yhteiskunnallinen muutos

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Voisitko neuvoa kirjoja, jotka kertoisivat Neuvostoliiton romahtamisesta? 1292 10.9.2008 Aiheesta kertovat esim. seuraavat kirjat: Gorbatsov, Mihail: Elokuun kaappaus : totuus ja opetukset (WSOY 1991) Hosia, Martti: Raportti Moskovasta (Gummerus 1991) Jeltsin, Boris: Presidentin päiväkirja (Otava 1994) Kagarlitski, Boris: Hajonnut monoliitti (Orient Express 1992) Rautkallio, Hannu: Moskovan päiväkirja 1989-1993 (Tammi 2008) Sailas, Anne: Venäjä - jättiläinen tuuliajolla (Edita 1996)
Tarvitsen tietoa aiheesta: yhteiskunnallisten muutosten vaikutus kirjastopalvelualaan. 1021 10.11.2007 1990-luvulla lama vaikutti suuresti erityisesti kuntien kirjastojen toimintaan. Kirjastopalvelujen kysyntä kasvoi lama-aikana, mutta kunnat joutuivat silti vähentämään kirjastojen resursseja tinkimällä aineistohankinnoissa ja lisähenkilöstön palkkaamisessa. Kirjastolaitos säilyi tästäkin huolimatta kansainvälisessä vertailussa korkeatasoisena, mutta yksittäisten kuntien väliset erot ovat kasvaneet. Vuonna 1999 voimaan astunut uusi kirjastolaki takaa edelleenkin maksuttomat kirjastopalvelut joka kuntaan. Toinen merkittävä tekijä 1990- ja 2000-luvuilla on ollut tietoyhteiskuntakehitys, jossa kirjastojen merkitys on ollut keskeinen. Kirjastot ovat siirtäneet tietokantojaan, aineistojaan ja palvelujaan verkkoon sekä tarjonneet asiakkailleen...
Teen esseetä aiheesta eurooppalaisen yhteiskunnan muutokset ja niiden vaikutuksista. Mistä saisin tietoa asiasta? 757 13.9.2007 Eurooppalaista yhteiskuntaa harvoin käsitellään tutkimuksissa yhtenä kokonaisuutena. Aalto-kirjastojen tietokannasta löydät joitakin aiheeseesi sopivia teoksia hakemalla esim. asiasanoilla yhteiskunnallinen muutos ja Eurooppa. Sieltä löytyy kirjoja, kuten Anthony Giddens: Europe in the Golden Age sekä Maija Metsä (toim.): Tuleva tuhat. Yhteiskunnan muutosta yleisesti käsittelevistä kirjoista, kuten "Arvot, moraali ja yhteiskunta : sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen" voisi myös olla hyötyä aiheesi kannalta. Muita asiasanoja joita kannattaa kokeilla ovat kehitys ja yhteiskuntakehitys. Aalto-kirjastojen haku: http://jkl226.jkl.fi/Aalto?formid=find2 Jyväskylän kirjaston koneilla on käytössä Aleksi-tietokanta, josta voit...
Etsin tietokirjaa suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä 50-luvulta nykypäivään. Minua kiinnostaa mm. yhteiskunnan rakennemuutos, vaurastuminen, vapaa-ajan… 1793 28.7.2006 Suomalaisen nuorison historia on kirjoitettu: Nuoruuden vuosisata : suomalaisen nuorison historia / toim. Sinikka Aapola ja Mervi Kaarninen, julkaisija: Nuorisotutkimusverkosto. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. 506 s. Nuorisotutkimusverkostolla on projekteja, jotka kiinnostanevat. Lisätietoja internet-sivulta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sivu.php?artikkeli_id=60 Internet-sivu nimeltään 1950 luku, nuorisokulttuurin nousun vuosikymmen ( http://www.ouka.fi/ppm/1950 ) kiinnostanee. Lyhyt 50-luvun muistelu on sivulla Muistojen 1950-luku ( http://koti.mbnet.fi/seija10/50luku.html ) Suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta löytyy runsaasti kirjoja. Seuraavassa pieni valikoima, jotka kaikki löytyvät pääkaupunkiseudun kirjastoista:...