osaaminen

9 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–9.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kaipaisin luettavaa liittyen oman osaamisen tunnistamiseen. Miten omaa osaamista voi tunnistaa? Miksi se on vaikeaa? 79 11.8.2023 oman osaamisen tunnistamiseen löytyy jotakin teoksia, mistä voisi aloittaa. Teokset liittyvät usein johonkin kuten osaamisen kehittäminen kouluissa tai tietyllä alalla. Kirjoja voi hakea esimerkiksi asiasanoilla osaaminen ja tunnistaminen. Näin ei kuitenkaan hakutulos ole valtava. Sitten jos hakee pelkästään Osaaminen sanalla hakutulos on turhankin laaja. Sitten taas hakemalla vaikkapa Osaaminen ja Kehittäminen löytyy enemmänkin teoksia. Nettihakujen perusteella oman osaamisen tunnistamisessa käytetään paljon tehtäviä, ja kirjoitusharjoituksia, ja nämä kirjat eivät oikein sovellu kirjastokäyttöön. Tässä joitakin esimerkkejä kirjastomme kirjoista, mitkä vaikuttavat lupaavilta, mutta vaativat vielä lähempää tutustumista/selailua. 38.4....
Voiko ihminen olla hyvä kaikessa? Itse olen aiemmin ajatellut, että ei tietenkään voi, mutta voiko osa ihmisistä oppia ihan minkä tahansa asian hyvin? 216 20.4.2020 Riippuu, mitä "hyvällä" tarkoitetaan tässä yhteydessä. Vain ani harva voi olla aivan huipputasolla hyvä jossakin asiassa, mutta kukaan ei voi olla huipputasolla hyvä monella eri alalla. Jos taas ei vertaile itseään maailman huippuihin, voi ahkeran harjoittelun kautta lähes minkä tahansa asian oppia hallitsemaan varsin hyvin. 
Millaiset työlistymisnäkymät kirjastoalalla tällä hetkellä ovat? Mitkä ovat vastavalmistuneen opiskelijan mahdollisuudet saada jalka ovenväliin yleisissä… 581 19.7.2017 Kirjastoalan työllistymisnäkymät ovat vaihtelevat mutta eivät missään ihan valtavan hyvät. Erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa on kirjastoalan koulutusta, saattaa hakijoita yhtä paikkaa kohden olla valtavasti. Myös Helsingissä, jossa ei juuri alan koulutusta ole, hakijoita on runsaasti avoimiin paikkoihin. Toisaalta pienemmille ja suurista kaupungeista käsin syrjäisille paikkakunnille voi olla haastavampaa löytää koulutettuja kirjastomattilaisia. Erikoistaidoista – kuten kirjastoauton ajamiseen tarvittavasta koulutuksesta – voi olla joissakin paikoissa suurta hyötyä. Harjoittelu on tosiaan hyvä väylä päästä työskentelemään kirjastossa, oppimaan käytännön työntekoa ja saamaan kontakteja kirjastoon. On varmasti plussa, jos...
Mitkä ovat sairaanhoitajien ammattitaitovaatimukset ja osaamiskuvaukset? 3914 21.1.2012 Sairaanhoitajien ammattitaitovaatimuksista ja osaamisesta löytyy netistä runsaasti tietoa. Tässä pari nettisivua: Sosiaali- ja terveysministeriö: http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/julkaisut/mon20_15/moniste.htm Turun ammattikorkeakoulu: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9525596214.pdf Aihetta käsitellään mm. seuraavissa kirjoissa: Sairaanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja 2011, 2011 Hoitotyön osaaminen, 2005 Terveysalan ammatit ja koulutus, 2011
Miksi kengät olivat ennen vanhaan niin kalliita? Olisi varmaan ollut mahdollista saada pohjan verran paksua nahkaa haltuunsa ja jokin tekstiilipäällys?… 1632 3.5.2011 "Kengän valmistuksessa on yli sata vaihetta. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein on lestin valmistus; lesti on käsin veistetty puinen tai muovista muotoiltu muotti ihmisjalasta. Yksin se määrää kenkäholvin muodon ja kuinka tasaisesti käyttäjän paino jakautuu jalkaterälle.(--) Jokaista kenkämallia varten tarvitaan erilainen lesti valmistetaan kenkä sitten käsin tai koneellisesti. Lestinteko vaatii suurta taitoa ja kokenutta, muodin tuntevaa silmää." (Linda O´Keeffe: Kenkä. Avokkaiden, saapikkaiden ja sandaalien kunniaksi, a. 17-18) Kengäntekijä eli suutari joutuu tekemään jopa 35 mittausta ruumiinpainon jakautumista osoittavan "jalanjäljen" mukaan. Lisäksi on päätettävä kengän kartion korkeus ja oikea kaarteen muoto. (Emt., s. 18.) Huonosti...
Kuinka monta sanaa ihminen tuntee? Kaksplus-lehdessä kerrottiin, että 6-vuotias tuntee jopa 12 000 sanaa. Itse muistelen, että korkeakoulutettu henkilö tuntisi… 8553 16.3.2010 Suomen kielen sanojen lukumäärän määrittäminen on aika hankalaa. Lasketaanko mukaan kaikki erikoisalojen sanastot? Suomen kielessä voi muodostaa valtavan paljon erilaisia yhdyssanoja ja johdoksia, vaikka osaa käytettäisiinkin vain aika harvoin. Samoin erilaisten kuvailevien eli deskriptiivisten sanojen kirjo voi olla todella laaja. Millä perusteella siis jonkin yhdyssanan tai deskriptiivisen sanan katsotaan kuuluvan suomen kieleen? Englanninkielessä voi olla helpompaa, koska yhdyssanoja on suomeen verrattuna vähän. Pitää myös miettiä, otetaanko sanamääritelmään mukaan kaikki murteisiin ja slangeihin kuuluvat sanat, joiden ulkoasu voi poiketa yleiskielisistä sanoista. Sanoilla on useita merkityksiä, joten täytyisi päättää, miten niitä...
Kyselen kirjoja, jotka käsittelisivät Competence Management -asiaa. Kirjat siis englanniksi. 881 11.7.2005 Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen Helmet-tietokannan asiasanat ovat suomenkielisiä myös haettaessa muunkielistä aineistoa. Olenkohan oikeassa, jos käännän aiheesi osaamisen johtamiseksi? Tätä aihetta käsittelevat kirjat saa Helmet-hausta (www.helmet.fi) menemällä sanahakuun ja kirjoittamalla tyhjään ruutuun sanat johtaminen osaaminen ja valitsemalla kieleksi englannin. Tuloksena on kymmenen kirjaa, joista uusimmat ovat - Sydänmaanlakka, Pentti, An intelligent organization : integrating performance, competence and knowledge management (2002) - The innovating organization / edited by Andrew M. Pettigrew and Evelyn M. Fenton (2000) - Dixon, Nancy M., Common knowledge : how companies thrive by sharing what they know (2000) Suomen...
Etsin tietoa Suomessa julkaistuista teoksista, jotka käsittelevät yrityksen henkilöstön osaamistarvekartoitusta, koulutustarvekartoitusta tai… 1036 17.2.2000 Aiheestasi löytyy sen verran viitteitä, että niitä kaikkia ei voi luetella tässä. Erityisesti koulutustarpeesta löytyy paljon viitteitä. Sinun olisi paras varata aika Helsingin kaupunginkirjaston asiakastyöasemalle (ns. verho-koneet), josta on pääsy LINDA-tietokantaan (Suomen tieteelliset kirjastot) ja tehdä aihehaku sanoilla osaaminen, henkilöstö, henkilöstökoulutus ja kehittäminen. Näin löytyvät esim. teokset Välimäki, Tomi Henkilöstön osaamisen kehittämisen toteutuksen arviointi, 2000 Ranki, Anneli Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita? 1999 Hakkarainen, Pentti Ammatinhallinnan kehittäminen oppivassa organisaatiossa, 1999 Ritsilä, Jari Alueellisen osaamistarve-ennakoinnin kolme ulottuvuutta Henkoosta-hankkeen väliraportti,...
Mistähän kirjoista voisi löytyä tietoa henkilöstön osaamistarvekartoituksesta, koulutustarvekartoituksesta, kehittämistarvekartoituksesta ja yleensä… 1365 10.2.2000 Seuraavista kirjoista löytynee: Ruohotie, Pekka: Oppimalla osaamiseen ja menestykseen, Edita, 1996; Silvennoinen, Heikki: Työt ja taidot ajan tasalla?: näkökulmia työelämän muutoksiin ja koulutustarpeisiin, Turun yliopisto, 1994; Ranki, Anneli: Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita, Kauppakaari, 1999; Osaamisen kehittäminen organisaatiossa, Consulting team, 1997; Henkilöstön osaaminen ratkaisee: henkilöstön kehittämishanke: raportti, Valtion painatuskeskus, 1995; Immonen, Stina: Osaamis- ja innovointirakenteiden kehittäminen, Työministeriö, 1998; Liukkonen, Paula: Työn tulos ja sen tekijät, Työturvallisuuskeskus, 1996; Peltonen, Matti: Koulutuksen tuloksellisuus, Aavaranta, 1992; Eronen, Anne: Henkilöstöinformaatio ja...