Kuinka monta sanaa ihminen tuntee? Kaksplus-lehdessä kerrottiin, että 6-vuotias tuntee jopa 12 000 sanaa. Itse muistelen, että korkeakoulutettu henkilö tuntisi…

Kysytty
15.3.2010

Kuinka monta sanaa ihminen tuntee? Kaksplus-lehdessä kerrottiin, että 6-vuotias tuntee jopa 12 000 sanaa. Itse muistelen, että korkeakoulutettu henkilö tuntisi noin 30 000 sanaa (tosin tämä taisi koskea englanninkielisiä henkilöitä). Mieheni kuitenkin väittää, että teen pilkkuvirheen, ja että luvut olisivat 1200 ja 3000. Entä kuinka monta sanaa suomen kielessä on (eli kuinka suuri osa siitä on mahdollista yhden ihmisen tuntea)?

Vastaus

Vastattu
17.3.2010
Päivitetty
15.2.2018

Suomen kielen sanojen lukumäärän määrittäminen on aika hankalaa. Lasketaanko mukaan kaikki erikoisalojen sanastot? Suomen kielessä voi muodostaa valtavan paljon erilaisia yhdyssanoja ja johdoksia, vaikka osaa käytettäisiinkin vain aika harvoin. Samoin erilaisten kuvailevien eli deskriptiivisten sanojen kirjo voi olla todella laaja. Millä perusteella siis jonkin yhdyssanan tai deskriptiivisen sanan katsotaan kuuluvan suomen kieleen? Englanninkielessä voi olla helpompaa, koska yhdyssanoja on suomeen verrattuna vähän. Pitää myös miettiä, otetaanko sanamääritelmään mukaan kaikki murteisiin ja slangeihin kuuluvat sanat, joiden ulkoasu voi poiketa yleiskielisistä sanoista.

Sanoilla on useita merkityksiä, joten täytyisi päättää, miten niitä käsitellään eli lasketaanko esimerkiksi ”kuusi” (puu ja luku) yhdeksi vai kahdeksi sanaksi ja kuinka hienovaraisesti eri merkityksiä silloin eroteltaisiin. Toisaalta kieli on täynnä erilaisia kielellisiä kiteytymiä, jotka eivät yksittäisinä sanoina merkitse välttämättä merkitse samaa kuin kahden sanan esiintymänä. Esimerkiksi ”ottaa” ja ”kuppi” merkitsevät itsessään tiettyjä asioita, kun taas fraasi ”ottaa kuppia” tarkoittaa ’ryyppäämistä’, mikä ei selviä sanojen erillisistä merkityksistä. Kahden tai useamman sanan fraaseja ei voi oikein laskea yhdeksi sanaksi, vaikka ne saattavatkin käyttäytyä paljolti samalla tavoin kuin sanat ja niitä varmasti opitaan myös samalla tavalla kuin sanoja. Joissakin sanakirjoissa tällaiset fraasitkin on tosin otettu hakusanoiksi, mikä hämärtää entisestään sanamäärän pohtimista.

Edellä mainituista syistä suomen sanamäärä on enemmän näkökulmakysymys kuin selvä ja mitattavissa oleva totuus. Jos käytetään laajimpia mahdollisia sanan määritelmiä, ei paraskaan sanakirja voi millään sisältää kaikkia sanoja, koska niitä syntyy koko ajan lisää eikä laajakaan sanakirjantekijäjoukko voi tuntea kaikkia slangien ja paikallisten murteiden ilmauksia.

Sanakirjojen kautta voi olla hyvä edes jollakin tavalla havainnollistaa sanojen lukumääriä. Riitta Eronen on käsitellyt suomen kielen sanojen määrää osoitteesta http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2747 löytyvässä artikkelissaan ”Ennätysten kieli”. Hän toteaa, että esimerkiksi ”Suomen kielen perussanakirja” sisältää suomen kielen sanaston ytimen: 100 000 sanaa. Tosin siihenkin määrään sisältyy jonkin verran erikoistuneempaa sanastoa. Vertailun vuoksi 20-osainen ”Suomen murteiden sanakirja” tulee valmistuessaan sisältämään jopa 350 000 sanaa. Kuusiosainen ”Nykysuomen sanakirja” asettuu sanamäärältään noiden väliin reilulla 200 000 sanalla, joskin mukana on myös sellaista sanastoa, jota ei nykyään juuri käytetä tai joka ei ole yleiskielistä, ja siitä toisaalta puutuu kaikkein uusin sanasto.

Kysymys siitä, kuinka paljon sanoja ihminen tuntee, on sekin ongelmallinen ja vaatii lähtökohtien pohtimista. Mikä tarkalleen ottaen lasketaan tunnetuksi sanaksi? Vaaditaanko, että ihminen osaa selostaa täsmällisesti sanan sisällön? Ja kuka määrittää vastauksen oikeaksi? Vai riittääkö se, että hän tietää sanasta jotakin suuntaa-antavaa, esimerkiksi mihin aihepiiriin sana ”turboahdin” viittaa, vaikka henkilö ei osaisikaan kuvailla sen ulkoasua ja toimintaperiaatetta?

Sanamäärän tutkiminen on sekin hankalaa. Aivan pienten lasten sanasto on vielä sen verran suppea, että siihen voidaan päästä käsiksi nauhoittamalla lasten puhetta ja analysoimalla siinä esiintyviä sanoja, koska kieltä opetteleva pikkulapsi varmastikin toistelee oppimiaan sanoja. Esimerkiksi Jussi ja Sinikka Niemi ovat osoitteesta http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/1985_152.pdf löytyvässä artikkelissaan ”Suomenkielisen lapsen morfosyntaksin ja sanaston kehityksestä” lopettaneet lapsen sanaston määrällisen kasvun seuraamisen vuoden ja kahdeksan kuukauden iässä, jolloin heidän nauhoittamassaan aineistossa lapsi oli käyttänyt 524 eri sanaa; tosin sanan määritelmää Niemet eivät ole pohtineet eikä määrä olekaan heidän ydinkysymyksensä. Osoitteesta http://herkules.oulu.fi/isbn951426648X/html/c1609.html löytyvässä Sirje Hassisen tutkimuksessa kahden ja puolen vuoden ikäisten lasten sanavarasto oli 867 ja 1029 sanaa, joskin lapset olivat kaksikielisiä ja sanastoon laskettu mukaan sekä viron- että suomenkieliset sanat.

Aikuisen sanaston tutkimiseen nauhoittaminen ei liene kovin kätevä keino. Vaikka aikuisen puhetta nauhoittaisi päivätolkulla, siinä tuskin tulee esiin hänen koko sanavarastonsa. Tietysti asiaa voisi lähestyä niinkin, että pyytää henkilöä merkitsemään valmiiseen listaan, mitä sanoja tuntee. Silti esimerkiksi ”Suomen kielen perussanakirjan” 100 000 sanan listaan tuskin kukaan koehenkilö jaksaisi ruksata, tunteeko ne sanat. Lisäksi valmis lista jättää ulkopuolelle ne lukuisat sanat, joita henkilö tuntee mutta jotka eivät esiinny sanakirjassa.

En löytänyt arvioita siitä, kuinka monta sanaa aikuinen ihminen voisi tuntea, mutta sanan määritelmästä riippuen 12 000 sanan tunteminen ei olisi minusta kuusivuotiaalle mahdoton asia, jos ei edellytetä sitä, että tuonikäinen osaisi ihan tarkasti määritellä sanat. Jos suomen kielen sanaston keskeinen ydin olisi 100 000 sanaa, ei olisi minusta kaukaa haettua olettaa, että koulutettu ihminen tuntisi ainakin jollakin tasolla merkittävän osan siitä sanamäärästä. Tietysti yleiskielen sanaston lisäksi aikuinen osaa varmasti slangin ja murteen sanoja sekä erilaisia lyhenteitä ja muita sanoja, joita ei tavallisesta sanakirjasta löydy, mikäli nekin haluttaisiin ottaa laskelmaan mukaan.

42 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentit

Psykologian 2 kurssin kirjassa sanottiin ainakin, että 3-vuotiaana ihminen osaa n. 1000 sanaa, mutta 6-vuotiaaseen mennessä sanoja osataan jo n. 15 000. Eli nuo arviot ovat melkolailla kohdillaan, eli ei ole pilkkuvirheitä. Ellei miehesi ole sitten sanallisesti 4-5 vuotiaan tasolla :)

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.