hoitohenkilöstö

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyykö kirjaa Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot 1258 11.5.2009 Tiedustelemaanne teosta löytyy pääkaupunkiseudun kirjastoista neljää eri painosta. Eri painosten tietoihin pääsette seuraavan linkin kautta: http://www.helmet.fi/search~S9*fin/t?SEARCH=Ik%C3%A4%C3%A4ntyneen+r&sea…
Teen ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä työnilosta terveysalalla. Millaisia tutkimuksia aiheesta on tehty tai työnilon kokemuksesta ylipäätään? 3104 12.9.2007 Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta LINDA:sta löytyy hakusanoilla "hoitotyö / "hoitohenkilöstö" and "työtyytyväisyys" / "työviihtyvyys" / "työhyvinvointi" / "työnilo*" tutkimuksia. Tässä lista uusimmista: Koponen, Sirpa Eri-ikäisten sairaanhoitajien kokemat johtamiskäytännöt Keski-Suomen keskussairaalassa / [Jyväskylä] : Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 2006 Laine, Marjukka Hoitajana huomennakin : hoitajien työpaikkaan ja ammattiin sitoutuminen Turku : Turun yliopisto, 2005 Väitöskirja Jokitulppo, Satu Hoitajien työtyytyväisyys ikääntyneiden hoitotyössä Turku : Turun yliopisto, 2005 Pro gradu -työ : Turun yliopisto, hoitotiede Karjalainen, Raija Työtyytyväisyys muutosten keskellä : Kotkan hoito- ja palvelualojen opettajien kokemuksia...
Tutkimuksia tai teoksia aiheesta miten päihdeongelmainen on kokenut hoitohenkilökunnan asenteiden vaikutuksen hoitoonsa? 1039 16.2.2006 Aiheesta voisi löytyä tietoa mm. näistä kirjoista: - Kantola, Niina, Lääkäreiden ja hoitajien alkoholipotilaiden hoitoa koskevat asenteet Helsingin kaupungin terveysasemilla. (1994) - Kantola, Niina, Asennekysely päihdehuollollisen kehittämistyön arvioinnissa. (1995) - Pyhä huumesota : huumepolitiikan pelkoja ja utopioita. Tapio Onnela (toim.) (2001) Seuraavanlaisia artikkeleita kannattaa myös lukea: - Salaspuro, Mikko, Millennium : lääketieteet haasteet : päihdetietoa asenteiden sijaan. (1999) - Seppä, Kaija, Terveydenhuollossa omaksutaan hitaasti alkoholin suurkuluttajan mini-interventio. (1999) - Jansson, Marianne, Huumeongelmaisten hoitoon tarvitaan sekä rahaa että uutta asennetta. (1998) - Puhakka, Antero, Hoitoonohjaus rangaistuksena...
Tarvitsisin tiedot hoitohenkilöstöstä lasten-ja nuorten psykiatrisessa osastohoidossa (sairaalahoito). 777 7.9.1999 Turun kaupunginkirjaston aineistorekisteristä voi hakea asiasanoilla "hoitohenkilökunta", "psykiatrinen sairaanhoito", "nuorisopsykiatria", "lastenpsykiatria". Esim. asiasanoilla hoitohenkilökunta ja nuorisopsykiatria löytyy Tom Erik Arnkilin "Mukaan meneminen ja toisin toimiminen: nuorisopoliklinikka verkostoissaan" ja asiasanalla psykiatrinen sairaanhoito Eila Latvalan Psykiatrinen hoitotyö. Käsikirjastosta voi etsiä tätä aihetta koskevia artikkeliviitteitä. Tämän alan erikoiskirjastoja Turussa ovat Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto ja Turun ammattikorkeakoulun kirjasto (terveysosasto).