen äänimaisemien analyysi, suunnittelu ja hallinta ovat kuitenkin jääneet tähän asti huomiotta.Kirjastojen äänimaailmat ovatkin usein muotoutuneet toiminnan sivutuotteena. Kirjastoissa, jotka ovat kaikille avoimia ja joissa tarjotaan monipuolisista toimintaa, on jouduttu siten sen tosiasian eteen, että tilat ovat hälyisiä ja rauhattomia, eivätkä luo puitteita lain edellyttämälle toiminnalle. Asiakkaat valittavat melusta, usein aiheettakin.

Opetus ja kulttuuriministeriön tukema hanke Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema on ensimmäinen tutkimus kirjastojen äänimaisemista ja avaa lukijalle äänimaisemien yleisiä ja kirjastojen äänimaisemille tyypillisiä piirteitä. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, miten asiakkaat kokevat kirjastojen äänimaailman ja millaisessa kirjastossa he viihtyisivät. Tutkimukseen sisältyy myös akustiikkaa käsittelevät luvut, joissa analysoidaan kirjastoille tyypillisiä akustisia ongelmia ja tapoja ratkaista ne.

Kirjastojen muuttuvasta äänimaisemasta valmistunut tutkimus liitteineen löytyy Kirjastot.fi:n sivuilta.

Kirjastojen muuttuva äänimaisema -raportti liitteineen