Teen ammattikorkeakoulussa opinnäytetyötä aiheesta työtyytyväisyys ja jaksaminen työssä teollisuuden alan toimihenkilöille. Millaisia tutkimuksia aiheesta on…

Kysytty
17.1.2007

Teen ammattikorkeakoulussa opinnäytetyötä aiheesta työtyytyväisyys ja jaksaminen työssä teollisuuden alan toimihenkilöille. Millaisia tutkimuksia aiheesta on tehty Suomessa?

Vastaus

Vastattu
18.1.2007
Päivitetty
18.1.2007

Pro gradu –töitä aiheesta:

Lehtinen, Olli. Ammatillisen kasvun edellytykset paperiteollisuudessa : case: Tervakoski Oy. 1992. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, kasvatustiede
Vesterinen, Harri. Kahden ammattiryhmän kokema työnilo ja työn ulkopuolinen toiminta. 1988. Psykologian pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto
(toimihenkilöt ja teollisuustyöntekijät)
Pärssinen, Helena. Metalliteollisuudessa toimivien 53 - 65-vuotiaiden toimihenkilö- ja työntekijämiesten mielipiteitä ikääntymisestä ja työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Jyväskylä, 2003. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos.
Mikkola, Päivi. Sosiaaliviraston sosiaalityöntekijöiden ja lasikuituteollisuuden työntekijöiden työssä jaksaminen. 2000. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos.
Saarinen, Markku. Teollisuuden työntekijän työn merkityksen kokeminen sekä asennoituminen ISO-9000 laatustandardijärjestelmään. 1994. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto.
Blomqvist, Seppo. Teollisuustoimihenkilöiden työtyytyväisyys, ulkoinen siirtymishalukkuus ja työuran odotukset. 1989. Pro gradu -työ : Turun kauppakorkeakoulu, Hallinto.
Sundman, Aino. Teollisuustyöntekijöiden työtyytyväisyyden vaikutus eläkkeelle jäämiseen. 1997. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta.
Melin, Päivi. Työkierron toteuttamisen yhteydessä olevat tekijät. 2003. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.
Hämelahti, Siru. Vertaileva työtyytyväisyystutkimus pienten ja suurten tevateollisuusyritysten välillä. 1992. Pro gradu -työ : Vaasan yliopisto.,
Arhosola, Tuija. Työtyytyväisyys ja työhön sopeutuminen kehitysaluekunnan ensimmäisen polven teollisuustyöntekijöillä. Joensuun yliopisto, 1985. Psykologian pro gradu-tutkielma.
Kulmala, Hanna. Työviihtyvyys Tervasaaren paperitehtaassa : vertaileva tutkimus eri konelinjojen kesken. 2000. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, psykologian laitos.

Kirjoja aiheesta työviihtyvyys ja työssä jaksaminen, myös teollisuustyöntekijöiden näkökulmasta:

Palin, Eva. Elinvoimaa etsimässä : kirja työssä jaksamisesta. 2004.
Wilenius, Reijo. Ihminen ja työ : esitutkimus. Jyväskylä, 1981.
Jaksaen ja joustaen : artikkeleita työolotutkimuksesta / Anna-Maija Lehto, Noora Järnefelt (toim.). Helsinki : Tilastokeskus, 2000
Manka, Marja-Liisa. Toptiimi : kohti tuottavaa, oppivaa ja positiivista työyhteisöä sekä henkilökohtaista hyvinvointia : toimintatutkimus broilertehtaan transformaatioprosessista, tiikerinloikalla ja kukonaskelin. Tampere : Tampereen yliopisto, 1999.
Simonen, Sampo. Tuotantolaitoksen toimihenkilöstön työssä viihtyminen ja työorganisaatioon sitoutuminen. 1979. Lisensiaatintyö : Turun yliopisto, sosiologia.
Rissa, Kari. Työkyky kuntoon : teollisuuden alat. Helsinki, 1993.
Elo, Anna-Liisa. Teollisuustyön psyykkinen kuormitus : kuormittavuuden analyysi ja menetelmän kehittäminen. Helsinki, 1989.

Näissä esimiehiä koskevissa kahdessa teoksessa myös insinöörien ja teknisten toimihenkilöiden työoloista:

Esimiesten elämänhallinnan tunteen ja työhyvinvoinnin muutokset vuosina 1996-99 / Hanna-Tuulia Herno ... [etal.]. Jyväskylä : [Jyväskylän yliopisto]. 2000.
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, 345).
Rasku, Anne. Esimiesten työ, työympäristö ja hyvinvointi vuosina 1987 ja 1996 Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. 1997.
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, 335)

Teoksia aiheesta ikääntyvät työntekijät teollisuustyössä:

Finnage - respect for the aging : action programme to promote health, work ability and well-being of aging workers in 1990-96 / Juhani Ilmarinen and Veikko Louhevaara (ed.). Helsinki : Finnish Institute of Occupational Health, 1999.
Laatua liikunnasta : kevyen liikuntaohjelman toteuttaminen ja vaikutukset ikääntyvien metallialan työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn / Juhani Smolander ... [et al.] Helsinki : Työterveyslaitos, 1992.

Tämä olemassa myös ruotsiksi. Käsittelee teollisuustyöntekijöiden työtyytyväisyyttä:
Arvonen, Jouko. Leadership behavior and coworker health : a study in process industry / Jouko Arvonen. Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University, 1995.

Työkyvystä metallialalla:

Rissa, Kari. Metallialan huomisen työkyky : työ ja työympäristö, yksilöt, työyhteisö. Helsinki, 1997
Rissa, Kari. Metallin työkyky kuntoon. Helsinki, 1992
Lehtonen, Veikko. Hyvä mieli työhön lähtevällä? : raportti
metallityöläisen työtyytyväisyydestä. 2003.

Lisäksi STTK eli Suomen teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto on tehnyt järjestötutkimuksia nimellä STTK järjestötutkimus vuosina 1989 ja 1994. Tutkimuksissa on selvitetty myös työtyytyväisyyttä. Samoin Työelämän suhteiden neuvottelukunta on 1980-luvun lopulla julkaissut teoksia teollisuustoimihenkilöiden työtyytyväisyydestä suomalaisilla eri tehtailla, kirjoittajana Riitta Martikainen.

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.