Löytyisikö hyviä kirjoja yms. lähteitä koskien hoitotyötä yleisesti, sekä lisäksi mitä se on juuri terveyskeskuksen vuodeosastolla/perusterveydenhuollossa.

Kysytty
4.12.2007

Löytyisikö hyviä kirjoja yms. lähteitä koskien hoitotyötä yleisesti, sekä lisäksi mitä se on juuri terveyskeskuksen vuodeosastolla/perusterveydenhuollossa.

Vastaus

Vastattu
4.12.2007
Päivitetty
4.12.2007

Hertta Kalkaksen ja Anneli Sarvimäen kirjassa Hoitotyön etiikan perusteet (WSOY, 2002) hoitotyön käsite määritellään seuraavasti: "Käsitteellä hoitotyö ymmärretään kaikkea sitä työtä, jota sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdään tietyn ammattikoulutuksen pohjalta. Toiminnan tavoitteena on potilaan tai asiakkaana olevan ihmisen hyvinvoinnin edistäminen" (s. 76).

Hoitotyön määritelmää kannattaa katsoa myös kirjasta: Hervonen, Antti: Hoitoalan sanasto, Lääketieteellinen oppimateriaalikustantamo, 2000.

Seuraavassa joitain perusteoksia hoitotieteen alalta:
- Hoitamalla hyvää oloa (toim. Kyllikki Anttila et al.), WSOY Oppimateriaalit, 2007
- Hoitotiede (Katie Eriksson et al.), WSOY Oppimateriaalit, 2007
- Hoitotyön osaaminen (toim. Heidi Kassara et al.), WSOY, 2005
- Tuomi, Jouni: Hoitotyön teoreettiset ja käytännölliset perusteet, Tammi, 2005

- Mäkisalo, Merja: Yhteisöllisyys parantaa hoitotyön laatua: ryhmästä tiimiksi -projekti Juuan kunnan, Suomen sairaanhoitajaliitto , 2001
- Myllymäki, Kati: Terveyskeskus 2015 : terveyskeskustyön tulevaisuus, Sosiaali- ja terveysministeriö, Yliopistopaino kustannus , 2006

- Laakkonen, Arja: Hoitohenkilöstön ammatillinen kasvu hoitokulttuurissa, Tampere University Press, 2004
- Lauri, Sirkka: Hoitotieteen perusteet, WSOY, 2001
- Näkökulmia hoitotyöhön: Pro Nursing ry:n vuosikirja (toim. Ulla-Maija Haukka et al.), Pro Nursing, 2001
- Hoitotyön ulottuvuuksia: näkökulmia ammattikieleen (toim. Suomen sairaanhoitajaliiton sanastotyöryhmä, Suomen sairaanhoitajaliitto, 1998
- Munnukka, Terttu: Hoitamaan oppiminen ja opettaminen: käytännöllinen opetus, Tampereen yliopisto, 1997
- Hoitotiede - mitä, miten ja miksi? : erilaisia näkökulmia hoitotieteeseen ja teorianmuodostukseen (toim. Sirkka Lauri & Sanna Salanterä), Turun yliopisto, 1995

2 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.