Teen tutkielmaa itsetunnosta ja sen vaikutuksista työntekoon. Osaisitkohan vinkata hyviä teoksia itsetuntoon perehtymiseen tai tutkimuksia itsetunnon…

Kysytty
5.2.2014

Teen tutkielmaa itsetunnosta ja sen vaikutuksista työntekoon. Osaisitkohan vinkata hyviä teoksia itsetuntoon perehtymiseen tai tutkimuksia itsetunnon vaikutuksesta työhön?

Vastaus

Vastattu
7.2.2014
Päivitetty
10.2.2014

Itsetuntoa, sen merkitystä työelämässä ja työelämään liittyvää itsetuntoa käsitellään seuraavissa kirjoissa ja elektronisissa julkaisuissa:

Räisänen, Kirsi: Kyllin hyvä, 5. uud. p., Työterveyslaitos, 2013

Toivonen, Veli-Matti: Minätyö : astu omalle polulle, sieltä löytyy kaikki, Ai-ai, 2011

Toivonen, Veli-Matti: Itsestään : aineeton tuotanto ja henkilökohtainen kasvu, Ai-ai, 2010

Rose, Joanna: Ylitunnollisuus : eroon suorittamisen pakosta, Minerva, 2010

Martikainen, Liisa: Kaaosta vai hallintaa : nuoren aikuisen elämän haasteet / Liisa Martikainen. [Kuopio] : UNIpress, 2009.

Jaari, Aini: Kylliksi itselleni, Edita, 2007 - kirja perustuu kirjoittajan vätöskirjaan, joka on luettelossa alempana

Hellsten, Tommy: Virtahepo työpaikalla, 2. uud. p., Kirjapaja, 2007

Viljamaa, Janne: Itsetunto kuntoon, Messon, 2006

Ernsjöö Rappe, Tinni: Liian tunnollinen, Otava, 2005

Keltikangas-Järvinen, Liisa: Tunne itsesi, suomalainen, WSOY, 2000

Keltikangas-Järvinen, Liisa: Hyvä itsetunto, WSOY, 1998

Jusi, Kari.
Ammatillisen aseman rakentuminen : seurantatutkimus abiturienttien ammatilliseen koulutukseen ja työelämään sijoittumisesta / Kari Jusi. [Helsinki] : Työ- ja elinkeinoministeriö : 2010. - (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN 1797-3554 ; 14/2010.) - Diss. Jyväskylän yliopisto. - Väitösk. Jyväskylän yliopisto.
http://www.tem.fi/files/26786/TEM_14_2010_netti.pdf

Hotulainen, Risto.
Does the cream always rise to the top? : correlations between pre-school academic giftedness and perceptions of self, academic performance and career goals, after nine years of Finnish comprehensive schooling / Risto Hotulainen. - Diss. - Diss. Joensuu : Joensuun yliopisto, 2003. - (Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, ISSN 0781-0334 n:o 84) - (Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, ISSN 0781-0334; 84) - Diss. - Diss. Joensuun yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-416-6/urn_isbn_952-458…

Kujala, Maria.
Muukalaisena omassa maassa : miten kasvaa vuorovaikutuskonflikteissa? / Maria Kujala. - Diss. - Diss. : Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2008. - (Jyväskylä studies in education, psychology and social research, ISSN 0075-4625; 339) - Diss. Jyväskylän yliopisto, kasvatustiede. - Diss. : Jyväskylän yliopisto, 2008.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18226/978951393262…

Ahponen, Helena.
Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen : yksilöllinen ja erilainen elämänkulku / Helena Ahponen. - Diss. - Diss. -
Väitösk. Helsinki : Kelan tutkimusosasto, 2008. - (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, ISSN 1238-5050; 94) - Diss. Helsingin yliopisto 2008. - Diss. Helsingin yliopisto. - Väitösk. Helsingin yliopisto 2008.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10250/3319/tutkimuksia94_net…

Siitonen, Juha,
Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua / Juha Siitonen. - Diss. - Diss. - Väitösk. - Väitösk. Oulu : Oulun yliopisto, 1999. - (Acta Universitatis Ouluensis. ISSN 0355-323X; 37) - (Acta Universitatis Ouluensis. ISSN 0355-323X; 37) - (Acta Universitatis Ouluensis. ISSN 0355-323X; 37) - Diss. Oulun yliopisto 1999. - Diss. Oulun yliopisto. - Väitösk. Oulun yliopisto 1999. - Väitösk. Oulun yliopisto. -Väitösk.:Oulunyliopisto, 1999.
http://herkules.oulu.fi/isbn951425340X/isbn951425340X.pdf

Wiitakorpi, Iris.
Ammatillisen osaamisen tukeminen muuttuvissa toimintaympäristöissä : tutkimus ikääntyvien työntekijöiden näkökulmasta / Iris Wiitakorpi. - Diss. Åbo : Åbo Akademis förlag, 2006. - Diss. Åbo Akademi.
ISBN 951-765-313-1
http://bibbild.abo.fi/ediss/2006/WiitakorpiIris.pdf

Alve-Tamminen, Elina.
Sisällä vai syrjässä työelämästä? : erityiskoulussa oppivelvollisuutensa mukautetun opetussuunnitelman mukaan suorittaneiden nuorten sijoittuminen työelämään ja oman elämän hallinta / Elina Alve-Tamminen. Hämeenlinna, [2008]. - Lisensiaatintyö : Tampereen yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinnan toimipaikka, kasvatustiede.
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/1002/7648/lisuri00078.pdf?sequenc…

Abramova, Anna.
"Se työelämä tulee jotenki lähemmäs" : Mentoroinnin merkitys työelämään siirtyvälle opiskelijalle / Anna Abramova. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2007. - Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto,Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos, Sosiaalipsykologia, 2007.
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/19211/setyoela.pdf?sequence=2

Jaari, Aini.
Itsetunto, elämänhallinta ja arvot : korrelatiivinen tutkimus Morris Rosenbergin itsetuntokäsitteen taustasta
suomalaisilla työikäisillä / Aini Jaari. - Diss. - Diss. [Kauniainen] : [Aini Jaari] ; 2004. - Diss. Helsingin yliopisto 2003. - Diss. Helsingin yliopisto. - väitöskirja : , Sosiaalipsykologia.

Relationship of core self-evaluations traits—self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability—with job satisfaction and job performance: A meta-analysis.
Judge, Timothy A.; Bono, Joyce E.
Journal of Applied Psychology, Vol 86(1), Feb 2001, 80-92
http://dtserv2.compsy.uni-jena.de/__C12579D400409087.nsf/0/9FD1ECAD1441…

Hartung, Paul J. ; Subich, Linda Mezydlo.
Developing self in work and career : concepts, cases, and contexts / edited by Paul J. Hartung and Linda M. Subich.
Washington, D.C. : American Psychological Association, cop. 2011.
ISBN 978-1-4338-0861-6 (sid.), ISBN 1-4338-0861-7 (sid.)

1 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.