hoitotyö

27 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Lastenkirjallisuuden hyödyntäminen lähihoitajan työssä 418 27.11.2020 Lastenkirjallisuutta kannattaa hyödyntää myös lähihoitajan työssä. Tarinat auttavat käsittelemään tunteita, sietämään erilaisuutta, tuottavat iloa, elämyksiä ja lohtua sekä vahvistavat lasta identiteetin rakentamisessa. Hyviä oppaita aihepiiriin ovat esimerkiksi Päivi Heikkilä-Halttusen Lue lapselle!: opas lasten kirjallisuuskasvatukseen sekä Pirjo Suvilehdon Oi ihana satu: lasten ja nuorten kirjallisuusterapia. Nykylastenkirjallisuus käsittelee ennakkoluulottomasti myös ns. vaikeita aiheita, kuten kuolemaa. Kirjastosta voi pyytää räätälöityjä kirjapaketteja erilaisista aiheista. Kannattaa myös tutustua Oulun kaupunginkirjaston Lukumetka-sivustoon, joka on suunnattu  perheille ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Myös...
Muistelen, että olisi olemassa kirja nimeltään "Pahuus hoitotyössä". Ilmeisesti muistan väärin, koska en googlaamalla kirjaa löydä. Kyseessä oli… 292 31.1.2018 Tuntomerkit viittaavat Hannu Lauerman esseekokoelmaan Hyvän kääntöpuoli (2014), missä aiheena on mm. potilaita surmaavat terveydenhuollon ammattilaiset. Aihepiiriä käsittelee myös Martti Lindqvist alun perin vuonna 1990 julkaistussa teoksessaan Auttajan varjo: pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa.   Molemmat teokset kuuluvat oman kirjastosi kokoelmiin.
Muistelen, että olisi olemassa kirja nimeltään "Pahuus hoitotyössä". Ilmeisesti muistan väärin, koska en googlaamalla kirjaa löydä. Kyseessä oli… 203 31.1.2018 Olisikohan kysymyksessä ehkä Merja Laitisen ja Johanna Hurtigin toimittama Pahan kosketus : ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljillä?
Onko teillä hoitotyön historian kirjaa luvulta 1970-1980 tai sairaanhoidon historiaa 1970-1980? 788 6.10.2014 Aivan täysin hakuasi vastaavia kirjoja ei löytynyt. Terveysalan historiaa käsitteleviä kirjoja voit hakea asiasanoilla terveydenhuolto, sairaanhoito tai hoitotyö ja historia. Voit myös kysyä apua Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjastosta Terkosta, joka on erikoistunut terveydenhoitoalan kirjallisuuteen. http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/toimipaikat/terkko/ Terveydenhuollon historia -kirjassa on Onni Vauhkosen artikkeli Yleiskatsaus Suomen lääkintälaitoksen ja terveydenhuollon kehitysvaiheisiin 1600-luvulta 1970-luvulle, joten ajalle 1970-1980 siitä ei löydy tietoa. Joitain hakutuloksia: - Taina Rintala: Medikalisaatio ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakentuminen 1946-1991 - Pertti Kekki: Neljäkymmentä vuotta...
Etsin kirjaa Sarajärvi, A; Mattila L-R; Rekola L: Näyttöön perustuva toiminta -avain hoitotyön kehittämiseen 1.painos 2011 mistä mahdan kirjan löytää?… 1531 4.1.2011 Kirjaa on tilattu Tikkurilan ja Myyrmäen kirjastoihin Vantaalla. Lisäksi sitä on tulossa Pasilan, Töölön ja Malmin kirjastoihin. Vantaan kappaleet todennäköisesti saapuvat viikolla 1 tai 2/2011. Varauksen kirjaan voi tehdä HelMet-järjestelmässä välittömästi kun se näkyy käsittelyssä -tilassa.
Tarvitsisin tietoa vanhempien osuudesta lastensairaanhoitoon, perhekeskeisyydestä ja lasten saattohoidosta. Aineston tulisi olla oppikirjoja/tutkimuksia. Ei… 1514 30.3.2010 Kymenlaakson kirjastojen Kyyti-tietokannasta ja yliopistokirjastojen Linda-tietokannasta löytyy mm. seuraavat teokset haettaessa asiasanoilla lapset, perhe, vanhemmat, perhekeskeisyys, sairastuminen, hoito, hoitotyö, saattohoito ja syöpätaudit sekä näiden erilaisilla asianasyhdistelmillä: -Syöpää sairastavan lapsen hoito : vuoroin sairaalassa, vuoroin kotona. Helsinki. Sylva. 2008. -Hoidatko minua? : lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö. Porvoo ; Helsinki : WSOY. 2006. -Sirkiä, Kirsti: End-of-life care of children with cancer. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 2000. -Aarrekorpi, Salla: 8-10- vuotiaan lapsen hyvä saattohoito. Opinnäyte. Turun terveydenhuolto-oppilaitos. 1999. -Beyond the innocence of childhood. Vol. 2, Helping children and...
Kirjoja, tutkimusksia, väitöskirjoja aiheesta Hoidontarpeen arviointi /Hoidontarpeen arviointi puhelimessa 1618 3.9.2009 Turun kaupunginkirjaston Vaski-verkkokirjaston kautta http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=find2&sesid=1208850732&ulang=… voit hakea aiheeseen liittyviä kirjoja esimerkiksi asiasanalla ’hoitotarve’. Tällä asiasanalla haettaessa löytyvät mm. seuraavat kirjat: Syväoja: Hoidon tarpeen arviointi (2009) Itälä: Hoidon saatavuuden seuranta (2006) Fagerström: Finnhoitoisuus: hoitotyön benchmarking: projektin loppuraportti 2000 – 2002 (2003) Fagerström: The Patient’s caring needs: to understand and measure the unmeasurable (1999) (väitöskirja, Åbo Akademi) Muita mahdollisia asiasanoja ovat mm. ’hoitotyö’, ’arviointi’ ja ’hoito’. Asiasanoja voi valita useamman, esim. yhdistelmät 'hoitotyö' ja 'arviointi' ja 'hoito' ja 'arviointi'....
Milloin Hoitotyön vuosikirja 2009 hankitaan Espoon Leppävaaran Sellon kirjastoon? Kirja on tarpeellinen hoitajille ja opiskelijoille sekä muille… 775 29.8.2009 Hoitotyön vuosikirja 2009 on jo Sellon kirjaston kokoelmissa mutta se on tällä hetkellä lainassa. Voit tehdä varauksen netissä http://www.helmet.fi Kirjoita hakukenttään hoitotyön vuosikirja 2009
Miten löydän pro gradu -tutkielmia perehdyttämisestä? Ja onko niitä myös verkkomateriaalina ettei tarvitse tilata työtä? 3212 28.8.2009 Tietoja opinnäytteistä löydät näppärästi yliopistokirjastojen yhteisestä tietokannasta Lindasta: http://linda.linneanet.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local_base=fin01 Omaan aiheeseesi sopivia hakusanoja ovat esimerkiksi nämä: hoitotyö, terveydenhuolto, terveydenhuoltohenkilöstö, perehdyttäminen, työpaikkakoulutus, opinnäytteet ja pro gradu -työ. Voit etsiä aineistoa näillä hakusanoilla ihan Lindan perushaun kautta. Sanojen katkaiseminen kuitenkin kannattaa! Kirjoita hakusana(t)-kenttään vaikkapa näin: terveydenhuol? pereh? pro gradu? ja napsauta hae-nappulaa. Kokeile myös hakua: hoito? perehdyt? pro gradu? Näin löytyy äskeistä hakua enemmän aineistoa. Mukana on esimerkiksi Tuula Lahden opinnäyte ”Sairaanhoitajien työhön...
Onko olemassa hoidon, -hoitamisenhistoriasta, vanhustenhuollosta kirjoja , lehtiä, miten vanhusten hoitaminen oli ennen esim-1920-luvulta tähän päivään. mm… 899 23.2.2009 Kyllä kysymästäsi aihesta löytyy paljonkin teoksia. Esimerkiksi Maija Sorvettulan Johdatus suomalaisen hoitotyön historiaan tai Terveydenhuollon historia teoksista voisi olla sinulle apua ja ne löytyvät täältä meidän Kemin kirjastostamme. Koska kyseessä on opinnäytetyö, neuvoisin sinua olemaan yhteydessä myös Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveysalan kirjastoon. Heiltä löytyy varmasti myös paljon aiheseen liittyvää materiaalia. Tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta www.tokem.fi/kirjasto. Tervetuloa kirjastoomma katsomaan, mitä aineistoa kokoelmastamme voisit käyttää.
Kunnallisen Kotihoidon toimintaan ja työnsisältöön liittyvä nk. käsikirja - onko olemassa vuoden 05 jälkeen kirjoitettuja? 1121 12.5.2008 Kotihoidon työkäytäntöjä, Tammi: 2005 käsittelee kotihoidon henkilöstöä, työnsisältöä ja työympäristöjä yhdistetyn kotihoidon näkökulmasta. Vastaava oppimateriaaliksi sopiva teos on Kehittyvä kotihoito, Edita: 2007. Kirjassa esitellään kotihoidon asiakasryhmät sekä kotihoidon erilaiset palvelut. Lisäksi on julkaistu myös teos Hoitotyö kotona, WSOY: 2007.
Löytyisikö hyviä kirjoja yms. lähteitä koskien hoitotyötä yleisesti, sekä lisäksi mitä se on juuri terveyskeskuksen vuodeosastolla/perusterveydenhuollossa. 1896 4.12.2007 Hertta Kalkaksen ja Anneli Sarvimäen kirjassa Hoitotyön etiikan perusteet (WSOY, 2002) hoitotyön käsite määritellään seuraavasti: "Käsitteellä hoitotyö ymmärretään kaikkea sitä työtä, jota sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdään tietyn ammattikoulutuksen pohjalta. Toiminnan tavoitteena on potilaan tai asiakkaana olevan ihmisen hyvinvoinnin edistäminen" (s. 76). Hoitotyön määritelmää kannattaa katsoa myös kirjasta: Hervonen, Antti: Hoitoalan sanasto, Lääketieteellinen oppimateriaalikustantamo, 2000. Seuraavassa joitain perusteoksia hoitotieteen alalta: - Hoitamalla hyvää oloa (toim. Kyllikki Anttila et al.), WSOY Oppimateriaalit, 2007 - Hoitotiede (Katie Eriksson et al.), WSOY Oppimateriaalit, 2007 - Hoitotyön osaaminen (toim. Heidi Kassara...
Teen ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä työnilosta terveysalalla. Millaisia tutkimuksia aiheesta on tehty tai työnilon kokemuksesta ylipäätään? 2966 12.9.2007 Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta LINDA:sta löytyy hakusanoilla "hoitotyö / "hoitohenkilöstö" and "työtyytyväisyys" / "työviihtyvyys" / "työhyvinvointi" / "työnilo*" tutkimuksia. Tässä lista uusimmista: Koponen, Sirpa Eri-ikäisten sairaanhoitajien kokemat johtamiskäytännöt Keski-Suomen keskussairaalassa / [Jyväskylä] : Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 2006 Laine, Marjukka Hoitajana huomennakin : hoitajien työpaikkaan ja ammattiin sitoutuminen Turku : Turun yliopisto, 2005 Väitöskirja Jokitulppo, Satu Hoitajien työtyytyväisyys ikääntyneiden hoitotyössä Turku : Turun yliopisto, 2005 Pro gradu -työ : Turun yliopisto, hoitotiede Karjalainen, Raija Työtyytyväisyys muutosten keskellä : Kotkan hoito- ja palvelualojen opettajien kokemuksia...
Mitä kirjoja suosittlette kun päättötyöni nimeksi tulee Myötätunto terapeuttisessa kohtaamisessa. 1274 7.8.2007 Lopputyötä varten kannattaa varmaankin kysyä oman oppilaitoksen kirjastosta oman alan kirjallisuutta, myös Terveystieteiden keskuskirjastosta, osoitteesta http://www.terkko.helsinki.fi/medic/ löytää syventävää kirjallisuutta. Eri yliopistojen sivuilta löytää lisäksi mielenkiintoisia opinnäytetöitä, jotka sivuavat tätä aihetta: www.kirjastot.fi ja täältä Yliopistokirjastot. Yleisistä kirjastoista löytää yleisesityksiä eri aiheista. Katsoin aiheista empatia, hoitotyö, auttaminen, perhetyö. Tässä joitakin suositeltavia kirjoja, joita löytää pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoista, os. www.helmet.fi: Eriksson, Esa Huoli puheeksi : Opas varhaisista dialogeista. sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Oppaita; 60. Juhila, Kirsi...
Lähihoitajan ja koulutuksen ja sen työn historiasta 11828 23.4.2007 Sirkka Laurin teoksessa Hoitotyön ydinosaaminen ja oppiminen. WS 2007 käsitellään hoitotyön ja alan koulutuksen historiaa Suomessa. Lisää aineistoa löytyy osoitteesta http://kirjasto.tampere.fi/Piki?formid=find2 Tekijä- ja nimeke-kentät voi muuttaa asiasanakentiksi harmaasta nuolesta ja sitten kirjoittaa kolme asiasanaa: hoitotyö, historia ja koulutus. Näin saa 4 viitettä (joista yksi on yllämainittu teos). Jättämällä koulutus-asiasanan pois tulokseksi saa 20 viitettä, teoksia, joissa käsitellään yleensä hoitotyön historiaa. Asiasanoilla koulutus ja lähihoitajat tulee 10 viitettä. Lehtiartikkeleita aiheesta löytyy kirjastojen työasemilla käytössä olevista Aleksi- ja Arto-artikkelitietokannoista.
Onko fyysisen kosketuksen merkityksestä vanhustyössä materiaalia? Onko Pirkko Routasalon väitöskirjaa aiheesta suomenkielisenä? Entä artikkelit aiheesta?Mistä… 1832 25.1.2007 Pirkko Routasalo on käsitellyt monessa yhteydessä fyysistä kosketusta vanhusten hoitotyössä. Hänen lisensiaatintutkimuksensa vuodelta 1993 on Kosketus vuodeosastolla olevan vanhuksen hoidossa ja se on saatavana Helsingin yliopiston kirjastosta. Lisäksi hän on kirjoittanut aiheesta seuraavat artikkelit: -"Mitä aikuinen enää hallaamista tarttee" (Vanhustyö 6-7/1999) -Fyysinen kosketus iäkkään potilaan hoitamisessa hoitajan kokemana (Gerontologia 1/98) -Fyysinen kosketus iäkkäiden potilaiden kokemana (Gerontologia 4/97) -Kosketus iäkkäiden potilaiden hoitamisessa (Hoitotiede 3/1997) -Fyysinen kosketus iäkkään potilaan auttamisessa (Sairaanhoitaja 5/1997) Muita aihetta käsitteleviä lehtiartikkeleita ovat: -Puolakka, Anna: Kosketus...
Etsin teosta, joka on ilmestynyt huhun mukaan syksyllä 2006 - tämä teos käsittelisi etiikkaa ja siinä olisi jossakin kappaleessa käsitelty kirjaamista … 846 12.1.2007 Kirjaamisen käsitteen liittäminen uusiin hoitotyön etiikkaa käsitteleviin teoksiin osoittautui ongelmalliseksi, mutta olisiko etsitty teos kuitenkin jokin seuraavista? 1. Lindqvist, Martti: Auttajan varjo : pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa (ilmestyi syyskuussa 2006) 2. Haho, Annu: Hoitamisen olemus : hoitotyön historiasta, teoriasta ja tulkinnasta hoitamista kuvaviin teoreettisiin väittämiin (Acta Universitatis Ouluensis. Series D, Medica, ISSN 0355-3221 ; 898) 3. Antila, Anja: Hoitotyön johtamisen eettiset ohjeet ja niiden toteutuminen johtamistoiminnassa ylihoitajien näkökulmasta Opinnäyte : Kuopion yliopisto, Hoitotieteen laitos
Tarvitsisin lähdekirjallisuutta opinnäytetyötä varten aiheesta "auttajasyndrooma"? 1503 26.9.2006 Auttajasyndroomaa kannattanee lähteä tutkimaan eri ammattiryhmien (kirkon työntekijät, opettajat, sosiaalityöntekijät ym.) työtä kuvaavien teosten kautta. Hakusanoina voi käyttää hoitotyö, sosiaalityö, vapaaehtoistyö jne. yhdistettyinä etiikka, ammattikuva, sosiaaliset suhteet, psykologia, motiivit ym. Seuraavissa teoksissa on ainakin aihetta käsitelty: Piiroinen, Hannu: Epävarmuus, muutos ja ammatilliset jännitteet. Jyväskylän yliopisto, 2005 (väitöskirja). Haapakoski Paavo. 1989. Auttajasyndrooma auttajan ongelmana. Teoksessa: Sielunhoidon aikakauskirja 2/1989 Tommy Hellsten, Salme Blomster ja Martti Lindqvist ovat teoksissaan myös käsitelleet auttamistyön ongelmia ja etiikkaa.
Haluaisin uusinta tietoa aiheesta: toivo hoitotyössä 1915 20.4.2006 Haulla hoitotyö ja toivo löytyi esim. seuraavat viitteet Linda-tietokannasta ja Amk-kirjastojen tietokannoista: Lehtimäki; Marja-Leena Hoitotyöntekijöiden toivo ja sitä vahvistavat tekijät kuntouttavassa psykiatrisessa hoitotyössä Opinnäyte: Kuopion yliopisto, hoitotieteen laitos, 2005 Ryynänen, Eeva-Marja: Masentuneen potilaan toivo ja sitä tukeva hoito Kuopio: Kuopion yliopisto, 2005 Kohonen, Marja: Toivoa vahvistavat hoitotyön auttamismenetelmät: metasynteesi kirjallisuudesta ja tutkimuksista Kuopio, 2004 Koski, Soila: Infarktipotilaan toivon kokemus hoitotyössä Vaasa: Vaasan amk., 2004 Kankare, Harri: Lähimmäisenrakkauden puolustus: uusvanha näkökulma hoitotyöhön Hki: Tammi, 2004 Jaakkola, Virpi: ”Ilman niitä kukaan ei jaksa”: usko,...
Etsin tietoa eri maiden käytännöistä ja kulttuureista hoitotyössä. Ei siis kulttuurien kohtaamisesta Suomessa vaan ihan paikanpäällä esim. hoitotyön… 959 6.10.2004 Helsingin kaupunginkirjastojen verkkopäätteiltä voit selata englanninkielistä EBSCO –artikkelitietokantaa. Hakusanoilla nursing, culture, united kingdom, united states, jne. löydät kokotekstiartikkeleita. Sinun kannattaa kuitenkin mennä Terveystieteiden keskuskirjastoon ja selata heidän tarjoamiaan tietokantaja. Yhteystiedot löydät osoitteesta: http://www.terkko.helsinki.fi/