turvallisuus

12 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–12.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Valvotaanko etnisten kauppojen elintarvikkeiden turvallisuutta kuinka hyvin? Esim.pakastekalojen raskasmetallipitoisuudet,kanojen salmonella jne. 54 2.4.2023 Pelkästään etnisiä kauppoja koskevasta valvonnasta en löytänyt tietoa. Oletan, että ne kuuluvat saman valvonnan piiriin kuin muutkin kaupat. Yleisesti ottaen Suomessa elintarvikkeiden turvallisuuden ja myynnin valvonta on usean viranomaisen yhteistoimintaa. Viranomaisina toimivat ainakin Ruokavirasto, Tulli, Aluehallintovirastot ja kunnat. Lisäksi Päivittäistavarakauppa ry (PTY) pyrkii edistämään päivittäistavarakauppojen vastuullista toimintaa. Ruokavirasto johtaa ja kehittää elintarvikevalvontaa koko Suomen alueella. Kunnat tekevät suurimman osan elintarvikevalvonnasta. Aluehallintoviraston tehtävänä on ohjata ja arvioida alueellaan olevien kuntien suorittamaa elintarvikevalvontaa. Ruokavirasto muun muassa valvoo kolmansista maista (EU:n...
Onko missään laskelmaa kuinka paljon lisäaineita jää pois elimistöstä mikäli jättää teollisesti prosessoidut einekset pois ostoskorista ja päättää valmistaa… 153 5.3.2021 Elintarvikkeiden lisäaineiden riskeistä löysin Eviran tutkimuksen (nykyinen Ruokavirasto). Siinä on kuitenkin tutkittu elintarvikkeiden lisäaineita lähinnä tutkimalla ruokien sisältöä sekä lisäaineiden määrää niissä  ja kuluttajien kulutusta kyselytutkimuksella.  Elintarvikkeiden lisäaineet - riskiprofiili (Eviran tutkimuksia 2/2018), https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/237026/eviran_tutkimuk… En löytänyt mistään tutkimusta, joka kertoisi lisäaineiden jäämistä elimistössä ja jäämien muutoksesta, jos jättää prosessoidut tuotteet pois. Useissa artikkeleissa mainitaan, että osa lisäaineista on samoja kuin luontaisissa tuotteissa, joten voi olla mahdotonta tietää, onko esim. lesitiiniä tullut elimistöön luontaisesti vai...
Miten kirjastot varautuvat korona-viruksen leviämiseen? Onko kirjoja ym turvallista lainata? Ohjataanko sairastuneiden palauttamat aineistot erilliseen… 566 14.3.2020 Kirjastojen mahdollisesta sulkemisesta korona-viruksen vuoksi päättää se kunta, jonka kirjastosta on kyse. Valtioneuvosto voi päättää sulkea kirjastot, jos valmiuslaki otetaan käyttöön, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552. Omassa kirjastossamme olemme lisänneet tiedotusta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Näitä ovat mm. ohjeet oikein suoritetusta käsien pesusta. Olemme myös peruneet yleisötapahtumat kirjastoissa. Kirjastot seuraavat tarkasti taudin leviämistä. Kirjaston henkilökunta on vastaajan tiedossa olevissa kirjastoissa myös desinfioinut kirjaston ovenkahvoja, kaiteita, tietokoneiden hiiriä ja näppäimistöjä sekä pintoja, joita todennköisesti kosketaan usein. Kirjastolla ei ole mahdollisuutta tarkistaa,...
Suuri Ei ja Pieni Ei on loistava kirja siitä, miten puolustetaan omaa näkemystä ja pidetään huolta omista oikeuksista. Mitä muita vastaavia olisi? Kirjan… 798 13.12.2016 Aila Juvosen Skidikantti-koulutuksiin liittyvä teos Skidikantti - lapsen tie objektista subjektiksi on julkaistu jo 1994. Skidikantti on koulutus, jossa harjoitellaan selviytymistä riskistilanteissa. Kirjan on julkaissut Lastensuojelun keskusliitto. Uusia lasten kanssa työskentelyyn sopivia menetelmällisiä teoksia aiheesta ovat: Mervi Juusola, Rajat kuntoon! - puolensa pitämisen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisen taito. Se on jämäkkyystaitojen treenikirja yläkouluikäisille. Kaija Lajunen, Tunne- ja turvataitoja lapsille, tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali. Kirjassa on toiminnallisia menetelmiä 5-11-vuotiaille lapsille. Lisää aineistoa voi etsiä hakusanoilla lapset ja turvallisuus/itseluottamus/tunnetaidot/vaaratilanteet/...
Millaisia trendejä on julkistentilojen lastenhoito-/lastenleikkipisteiden sisustamisessa tai turvallisuudessa? 672 10.1.2014 Lasten matkassa -blogissa on kommentoitu ja kuvattu lastenhoito- ja leikkipisteitä erilaisissa julkisissa tiloissa, kuten Musiikkitalossa ja Helsingin leikkiluolassa, ks.http://www.vauva.fi/artikkeli/blogit/lasten_matkassa/luolaleikkeja_haka… Ulkoleikkipaikkojen nykyisestä sisustuksesta ja turvallisuusvaatimuksista Helsingissä antaa käsityksen rakennusviraston Toimintavälineiden puitesopimus,http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/Esitteet+ja+julkaisut/Ohjeita+suunnittelij… Kymenlaakson ammattikorkeakouluun on tehty opinnäytetyö Bron kirjaston lastenosaston suunnittelemisesta, ja työhön sisältyy kuvia myös monista muista uusista kirjastojen lastenosastoista, ks.http://www.theseus.fi/handle/10024/57531
Onko vartijalla oikeutta tutkia esimerkiksi kaupassa asiakkaan taskuja tai reppua? Missä tilanteissa? Vai onko kyseinen oikeus vain poliisilla? 13941 13.10.2010 Vartiointiliikkeiden toimintaa säätelee Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (12.4.2002/282 m.m. pykälät 9, 12 ja 28) ja jonkin verran Laki järjestyksenvalvojista (22.4.1999/533, m.m. pykälät 8 ja 9). Pääsääntöisesti henkilöntarkastuksen saa tehdä vain poliisi. Jos kuitenkin vartijalla tai järjestyksenvalvojalla on syytä olettaa, että henkilöllä on hallussaan laittomia aineita ja/tai aineita, esineitä tai aseita, joista syntyy välitön vaara, joko henkilölle itselleen tai vartijan tai järjestyksenvalvojan toimialueella oleville ihmisille on myös heillä oikeus tehdä henkilöntarkastus. Jos oletettavaa vaaraa (tai syytä epäillä laittomia aineita) ei ole, ei henkilötarkastusoikeutta pääsääntöisesti ole. Varkaus- tai näpistysepäily ei riitä...
Onko rautatien ylittäminen jalkaisin sallittua esim. aseman kohdalla? Paikassa on useita raiteita, ei tasoristeystä. 3227 31.8.2009 Ratahallintokeskuksen #link::f5da4533-71e1-465e-83de-a6504bed60d7::http://www.rhk.fi/::linkend# nettisivuilla sanotaan: Radalla luvatta liikkuminen on kielletty. Liikkuminen rautatiealueella, kuten esimerkiksi ratapihalla tai ratapenkalla on aina luvanvaraista. Muusta kuin virallisesta radan ylityskohdasta radan ylittäminen on ehdottomasti kielletty. Asiaton oleskelu ratapiha-alueella, ratalinjalla, rautatiesillalla tai rautatietunnelissa, jotka eivät ole yleisön käytettävissä on kielletty ja rautatielain 68§:n mukaan voidaan rangaista rautatielainsäädännön rikkomisesta sakkoon. www.rhk.fi/ymparisto_ja_turvallisuus/turvallisuus/rataverkolla_liikkumi… Rautatielaissa 29.6.2006/555 todetaan pykälässä 68: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/...
Tarvitsen pikaisesti apuanne. Olen Laurea-ammattikorkeakoulusta ja teen tutkimusta Leppävaaran lapsiperheiden suhtautumisesta alueen turvallisuuteen… 1128 20.4.2005 Ehdotamme tutkittavaksi jäljempänä ilmeneviä julkaisuja. Saat ne lähikirjastosi kautta. Liitän oheen Espoossa tehdyn päivähoidon asiakastyytyväisyystutkimuksen. Asiaa kannattaa kysyä myös täältä: Kehittämis- ja tutkimusryhmä, Aukioloajat ma-pe 8.00-15.45, Katuosoite Espoonkatu 3, Postiosoite PL 12, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin (09) 81621 (vaihde), Fax (09) 8162 2321, 8162 2070 Sähköposti tieto@espoo.fi WWW-osoite http://www.espoo.fi/tieto Kirjaston kautta saatavat teokset: Kohti kaupunkisosiaalityötä :haasteena tasapainoinen kaupunki ,2003, 268 s. Sjöblom, Tua Yksin tulleet alaikäiset lapset ja nuoret turvapaikanhakijoina : selvitys yksin turvapaikkaa hakevien somalialaisten lasten ja nuorten tilanteesta sukulaisperheissä...
Miten voi kiertää koneelle asetettua blockia? Monet voi tehdä se meidänkin koulussa. Esim. päästä pelaamaan jotakin peliä. 1004 18.3.2005 Internetin turvalliseen käyttöön kuuluu että joillekin sivustoille pääsy on estetty eli blokattu. Tällaiset suojausohjelmat ovat tarkoitettu suojaamaan lapsia ja nuoria eksymästä väärille tai vahingollisille sivuille. Jos koulun koneilla tietyt www-sivut on blokattu tämä estotoimenpide on tehty tietoisesti koulun verkkoviestinnän tietoturvasta vastaavan henkilön toimesta. Useimmissa peruskouluissa koulun koneiden käyttö pelaamiseen lienee kyseenalaista tai kiellettyä.
Mikä kirja kertoo, kuinka paljon minkäkin kokoinen uimahalli tai kylpylä tarvitsee uimavalvojia? 897 12.6.2004 Kuluttajaviraston ohjeet uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi (Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2002) kertoo liitteessään suositukset uinninvalvojien ja hengenpelastajien lukumäärästä allastiloissa. Julkaisu on luettavissa Helsingin yliopiston kirjaston Kansalliskokoelmassa. Se on luettavissa myös verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.kuluttajavirasto.fi/user/loadFile.asp?id=3946 .
Löytyisikö lehtijuttuja aiheesta:Turvallinen oppimisympäristö! 775 11.2.2002 Oletan, että tarkoitat koulun oppimisympäristöä. Tässä muutamia artikkeliviitteitä aiheesta: Opetushallitus otti kantaa turvatyöryhmän muistioon Spektri 2000 : 3, s. 40-41 Koppinen, Marja-Leena: Sisäinen turvallisuus - oppimisen perusta Ryhmätyö 1995 : 1 ; s. 9-14 Linnakylä, Pirjo: Oppilaiden profiloituminen kouluviihtyvyyden arvioinnissa Kasvatus 1997 : 2, s. 112-127, 201 Leppänen, Maija: Suullista ilmaisua turvallisessa ympäristössä Virke 2001 : 2, s. 12-13 Laaksola, Hannu: Kunnilla vastuu koulun turvallisuudesta Opettaja 2000 : 38, s. 12-13 Ängeslevä, Minna: Silmät ja sydän auki Opettaja 2001 : 3, s. 8-12 Gerkman-Kemppainen, Kristiina: Turvaa elämysten voimalla Torniossa Opettaja 1999 : 23, s. 36 Ängeslevä, Minna: Vastuu on harkintaa...
Tietoa aiheesta vessel traffic service eli VTS. 1048 16.3.2000 VTS eli Vessel Traffic Service tarkoittaa alusten ohjaus- ja tukipalvelua meriliikenteen turvallisuuden lisäämiseksi. Tässä muutama nettiosoite: http://www.fma.fi/vts/index.html, http://www.uscg.mil/d1/units/actny/wwm/vts.html, http://www.worldvtsguide.org/. Seuraavat kirjaviitteet löytyivät Linda-tietokannasta: Koburger, Charles W.: Vessel traffic systems cop. 1986 (Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kirjastossa), Norrbin, Nils H: Vessel traffic systems, ship handling and ship manoeuvring capabilities,1982 (Teknillisen korkeakoulun kirjasto), Vessel traffic management and information systems / European Commission, Directorate-General Transport, 1996 (Turun kauppakorkeakoulun kirjasto). Arto-artikkelitietokannasta löytyi useampia...