Tarvitsen tietoa aiheesta: yhteiskunnallisten muutosten vaikutus kirjastopalvelualaan.

Kysytty

Tarvitsen tietoa aiheesta: yhteiskunnallisten muutosten vaikutus kirjastopalvelualaan.

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

1990-luvulla lama vaikutti suuresti erityisesti kuntien kirjastojen toimintaan. Kirjastopalvelujen kysyntä kasvoi lama-aikana, mutta kunnat joutuivat silti vähentämään kirjastojen resursseja tinkimällä aineistohankinnoissa ja lisähenkilöstön palkkaamisessa. Kirjastolaitos säilyi tästäkin huolimatta kansainvälisessä vertailussa korkeatasoisena, mutta yksittäisten kuntien väliset erot ovat kasvaneet. Vuonna 1999 voimaan astunut uusi kirjastolaki takaa edelleenkin maksuttomat kirjastopalvelut joka kuntaan.

Toinen merkittävä tekijä 1990- ja 2000-luvuilla on ollut tietoyhteiskuntakehitys, jossa kirjastojen merkitys on ollut keskeinen. Kirjastot ovat siirtäneet tietokantojaan, aineistojaan ja palvelujaan verkkoon sekä tarjonneet asiakkailleen maksuttoman mahdollisuuden käyttää tietokonetta ja internettiä. Yleiset kirjastot ovat katsoneet tehtäväkseen myös tietoteknisten taitojen opettamisen asiakkailleen. Kansalaisten tiedonhakutaitojen parantuminen ja tiedonsaannin yleinen helpottuminen ovat osaltaan myös vieneet asiakkaita kirjaston perinteiseltä tietopalvelulta.

Aiheesta on kirjoitettu viimeisten vuosien aikana runsaasti erityisesti Kirjastolehdessä, jonka vanhoihin vuosikertoihin kannattaa tutustua. Etsin aiheesta artikkeleita Aleksi-artikkelitietokannasta ja lähes kaikki tulokset viittasivat Kirjastolehden lukuisiin artikkeleihin.

Kotimaisesta artikkeliviitetietokanta Artosta löytyi kiinnostavalta vaikuttava artikkeli, joka on julkaistu Informaatiotutkimus-lehden numerossa 3/2001:
-Anttiroiko, Ari-Veikko: "Globaali murros ja yleisen kirjaston roolin muutos"

Kannattaa käydä tutustumassa myös Opetusministeriön nettisivuilla oleviin selvityksiin: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Aihetta sivutaan myös useassa kirjasssa, kuten esimerkiksi:

"Tieto ja tietoyhteiskunta" (toim. Vuorensyrjä & Savolainen) (Gaudeamus, 2000)
"Kirja 2010: kirja-alan kehitystrendit" (Jyväskylän yliopisto, 2001)

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.