Verbin liittomuoto, liittotempus, verbiliitto ja liittoverbi; tarkoittavatko kaikki samaa asiaa?

Kysytty

Verbin liittomuoto, liittotempus, verbiliitto ja liittoverbi; tarkoittavatko kaikki samaa asiaa?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Liittomuoto on sanaliitto, joka merkitykseltään vastaa verbin jotakin aikamuotoa. Liittomuodon muodostavat merkitykseltään vaillinainen verbi, apuverbi, sekä pääverbin jokin taivutusmuoto, usein partisiippi.

Suomen kielessä liittomuotoja ovat perfekti ja pluskvamperfekti sekä liittopreesens ja liittoimperfekti. Perfektissä ja liittopreesensissä apuverbinä käytetään olla-verbin preesensmuotoja, pluskvamperfektissä ja liittoimperfektissä sen imperfektimuotoja. Perfektissä ja pluskvamperfektissä pääverbi on toisessa partisiipissa, liittopreesenssissä ja -imperfektissä ensimmäisessä partisiipissa.. Useissa muissakin kielissä kuten ruotsissa, englannissa ja saksassa vastaavat aikamuodot ovat liittomuotoja, samoin kuin ranskan passé composé.

Määritelmä perifrastinen verbiliitto, jolla ilmaistaan aikamuotoja(perfektiä ja pluskvamperfktiä), suomessa myös kielto.

Lisätiedot
VISK2008: Liittomuodoksi sanotaan apuverbin (olla tai ei) ja partisiippi- tai kieltomuotoisen pääverbin muodostamaa kokonaisuutta, joka toimii lauseessa predikaattina. Liittomuodolla ilmaistaan kieltoa (en tule, emme haluaisi) sekä tempuksista perfektiä ja pluskvamperfektiä (on käynyt, oli ollut, en olisi halunnut). Liittomuoto katsotaan verbin taivutusparadigman osaksi niin kuin yksinkertainenkin verbinmuoto. (» § 450.)

Liittotempus
Tempushan tarkoittaa aikamuotoa.

Sanaliiton muotoinen aikaluokka, suomessa perfekti ja pluskvamperfekti.

Verbiliitto
Määritelmä kahden verbin muodostama vakiintunut sanaliitto

Selite Verbiliiton finiittiverbinä on yleensä olla tai tulla. Esimerkiksi suomessa verbiliittoja ovat olla tehtävissä, tulla kysyneeksi, tulla nähdyksi.

VISK2008 Verbiliitto on nimitys sanaliitolle, joka koostuu apu- ja pääverbistä ja toimii lauseen predikaattina mutta ei käyttäydy täysin liittomuodon tapaan. Apuverbinä on yleensä olla tai tulla, ja pääverbistä käytetään jotakin infiniittistä muotoa, nippuinfiniittiä tai muuta verbikantaista muodostetta. Verbiliittoja ovat esim. on olevinaan, olisi ollut tehtävissä, tulee pääsemään, oli kirjoittamassa, on sanottava, tuli nukuttua ~ nukutuksi. Kullakin rakennetyypillä on oma vakiintunut merkityksensä, usein modaalinen tai aspektuaalinen, eikä tämä merkitys ole suoraan osien merkityksistä pääteltävissä. (» § 451–.)
Liittoverbi ja verbiketju ovat verbiliiton kanssa samanmerkityksellisiä.
Joten siis ovat merkityksiltään lähellä toisiaan mutta Liittotempus on joko imperfekti tai pluskvamperfekti
Lähteet: Visk, 2008, Koivisto, V., 2013, Hakulinen, A. & Karlsson, F., 1995

7 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentit

Kiitos miltei tyhjentävästä vastauksesta. Etsin varmuutta termiin, kun on kyse apuverbistä tai apuverbin tavoin käytettävästä japääverbistä: voin tulla, haluan lähteä, en saa ostaa.
Onko em. esimerkeissä kyse liittomuodoista vai verbiliitosta?

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.