työhyvinvointi

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olisiko kirjaa joka auttaisi selviytymään negatiivisessa työilmapiirissä ja negatiivisten ihmisten seurassa, jotta ilmapiiri ei tartu omiin tunteisiin ja… 439 19.10.2016 Negatiivisen työilmapiirin voittamisesta ja positiivisuuden merkityksestä hyvinvoinnille on paljonkin kirjoja. Riippuu hieman omista tarpeista, mikä kirja sopisi itselle parhaiten. Työelämän tunteista, positiivisuudesta ja negatiivisuudesta on kirjoittanut mm. Jarkko Rantanen: - Tunteella! Voimaa tekemiseen (Talentum, 2011) - Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen (Talentum, 2013) Aihetta käsittelevät myös: - Marja-Liisa Manka: Stressikirja : mistä virtaa? (Talentum, 2015) - Tony Dunderfelt: Konttorikemiaa : seitsemän avainta hyvään yhteistyöhön (Kauppakamari, 2012) - Eino Nykänen: Rennosti töissä: käytännön ohjeita työssäjaksamiseen (Docendo, 2007) Työterveyslaitoksen Kirsi Räisänen on myös julkaissut useita teoksia aiheesta kuten...
Teen opinnäytetyön aiheesta: Liikunnan vaikutus työssäjaksamiseen. Osaisitko suositella aiheeseen liittyviä kirjoja? itse en oikein tiedä miten etsiä 651 27.9.2010 Jyväskylän kaupunginkinkirjaston tietokannasta http://jkl226.jkl.fi/Aalto?formid=find2 voi etsiä kahden asiasanan yhdistelmällä. Nimeke -kohdan pudotusvalikosta valitse asiasana, jolloin saat kaksi asiasana -kohtaa. Aiheeseen sopivia asiasanoja ovat esim. työhyvinvointi, työmotivaatio, työ, työelämä, jaksaminen, työpaikkaliikunta, liikunta. Aiheesta voi löytyä myös lehtiartikkeleita. Kirjastossa on lehtiartikkelien hakumahdollisuus Aleksi ja Arto -tietokannoista. Aiheeseen sopivia kirjoja esim. Työyhteisö liikkumaan: opas työyhteisöliikuntaan (2009), Aalto: Työelämän selviytymisopas: käytännön ohjeita työhyvinvointiin (2006),Työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt (2006).
Tarvitsisin tietoatyöhyvinvoinnista,työssä jaksamisesta ja keittiötyöstä?Onko teillä mahdollisesti julkaisuja ja mistä niitä löytää ? 1611 24.2.2009 Olemme pahoillamme, että olet joutunut odottamaan vastausta. Työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta on kirjoitettu paljon. Siihen, mitkä ovat itselle parhaimmat lähteet vaikuttavat mm. näkökulma ja se, tarvitseeko tietoa aiheesta yleisesti vai johonkin tiettyyn alaan tai ammattiin liittyen. Aiheesta on kirjoitettu paljon esim. johtamisen tai mielenterveystyön näkökulmista, tai mm. opettajien tai hoitohenkilökunnan työhön liittyen. Alla joitakin yleisiä kirjoja aiheesta: - Työ leipälajina : työhyvinvoinnin psykologiset perusteet / Ulla Kinnunen, Taru Feldt ja Saija Mauno (toim.) (2005) - Työuupumuksesta työn imuun : työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla / Jari Hakanen (2005) - Työhyvinvointi tuloksentekijänä / Leenamaija...
Teen ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä työnilosta terveysalalla. Millaisia tutkimuksia aiheesta on tehty tai työnilon kokemuksesta ylipäätään? 2959 12.9.2007 Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta LINDA:sta löytyy hakusanoilla "hoitotyö / "hoitohenkilöstö" and "työtyytyväisyys" / "työviihtyvyys" / "työhyvinvointi" / "työnilo*" tutkimuksia. Tässä lista uusimmista: Koponen, Sirpa Eri-ikäisten sairaanhoitajien kokemat johtamiskäytännöt Keski-Suomen keskussairaalassa / [Jyväskylä] : Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 2006 Laine, Marjukka Hoitajana huomennakin : hoitajien työpaikkaan ja ammattiin sitoutuminen Turku : Turun yliopisto, 2005 Väitöskirja Jokitulppo, Satu Hoitajien työtyytyväisyys ikääntyneiden hoitotyössä Turku : Turun yliopisto, 2005 Pro gradu -työ : Turun yliopisto, hoitotiede Karjalainen, Raija Työtyytyväisyys muutosten keskellä : Kotkan hoito- ja palvelualojen opettajien kokemuksia...
Teen ammattikorkeakoulussa opinnäytetyötä aiheesta työtyytyväisyys ja jaksaminen työssä teollisuuden alan toimihenkilöille. Millaisia tutkimuksia aiheesta on… 2518 17.1.2007 Pro gradu –töitä aiheesta: Lehtinen, Olli. Ammatillisen kasvun edellytykset paperiteollisuudessa : case: Tervakoski Oy. 1992. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, kasvatustiede Vesterinen, Harri. Kahden ammattiryhmän kokema työnilo ja työn ulkopuolinen toiminta. 1988. Psykologian pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto (toimihenkilöt ja teollisuustyöntekijät) Pärssinen, Helena. Metalliteollisuudessa toimivien 53 - 65-vuotiaiden toimihenkilö- ja työntekijämiesten mielipiteitä ikääntymisestä ja työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Jyväskylä, 2003. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos. Mikkola, Päivi. Sosiaaliviraston sosiaalityöntekijöiden ja lasikuituteollisuuden...
Onko kirjastovirkailijoiden työhyvinvoinnista ja ergonomiasta julkaisuja tai keskustelua? 1108 16.11.2006 Kirjastolehdessä on muutama artikkeli kirjastoalan työhyvinvoinnista: - Tommi Salakka, Radio Jervan 2: ain laulain työtäs tee (2005, n:o 3, s. 11) - Ritva Hokka-Ahti, Riemuliiteri vai rotanloukku?: kolme työntekijää kertoo kirjastonsa työkulttuurista (2005, n:o 3, s. 8-10) - Ritva Hokka-Ahti, Pahoinvointi pysäytettiin (2005, n:o 3, s.5) Kirjastotyön ergonomiasta on artikkeli Työ-terveys-turvallisuus-lehdessä: Anne Laurila, Ergonomia koheni uudessa kirjastossa (2004, n:o 5, s. 28-30) Yleensä kunta-alan työhyvinvointia käsittelee Pauli Forman ja Janne Väänäsen toimittama kirja Työssä jatkaminen ja työssä jatkamisen tukeminen kunta-alalla.
Teen proseminaarityötä otsikolla: Työyhteisön ahdistus. Löytyykö kirjastosta teoksia avittamaan aiheen käsittelyä? 1510 21.8.2006 HelMet-tietokannasta (http://www.helmet.fi/screens/mainmenu.html ) löytyy sanahaulla, hakulauseella työ** ahdist** lähinnä seksuaalista ahdistelua työpaikoilla käsitteleviä teoksia. Tässä teoksessa on uskonnollinen näkökulma ihmisen ahdistuksiin: Arvottomuus ahdistaa / Seppo Jokinen. Päivä 1999. Julkaisun Mental disorders as a major challenge in prevention of work disability : experiences in Finland, Germany, the Netherlands and Sweden (Kela, 2005. 183 s.) vVoit lukea verkosta pdf-tiedostona (http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/NET/150305153403SV/$File/Katsa… ) tai lainata paperikirjan kirjastosta. Aihettasi lähellä on HelMetin sanahaulla haettava hakulause stressi työ**, jolla löytyy paljon aineistoa, joka enimmäkseen käsittelee...