työtyytyväisyys

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyykö Herzbergin kirjaa the motivation to work mistään suomeksi? Etenkin sen sisältämä kahden faktorien teoria olisi hyvä saada suomeksi, joka koskee… 1691 16.10.2007 Frederick Herzbergin teosta "The motivation to work" ei valitettavasti löydy suomennettuna. Löysin kuitenkin seuraavanlaisen opinnäytetyön, jossa todennäköisesti on tietoa tästä kahden faktorin teoriasta: Ketola, Maarit: Raision kaupungin työntekijöiden työtyytymättömyys ja henkinen väsymys Herzbergin motivaatioteorian valossa / Maarit Ketola, Anne Linna. Turku : TuKKK , 1995. Opinnäyte : Turun kauppakorkeakoulu , Hallinto. Lisäksi internetistä löytyy tietoa teoriasta hakukone Googlen avulla, käyttämällä hakulauseketta "kahden faktorin teoria" ks. linkki: http://www.google.com/search?hl=fi&rls=com.microsoft%3A*&q=%22kahden+fa…
Teen ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä työnilosta terveysalalla. Millaisia tutkimuksia aiheesta on tehty tai työnilon kokemuksesta ylipäätään? 2975 12.9.2007 Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta LINDA:sta löytyy hakusanoilla "hoitotyö / "hoitohenkilöstö" and "työtyytyväisyys" / "työviihtyvyys" / "työhyvinvointi" / "työnilo*" tutkimuksia. Tässä lista uusimmista: Koponen, Sirpa Eri-ikäisten sairaanhoitajien kokemat johtamiskäytännöt Keski-Suomen keskussairaalassa / [Jyväskylä] : Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 2006 Laine, Marjukka Hoitajana huomennakin : hoitajien työpaikkaan ja ammattiin sitoutuminen Turku : Turun yliopisto, 2005 Väitöskirja Jokitulppo, Satu Hoitajien työtyytyväisyys ikääntyneiden hoitotyössä Turku : Turun yliopisto, 2005 Pro gradu -työ : Turun yliopisto, hoitotiede Karjalainen, Raija Työtyytyväisyys muutosten keskellä : Kotkan hoito- ja palvelualojen opettajien kokemuksia...
Teen ammattikorkeakoulussa opinnäytetyötä aiheesta työtyytyväisyys ja jaksaminen työssä teollisuuden alan toimihenkilöille. Millaisia tutkimuksia aiheesta on… 2550 17.1.2007 Pro gradu –töitä aiheesta: Lehtinen, Olli. Ammatillisen kasvun edellytykset paperiteollisuudessa : case: Tervakoski Oy. 1992. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, kasvatustiede Vesterinen, Harri. Kahden ammattiryhmän kokema työnilo ja työn ulkopuolinen toiminta. 1988. Psykologian pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto (toimihenkilöt ja teollisuustyöntekijät) Pärssinen, Helena. Metalliteollisuudessa toimivien 53 - 65-vuotiaiden toimihenkilö- ja työntekijämiesten mielipiteitä ikääntymisestä ja työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Jyväskylä, 2003. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos. Mikkola, Päivi. Sosiaaliviraston sosiaalityöntekijöiden ja lasikuituteollisuuden...
Teemme opinnäytetyönä tutkimusta matkailuyrityksen työilmapiiristä ja työtyytyväisyydestä. Mitä tutkimuksia aiheesta on aikaisemmin tehty ja löytyykö myös… 1463 2.12.2002 Yliopistokirjastojen yhteistietokannasta Lindasta löytyy seuraavanlaisia viitteitä: -Karilainen, Eija Satakuntalaisten matkatoimistovirkailijoiden työtyytyväisyys tarkasteltuna kuuden työtyytyväisyyskomponentin, elämänkaaren ja työuran vaiheiden pohjalta : erikoistyö / Eija Karilainen [Pori] : Satakunnan ammattikorkeakoulu, 1996 -Cullen, Noel C. Team power : managing human resources in the hospitality industry / Noel C. Cullen Upper Saddle River (NJ) : Prentice Hall, 2001 -Rauhala, Annaleena Työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ja esimiehen vaikuttamismahdollisuudet : työtyytyväisyys Porin Cityherkussa : erikoistyö / Annaleena Rauhala [Pori] : Satakunnan ammattikorkeakoulu, 1996 -Laukkanen, Marika Työilmapiiri ravintola-alalla :...
Teen pro-gradua aiheesta työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys poliisihenkilöstön keskuudessa. Millaisia tutkimuksia aiheesta on tehty Suomessa tai ulkomailla? 1047 31.3.2000 Kovin paljon en aiheestasi suomen kielellä pystynyt löytämään. Viime vuonna kuitenkin ilmestyi Iira Nuutisen "Tasa-arvo poliisitoimessa : työyhteisöjen ja henkilöstön hyvinvointi" Työterveyslaitoksen julkaisemana. Pääkaupunkiseudulla teos on saatavissa Vantaan pääkirjastosta. Muuten kehottaisin sinua etsimään Poliisin Ammattikorkeakoulun Kirjaston (PAKK) tietokannasta http://www.poliisi.fi/kirjasto . Asiasanayhdistelmällä poliisi ja työtyytyväisyys sieltä löytyi em. Nuutisen kirjan lisäksi viisi 1990-luvulla ja aivan 1980-luvun lopulla julkaistua teosta. Teosten sijainti ja lainattavuus selviävät samasta. Hyödyllinen osoite on myös Työterveyslaitoksen kirjasto http://www.occuphealth.fi . Sieltä löytyi mm. viite Juhani Smolanderin...
Haluan tietoa tutkimuksista, kirjoista, lehdistä ja muista mahdollisista tietolähteistä, joissa käsitellään aihetta päiväkotien viihtyvyys työntekijöiden ja… 1882 29.1.2000 Helsingin kaupunginkirjaston Plussa-tietokannasta lötyi aiheestasi seuraavia kirjoja: Työ ja ihminen--työympäristötutkimuksen aikakauskirja 4/98--Uudet työorganisaatiot ja muuttuvat työn vaatimukset, Työterveyslaitos, Helsinki, 1998, 12. vsk., S. 269-364,// Keskinen, Soili: Päiväkotihenkilöstön sisäisten mallien yhteys työviihtyvyyteen, työn rasittavuuteen ja ammatti-identiteettiin, Turun yliopisto, Turku, 1990// Päiväkoti työyhteisönä, Soili Keskinen, Nana Virtanen (toim.), Helsingin yliopisto, [Helsinki], 1999// Siren-Tiusanen, Helena:Saako lapsi nukkua, liikkua ja elää omassa rytmissään--näkökulmia nuorimpien päiväkotilasten kuormittuvuuteen, Likes-tutkimuskeskus, Jyväskylä, 1996// Lahikainen, Anja Riitta: Uuteen päivähoitoon...