Onko rautatien ylittäminen jalkaisin sallittua esim. aseman kohdalla? Paikassa on useita raiteita, ei tasoristeystä.

Kysytty
29.8.2009

Onko rautatien ylittäminen jalkaisin sallittua esim. aseman kohdalla? Paikassa on useita raiteita, ei tasoristeystä.

Vastaus

Vastattu
31.8.2009
Päivitetty
31.8.2009

Ratahallintokeskuksen #link::f5da4533-71e1-465e-83de-a6504bed60d7::http://www.rhk.fi/::linkend# nettisivuilla sanotaan:
Radalla luvatta liikkuminen on kielletty. Liikkuminen rautatiealueella, kuten esimerkiksi ratapihalla tai ratapenkalla on aina luvanvaraista. Muusta kuin virallisesta radan ylityskohdasta radan ylittäminen on ehdottomasti kielletty. Asiaton oleskelu ratapiha-alueella, ratalinjalla, rautatiesillalla tai rautatietunnelissa, jotka eivät ole yleisön käytettävissä on kielletty ja rautatielain 68§:n mukaan voidaan rangaista rautatielainsäädännön rikkomisesta sakkoon.
www.rhk.fi/ymparisto_ja_turvallisuus/turvallisuus/rataverkolla_liikkumi…

Rautatielaissa 29.6.2006/555 todetaan pykälässä 68:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060555

68 §
"Rangaistussäännökset
Joka harjoittaa luvanvaraista rautatieliikennettä ilman asianmukaista toimilupaa, on tuomittava luvattomasta rautatieliikenteen harjoittamisesta sakkoon.

Joka tahallaan

1) harjoittaa rautatieliikennettä 12 §:n mukaisten edellytysten puuttuessa,
2) käyttää ratakapasiteettia 22 §:n vastaisesti,
3) harjoittaa radanpitoon liittyvää liikennettä tai museoliikennettä ilman 55 §:ssä tarkoitettua liikennöintilupaa,
4) liikkuu tai oleskelee asiattomasti ratapiha-alueella, ratalinjalla, rautatiesillalla tai rautatietunnelissa, joka ei ole yleisön käytettävissä,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rautatielainsäädännön rikkomisesta sakkoon.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 35 §:n 1 momentin tai 45 §:n 1 momentin vastaisesti tai 28 §:n 2 momentin nojalla annetun määräyksen vastaisesti ottaa käyttöön, parantaa tai uudistaa osajärjestelmän tai yhteentoimivuuden osatekijän tai käyttää sitä, saattaa sen markkinoille, pitää kaupan, myy tai muuten luovuttaa sen, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusvaatimusten rikkomisesta sakkoon.

Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä uhkasakolla, teettämisuhalla tai keskeyttämisuhalla tehostettua velvoitetta tai kieltoa, ei voida tuomita 3 momentin nojalla rangaistukseen samasta teosta."

Virallisen ylityspaikan määritelmä löytyy ainakin Luvattomien radanylitysten estäminen
-julkaisusta. Se on liitteessä 4, kyselylomakkeen alussa:
"Nämä viralliset ylityspaikat tunnistaa siitä, että paikoissa on kiskojen välissä vähintään ylitystä helpottava lankutus."
rhk-fi-bin.directo.fi/@Bin/d7fcd968c58cb702352ca0de79a91cd8/1251704090/application/pdf/1921548/A7-2007_web.pdf
Kyseisessä julkaisussa lisätietoa aiheesta myös muutoin.

Lisäksi Tieliikennelaissa 3.4.1981/267 on pykälä 7 aiheesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267
"Esteetön kulku junalle. Rautatien ylittäminen
Junalle on annettava esteetön kulku. Junalla tarkoitetaan tässä pykälässä jokaista rautatiekiskoilla kulkevaa laitetta.
Rautatien «tasoristeyst»ä lähestyvän tienkäyttäjän on noudatettava erityistä varovaisuutta ja mahdollisista suojalaitteista huolimatta tarkkailtava, onko juna tulossa. Kuljettajan on tällöin käytettävä sellaista nopeutta, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen rataa.
Rautatietä ei saa lähteä ylittämään, jos juna lähestyy taikka valo-opaste velvoittaa pysähtymään, erityinen ääniopaste kuuluu taikka puomi on alhaalla tai liikkuu. Tällöin on pysähdyttävä turvalliselle etäisyydelle radasta, ennen opastinta tai puomia. Kun rautatien saa ylittää, se on tehtävä viivyttelemättä."

Lisätietoja:
Ratahallintokeskus
#link::f5da4533-71e1-465e-83de-a6504bed60d7::http://www.rhk.fi/::linkend#
ja
rautatielainsäädännöstä
Liikenne- ja viestintäministeriö
Pekka Kouhia
http://www.lvm.fi/web/fi/henkilohakemisto/person/view/145243
tai
Hannu Pennanen
http://www.lvm.fi/web/fi/henkilohakemisto/person/view/144779

1 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentit

Hyvä vastaus! Harmi kyllä oikaisijat eivät tätä varmaan lue. Mutta laitetaan kuitenkin mahdollisille lukijoille sellainen toive, että he ketkä kekkuloivat Malmin ja Pukinmäen asemien välillä aiheuttavat häiriötä asukkaille, kun junat tööttäilevät vuorokauden ympäri näille sankareille. Asiasta on kirjelmöity virallisemmillekin tahoille.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.