työelämä

36 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Työskentelen työkykyvalmentajana. Haluaisin tietoa nuorten työelämässä liittyviin asioihin (mm. mitä nuori työntekijä toivoo työelämältä, miten hän kokee… 73 11.11.2022 Nuorten odotuksia ja tulevaisuuden näkymiä työelämässä tutkii TAT, joka julkaisee mm. vuosittain Nuorten tulevaisuusraportin sekä muita tutkimuksia, oppimateriaaleja ja aineistoja. TATista kannattaa kysyä apua, yhteystiedot. Työterveyslaitoksen julkaisuja löytyy STM:n Julkarista. Siellä on esimerkiksi tutkimus Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi : Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia / Airila, Auli; Aho, Outi; Nykänen, Mikko; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Ågren, Susanna; Mantila-Savolainen, Sari (2018) Työterveyslaitoksen kirjastoa ei ymmärtääkseni valitettavasti enää ole, kirjakokoelma sijainnista ei löydy tietoa TTL:n sivulta, mutta laitokselta voi pyytää apua, yhteystiedot. Finna.fi: n haussa nuoret ja työelämä...
Voiko työkoneelle ladata internetistä ilmaisen peliohjelman? Töissä on paljon ns tyhjää vapaa-aikaa. Peliä ei kuitenkaan voi pelata kuin siten, että se… 226 8.6.2022 Hei! Ei taida olla hyvä idea ladata omin päin netistä työkoneelle mitään. Ilmaisten asennettavien ohjelmien lataamisessa on aina se vaara että lataa samalla vahingossa jonkin haittaohjelman koneelle. Tuskin edes saisit ohjelmaa itse asennettua, jos et ole määritetty järjestelmänvalvojaksi, joka pystyy koneelle asentamaan ohjelmia. Lisäksi työkoneesi ei ole sinun vaan työnantajasi omaisuuttasi, jota sinun täytyy käsitellä oikein. Uusi työntekijä täytyy perehdyttää ja opastaa työhön hyvin ja siinä pitäisi tulla esille myös työpaikan sisäiset taukokäytännöt. Työntekijän velvollisuus on myös olla rehellinen. Jos mikä tahansa asia työpaikalla mietityttää, niin kyllä siitä täytyisi rohkeasti voida kysyä esimieheltä. Voit perustella...
Sain muutosjohtamisen kurssilla tehtävän nimeltä Faktaa ja fiktiota. Tarkoituksena on peilata jotain muutostapahtumaa myös valitsemaani muutostapaukseen… 136 13.9.2021 Kaunokirjallisuutta työelämän muutoksista löytyy Kirjasammosta haulla työelämä muutos, https://www.kirjasampo.fi/fi/search/kulsa/ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4%20muu… Sairaanhoitajan työn muutoksia käsitellään teoksissa Raitanen Marjatta, Elämän alkulähteille ja Miettinen Seija, Aina tyynnä ilomiellä, voisit tutkia, ovatko niissä kuvatut muutokset sen tyyppisiä, että ne sopisivat tehtävääsi. Koistinen Olavi, Motivaatiojänis sivuaa aihetta. Elämän alkulähteille, https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/http%253A%252F%252Fwww.btj.fi%252Fat…  Aina tyynnä ilomiellä, https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/http%253A%252F%252Fwww.btj.fi%252Fat… Motivaatiojänis, https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/http%253A%252F%252Fdata.kirjasampo.f… Saman haun voit tehdä...
Mistä löydän Suomen tilastotiedot joilla lasken vuosittaisen meemin "naisen euro" verrattuna vuosittaiset "naisten työtunti"? 103 16.4.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on aihetta käsitteleviä artikkeleita, joista löytyvät myös linkit Tilastokeskuksen aineistoon sekä muihin käytettyihin lähteisiin: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toim….  
Mistä löydän tilastotietoa kaikkien miesten ja kaikkien naisten vuosittain tehdyistä työtunneista? 121 6.4.2021 Tilastokeskuksen sivuilta löytyy työvoimatutkimukseen kuuluva tilasto "Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan (TOL 2008) mukaan ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2000-2020": https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti__vv/st…. Lisää työelämää koskevia tilastoja löytyy tämän listauksen kohdasta "työmarkkinat": https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/.      
Mistä tietää, tarjoaako yritys turvallista tienaustapaa? 438 5.4.2018 Yritysten luotettavuutta arvioidessa on yleensä hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraavanlaisiin asioihin: Onko yritykselle löydettävissä Y-tunnusta? Lähtökohtaisesti jokaisen Suomessa toimivan yrityksen on rekisteröidyttävä kaupparekisteriin, jolloin yritys saa Y-tunnuksen. (Ainoat poikkeukset tähän liittyvät toiminimen käyttämiseen, mistä voit lukea lisää esimerkiksi osoitteessa https://yrityksen-perustaminen.net/kaupparekisteri/.) Jos Y-tunnusta ei löydy yrityksen verkkosivuilta, se saattaa olla huono merkki. Tunnuksen voi koittaa tarkistaa yrityksen nimen perusteella myös patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä Virre-palvelusta. Löytyykö yritykselle omalla nimellään esiintyvää yhteyshenkilöä? Onko esimerkiksi...
Ranskalainen naiskirjailija ja psykologi, joka on julkaissut kirjan, jossa neuvotaan vähentämään työntekoa. Olen joskus lainannut ko. kirjan (ohut). Mikä teos… 495 28.2.2017 Kaivattu kirja saattaisi olla Corinne Maierin Tervetuloa laiskuus : taidosta ja välttämättömyydestä tehdä työssä mahdollisimman vähän (Tammi, 2005).
Onko Suomessa vielä ammatteja tai töitä, joihin nainsta ei oteta sukupuoleen vedoten? 861 29.9.2015 Suomen perustuslaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Yleissopimuksessa, joka koskee työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää, sanotaan: "Jokainen jäsenvaltio, johon nähden tämä yleissopimus on voimassa, sitoutuu kehittämään ja noudattamaan sellaista kansallista politiikkaa, jonka tarkoituksena on maan olosuhteisiin ja käytäntöön soveltuvin keinoin edistää yhtäläisten mahdollisuuksien suomista ja tasavertaista kohtelua työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä silmällä pitäen sitä, että kaikki syrjintä tässä suhteessa lopetetaan." http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1970/19700063/19700063_2 Helsingin Sanomien Annamari Sipilä kirjoittaa kolumnissaan, Suomen naisten...
Teen opinnäytetyötä ja tarkoitukseni olisi laatia perehdytysopas. Minulla on paljon perehdytykseen liittyvää lähdekirjallisuutta. Haluaisin kuitenkin löytää… 1003 18.6.2015 Tässä joitakin perehdyttämisen käytännön oppaita: - Perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus / [teksti: Pirkko Kangas, Juha Hämäläinen] (2007) - Työpaikkakouluttajan käsikirja / [teksti: Irma Lepistö] (2004) - The creative training idea book : inspired tips and techniques for engaging and effective learning / Robert W. Lucas ; illustrated by Michael O'Hora (2003) - Opastus lyhytaikaiseen työsuhteeseen / [teksti: Matti Santalahti, Jukka Mäkeläinen, Juha Hämäläinen] (2005) - Oppiminen ja ohjaus työelämässä : opas seurakunnille (2003) - Perehdyttäminen palvelualoilla / [teksti: Pirkko Kangas] (2003)
Mikä on (Kimmo Nieminen, WSOY) Tasa-arvolaki työsuhteessa -kirjasta uusin painos? Onko vastaavaa kirjaa virkasuhteessa olevalle? Onko muita kirjoja, jotka… 838 26.5.2015 Tästä kirjasta on ilmestynyt vain yksi painos. Se on vuodelta 2005. Saman tekijän toimittamana on ilmestynyt myös kirja Työpaikan lait ja työsuhdeopas, jonka uusin, uusittu painos on vuodelta 2014. Muita uusimpia työelämän lakiasioita käsitteleviä kirjoja ovat ainakin allamainitut: - Työpaikan lait 2015 - Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun lakikirja 2015 - Palkkahallinnon säädökset / (toim.) Antti Kondelin, Mirjami Laitinen, Tomi Peltomäki (2015) - Yhdenvertaisuus työelämässä / Katja Leppänen (2015) - Työpaikan lakikirja 2015 / toimittaja: Raimo Luhtanen (2015) Työelämän tasa-arvosuunnitelmia käsittellään esimerkiksi näissä: - Työpaikan henkilöstösuunnitelmat / Hanna Skurnik-Järvinen (2014) - Sukupuolten tasa-arvon hyvät...
Morjens. onko vartialla/järjestysmiehellä oikeutta tehdä ns poistumis tarkastus henkilökunnalle kun he poistuvat työpäivän päätteeksi kauppaliikkeestä? … 1588 6.6.2014 Yksityisyyden suoja työpaikalla on tiukka, mutta koska työpaikan tilanteet ja työsopimukset voivat olla moninaisia, sinun kannattaa keskustella asiasta joko ammattiyhdistyksesi luottamusmiehen tai ammattiyhdistyksen lakimiehen kanssa. Jos et kuulu liittoon, apua voit saada ainakin seuraavista palveluista : Kysy eduskunnan kirjastosta : http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/feedback/tietopalvelukysymys.htx Etelä-Suomen aluehallintovirasto : Työsuhde- ja työhyvinvointipäivystys : http://www.tyosuojelu.fi/fi/etela_asiakaspalvelu Asiaan liittyviä lähteitä: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759#L7P23 Laki yksityisistä turvallisuuspalvelveluista : http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/...
Teen tutkielmaa itsetunnosta ja sen vaikutuksista työntekoon. Osaisitkohan vinkata hyviä teoksia itsetuntoon perehtymiseen tai tutkimuksia itsetunnon… 2162 7.2.2014 Itsetuntoa, sen merkitystä työelämässä ja työelämään liittyvää itsetuntoa käsitellään seuraavissa kirjoissa ja elektronisissa julkaisuissa: Räisänen, Kirsi: Kyllin hyvä, 5. uud. p., Työterveyslaitos, 2013 Toivonen, Veli-Matti: Minätyö : astu omalle polulle, sieltä löytyy kaikki, Ai-ai, 2011 Toivonen, Veli-Matti: Itsestään : aineeton tuotanto ja henkilökohtainen kasvu, Ai-ai, 2010 Rose, Joanna: Ylitunnollisuus : eroon suorittamisen pakosta, Minerva, 2010 Martikainen, Liisa: Kaaosta vai hallintaa : nuoren aikuisen elämän haasteet / Liisa Martikainen. [Kuopio] : UNIpress, 2009. Jaari, Aini: Kylliksi itselleni, Edita, 2007 - kirja perustuu kirjoittajan vätöskirjaan, joka on luettelossa alempana Hellsten, Tommy: Virtahepo työpaikalla, 2. uud. p...
Etsin ruotsin kielen kertauskurssia työelämän tarpeisiin. Kurssikirjaan pitäisi kuulua ehdottomasti cd:t. Kuulen ruotsia päivittäin työpaikallani ja jonkin… 1700 12.12.2013 Alla on muutama työelämän ruotsin kielen oppikirja, joihin kuuluu myös cd. Kaikkia kursseja näyttää olevan myytävänä. Kurssit saa lainaan myös kirjastosta. - Reflex : uppdatera din svenska / Timo Jokisalo, Ritva Minni (oppikirja + cd, 3. p. 2013) - Väl bemött / Tiina Halonen, Ulla Kaukola (kirja + cd + cd-rom, 2005) - Så klart : svenska på jobbet / Nina Numminen & Mats Malm (kirja + cd, 2005)
Mistä teoksista saisi tietoa työelämän / työn muutoksesta/ miten työelämän muuttunut Euroopassa vuosien 1950-2010 välillä? Samat kysymys työelämän/ työn muutos… 1417 25.11.2013 Kirjoja työelämän muutoksesta on kirjoitettu valtavasti ja erilaisista näkökulmista. Ohessa kirjoja, joista löytyy tarvitsemaasi tietoa. Ensin on muutama suomenkielinen ja lopuksi englanninkielisiä kirjoja. ISBN 978-951-810-406-6 Nimeke: Työn muutoksen mukana : Työturvallisuuskeskus 1970-2010 Tekijät: Eino Ketola Julkaisutiedot: Helsinki : Työturvallisuuskeskus, 2010 Ulkoasu: 100 s. Asiasanat: TYÖTURVALLISUUSKESKUS; HISTORIA; TYÖELÄMÄ; TYÖSUOJELU ----------------------------------------------------------------- ISBN 978-951-1-21265-2 Nimeke: Työelämän huonontumisen lyhyt historia : muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun Tekijät: Juha Siltala Painos: Uud. p. Julkaisutiedot: Helsinki : Otava, 2007 Ulkoasu: 848 s....
Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä on vuoden 1990 tienoilla julkaistu laaja artikkeli, joka käsittelee suomalaista työelämää ja sen kehittämistä. Mikä… 886 5.9.2013 Vuonna 1995 Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli kaksi työelämän muutoksiin liittyvää artikkelia: - Hiltunen Pekka, Työ muuttaa muotoaan: Työelämän muutos ja murros; fiktiota ja faktaa; haastateltavina mm. sosiologi Antti Kasvio, professori Pentti Malaska ja tutkija Matti Kortteinen (nro 1, s. 34-39) - Palo Jorma, Työnarkomoney (nro 12, s. 53-55) Nämä artikkelitiedot löytyvät Aleksi-lehtiviitetietokannan kautta, joka on käytettävissä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginkirjastoissa: http://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Tietokannat/Artikkeli_ja_lehtitiet… Tämän ikäiset lehdet on säilytetty Helsingin Pasilan ja Rikhardinkadun kirjastoissa. Valitettavasti artikkelihaku ei ulotu vuotta 1995 kauemmas. Voit selata ja tarvittaessa kopioida...
Hyvä kirjastonhoitaja, luen paljon ns self-help -kirjallisuutta ja tällä hetkellä olen kiinnostunut erityisesti kiireestä. Nettiä selaamalla huomasin, että… 1430 12.12.2011 Kirja tilataan kirjastoon. Kirjan, jota ei ole omassa kirjastossa, voi tilata myös kaukolainaksi, kaukolainapyynnön voi tehdä verkkosivun kautta http://www.jkl.fi/kirjasto/maakunta/kaukopalvelu tai kirjastokäynnin yhteydessä. Aineiston saatavuuden voi tarkistaa Frank-monihausta http://monihaku.kirjastot.fi Kiitos kiitoksista!
Mistä luokasta tai millä hakusanoilla löytyy kirjoja siitä, miten ihminen käyttäytyy? Siis lähinnä pieniä eleitä: kädet puuskassa tarkoittaa... katseen… 1093 26.4.2011 Kirjoja löytyy Helmetistä www.helmet.fi mm. hakusanoilla sanaton viestintä, elekieli, eleet, ilmeet. Jos yhdistää työelämän sanattomaan viestintäään, saa kirjat Esiinny eduksesi, Valta ja vuorovaikutus sekä Body talk - kehonkieli työelämässä.
Onko sanattomasta viestinnästä tehty tutkimuksia? Entä sanattomasta viestinnästä työelämässä? 3923 20.9.2010 Sanattomasta viestinnästä yleensä ja myös työelämän sanattomasta viestinnästä löytyy useita tutkimuksia. Seinäjoen kaupunginkirjastosta löytyvät ainakin seuraavat teokset: James, Judi: Body talk : kehonkieli työelämässä. – Helsinki : Ajatus, 2002. Nieminen, Marjut: Esiinny eduksesi : convince your audience. – Helsinki : WSOYpro, 2009. Sinulle on viesti. – Helsinki : Kirjapaja, 2008. Hoitotyön sanattomasta viestinnästä kertoo teos Väisänen, Leena: Sanat työssä : vuorovaikutus ammattitaitona. – Helsinki : Kirjapaja, 2009 sekä asiakastyön sanattomasta viestinnästä Valvio, Timo: Palvelutapahtuma ja asiakkaan kohtaaminen. – Helsinki : Kauppakamari, 2010. Yliopistokirjastojen yhteistietokanta Lindasta http://linda.linneanet.fi/F?RN=757897088 ,...
Haluaisin saada muutaman kirjavinkin koskien romskuja, dekkareita tms kirjoja joissa kerronnassa kuvataan arjen toimintoja eli että kirjassa juonikuvioihin on… 1137 19.2.2010 Erilaisia ammatteja ja ihmisten arkielämää kuvaavia romaaneja löytyy runsaasti. Esim. norjalaisen Anne B. Ragden romaanitrilogiassa (Berliininpoppelit, 2007; Erakkoravut, 2008 ja Vihreät niityt, 2009) kuvataan viehättävällä tavalla Neshovin perheen kolmen hyvin erilaisen veljeksen, sikalanomistajan, hautausurakoitsijan ja somistajan työtä ja arkielämää. Maahanmuuttajien arkielämää Ruotsissa kuvaa hauskasti Marjaneh Bakhtiari romaanissaan Mistään kotosin (2007). Hanne-Vibeke Holstin kirjoissa on esillä puolestaan tanskalaisten naisten urakehitys ja työelämä. Historiallisia romaaneja, jotka kuvaavat työelämää ovat mm. Christine Fraserin Rhanna-romaanisarjan kirjat, jotka sijoittuvat 1900-luvun alun Skotlantiin ja kertovat maaseutuväestön...
Kuka on keksinyt ns. "hampurilaispalautteen"? Sitä opetetaan nykyään todella monessa paikassa, mutta kenen ajatus se on alunperin ollut? 1886 23.9.2009 Ns. hampurilaispalautteen (The Hamburger Method of Constructive Criticism, joskus käytetään myös käsitettä Sandwich Rule) ideana on tarjota kriittinen palaute sekä kehitys- ja korjausehdotukset rakentavasti positiivisten palautteiden välissä ikään kuin täytteenä. http://www.tyossaoppii.fi/hamppalaute.htm http://n8tip.com/the-hamburger-method-of-constructive-criticism-works-f… Käsite on yleisesti käytetty, mutta mistään käsillämme olevista lähteistä ei selvinnyt onko sen alunperin kehittänyt joku yksittäinen ihminen, vai onko se syntynyt ikään kuin yhteisen kokemuksen pohjalta.