Teen ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä työnilosta terveysalalla. Millaisia tutkimuksia aiheesta on tehty tai työnilon kokemuksesta ylipäätään?

Kysytty

Teen ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä työnilosta terveysalalla. Millaisia tutkimuksia aiheesta on tehty tai työnilon kokemuksesta ylipäätään?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta LINDA:sta löytyy hakusanoilla "hoitotyö / "hoitohenkilöstö" and "työtyytyväisyys" /
"työviihtyvyys" / "työhyvinvointi" / "työnilo*" tutkimuksia. Tässä lista uusimmista:
Koponen, Sirpa
Eri-ikäisten sairaanhoitajien kokemat johtamiskäytännöt Keski-Suomen keskussairaalassa /
[Jyväskylä] : Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 2006

Laine, Marjukka
Hoitajana huomennakin : hoitajien työpaikkaan ja ammattiin
sitoutuminen
Turku : Turun yliopisto, 2005
Väitöskirja

Jokitulppo, Satu
Hoitajien työtyytyväisyys ikääntyneiden hoitotyössä
Turku : Turun yliopisto, 2005
Pro gradu -työ : Turun yliopisto, hoitotiede

Karjalainen, Raija
Työtyytyväisyys muutosten keskellä : Kotkan hoito- ja palvelualojen opettajien kokemuksia työtyytyväisyydestään muutosten keskellä
Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000
Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen
laitos

Huopainen, Tarja
Työtyytyväisyys sairaalan vuodeosastoilla hoitohenkilöstön kokemana
Helsinki : Helsingin yliopisto, 1999
Laudaturtutkielma : Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen
laitos

Venetvaara-Nurmi, Helena
Työtyytyväisyys vanhusten hoidossa : hoitajien kokemuksia
[Turku] : Turun yliopisto, 2000
Pro gradu -työ : Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Haapakorva, Marja-Liisa
Työtyytyväisyyskysely Hovinpellon hoitokodissa
Mikkeli : Mikkelin ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, 2003

Gröndahl, Weronica
Hoitohenkilökunnan työviihtyvyys
[Turku] : Turun terveydenhuolto-oppilaitos, 1997
Erikoistyö : Turun terveydenhuolto-oppilaitos, hoitotyön
koulutusyksikkö, sairaanhoitaja, sisätauti-kirurginen
sairaanhoito, SHSK10

Pirskanen, Satu
Hoitohenkilöstön työtyytyväisyys ja hoitotyön johtajan
voimavaroja vahvistava johtamistyyli : kyselytutkimus
kotihoidon työntekijöille
Kuopio, 2003
Opinnäyte : Kuopion yliopisto, Hoitotieteen laitos

Rautiainen, Ismo
Hoivayrittäjien työssä jaksaminen
Kuopio, 2002
Opinnäyte : Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja
-talouden laitos

Suonsivu, Kaija
Kun mikään ei riitä : hoitotyöntekijöiden masennuksen
kokemukset ja niiden yhteydet työyhteisötekijöihin
Tampere : Tampere University Press, 2003
Väitösk. : Tampereen yliopisto
Myös verkkojulkaisuna:
http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5650-5.pdf

Rintala, Taina
Lähihoitajien työ, ammatti-identiteetti ja hyvinvointi Helsinki : Stakes, 1997

Tyytyväisyys julkisen terveydenhuollon työssä
Gustav Wickström ... [et al.]
Helsinki : Työterveyslaitos, 2002

Suonsivu, Kaija
"Tässä työpaikassa on ilo työskennellä kaikin puolin" : hoitohenkilöstön voimaantuminen (empowerment) /
[Helsinki] : Tehy, [2001]

Mäkitalo, Jorma
Work-related well-being in the transformation of nursing home work [Elektroninen aineisto]
Oulu : Oulun yliopiston kirjasto , 2005
Väitöskirja Oulun yliopisto, kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos
Myös paperimuodossa (ISBN 951-42-7766-X)
Linkit: http://herkules.oulu.fi/isbn9514277678/ base target=_blank
http://herkules.oulu.fi/isbn9514277678/

Hyvä vointi hoitavalle : kohti uutta työkulttuuria
Irma Kiikkala, Britta Sohlman (toim.)
Helsinki : Stakes , 1998

Kuokkanen, Liisa
Nurse empowerment : a model of individual and environmental
factors
Turku : Turun yliopisto, 2003
Väitöskirja: Turun yliopisto

Työnilosta yleensä löytyy seuraavia uusimpia julkaisuja:
Roti, Outi
Työnilo, organisaation voimavara
Helsinki : Kirjayhtymä, 1999

Holmberg, Roger
Työniloa : visioiden avulla
[Karjaa] : Visio-apu, 2001

Kaasinen-Parkatti, Leena
Työnilon keittokirja : lähellä lämpimät kädet
[Helsinki] : Suomen lähi- ja perushoitajaliitto, 2003

Työelämän taitekohtia / toimittaneet: Pertti Jokivuori,
Raija Latva-Karjanmaa, Arja Ropo
Helsinki : Työministeriö, 2006

Leppiniemi-Järvinen, Anita
Motivaatio ja työnilo : Mitä työ merkitsee ihmiselle, miten se motivoi ja liittyy työniloon
Oulu : [A. Leppiniemi-Järvinen], 1999
Laudaturtyö : Oulun yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

4 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.