egyptiläiset

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Yks mun kamu joskus sanoi viime viikon historiantunnilla että joku faarao oli ottanut kaksi vauvaa ja määrännyt nämä kasvatettavaiksi ilman että heidän… 267 Kreikkalainen historioitsija Herodotos (484–425 eKr.) kertoo teoksessaan Historiateos (2.2), miten Egyptin farao Psametik I (hallitsijana 664–610 eKr.) halusi selvittää, ketkä olivat ensimmäiset ihmiset. Herodotos kuvasi tätä koetta seuraavalla tavalla: Psametik 1 valitsi kaksi vastasyntynyttä lasta, jotka asuivat kahdestaan autiossa majassa. Muutama paimen hoiti lapsia tuoden heille esimerkiksi vuohenmaitoa. Paimenet eivät saaneet kuitenkaan lasten kuullen äännellä mitään. Herodotos kertoi, miten ”paimen kahden vuoden ajan siten tehtyään kerran avasi oven ja astui sisään, niin molemmat lapset ryntäsivät häntä vastaan ja ojentaen käsiään lausuivat: ’bekos’. Aluksi paimen sen kuultuaan pysyi hiljaa. Mutta kun tämä sana tavallisesti...
Kreikkalaisessa mytologiassa monet jumalat ovat aviossa oman siskonsa kanssa. Oliko insesti kuinka tavallista muinaisessa Kreikassa? 368 Kreikkalaisessa mytologiassa on runsaasti lähisukulaisten välisiä liittoja. Alkujumaluudet Gaia ja Uranos olivat samaan aikaan sekä äiti ja poika että pariskunta. Heidän liitostaan syntyivät Titaanit, joiden johtajaksi kohosi Kronos. Hän taas oli naimisissa siskonsa Rhean kanssa. Kronoksen ja Rhean lapsia olivat Demeter, Hestia, Hera, Hades, Poseidon ja Zeus. Ylijumala Zeuksen vaimo oli hänen Hera-siskonsa. Ei kuitenkaan vaikuta siltä, että myyttien esimerkit olisivat millään lailla vaikuttaneet ihmisten parinmuodostukseen. Lähisukulaisten väliset liitot eivät olleet antiikin Kreikassa yleisiä tai yleisesti hyväksyttyjä. Vanhemman ja lapsen sekä täyssisarusten väliset liitot olivat ehdottomasti kiellettyjä. Kuitenkin esimerkiksi...
Tämä saattaa olla tyhmä kysymys, mutta mikä oli vanhin maininta nimetystä eläimestä? Aleksanteri Suuren Bukefalos? 164 On kenties mahdotonta tietää, mikä on vanhin maininta nimetystä eläimestä. On kuitenkin todennäköistä, että jo varhaiset ihmiset nimesivät esimerkiksi kotieläimiään. On siis luultavaa, että varhaisin maininta nimetystä eläimestä löytyy jonkun varhaisen korkeakulttuurin teksteistä. Mykeneläiseltä ajalta (n. 1400-luvulta 1100-luvulle eKr.) on esimerkiksi löytynyt lineaari-B-tauluja, joissa on härkien nimiä. Nämä nimet kuvaavat usein jotain härän ominaisuutta, kuten Aiwolos (kre. aiolos, ”nopea”) tai Kelainos (kre. kelainos, ”musta”). J.L. García Ramón, “Mycenaean Onomastics”, teoksessa A Companion to Linear B. Mycenaean Greek Texts and their World, Volume 2, (eds. Y. Duhoux & A. Morpurgo Davies), 2011, 213-251. Farao Amenhotep III:n (...
Luin Wikipediasta että 26. dynastian aikana kaivettiin kanava yhdistämään Niilin Punaiseenmereen. Onkohan tuosta kanavasta enemmän tietoa ja oliko siitä mitään… 195 Tämä niin sanottu faraoiden kanava todennäköisesti yhdisti Wadi Tumilat –joenuoman kautta Niilin ja Punaisenmeren. Kanavan toinen pää oli lähellä nykyistä Zagazig-kaupunkia Niilin itäisellä deltalla, toinen pää taas lähellä nykyistä Ismailia-kaupunkia lähellä Isoa Katkerajärveä. Meille on säilynyt jonkin verran antiikin aikaista kirjallista todistusaineistoa kanavasta. Valitettavasti nämä lähteet ovat keskenään ristiriitaisia emmekä voi niiden pohjalta tehdä aukottomia päätelmiä sen historiasta. Seuraavaksi esittelen lyhyesti osaa näistä lähteistä ikäjarjestyksessä vanhimmasta alkaen. Persialaiset hallitsivat Egyptiä sen jälkeen, kun Kambyses II valloitti maan vuonna 525 eKr. Tällöin alkoi Egyptin 27. dynastia, joka kesti vuoteen 404 eKr...
Egypti on vanha vehnänkasvattaja maa, kuitenkin joutuu tuomaan paljon viljaa ulkomailta. Mikä on syy, ettei vehnän kasvatusta voida tehostaa tai laajentaja… 263 Egyptin viljelyala henkeä kohden on yksi pienimmistä maailmassa. Asia on helposti ymmärrettävissä, sillä suurin osa Egyptin pinta-alasta muodostuu Saharan autiomaasta, ja väestö on kasvanut 1960-luvun vajaasta 30 miljoonasta tämän päivän yli 100 miljoonaan. Väestö ja viljelymaa keskittyvät Niilin varteen ja suistoon. Egypti on maailman suurin vehnäntuoja, eikä maalla ole mahdollisuutta paikata omalla tuotannolla nousseita vehnän maailmanmarkkinahintoja. https://fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/riippuvuus-tuontivehnasta-kiusaa…https://www.globalis.fi/Maat/egyptihttps://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=wheat&grap…https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/ikiegypti/taustahttps://fi.wikipedia.org/wiki/...
Egyptin faaraoilla on kuvien mukaan parta. Myös naispuolisella Hatshepsut:ila. Kysymys kuuluu: miten se on kiinnitetty? Oliko se kiinni liimalla, imukupilla… 360 Tekoparta oli jo thiniittikaudelta (n. 3100 - n. 2690 eKr.) alkaen yksi faraon vallan symboleista. Tekoparta kiinnitettiin jonkinlaisilla naruilla. P. Czerkwiński, "The Beard of Rameses VI", Studies in ancient art and civilization, 2014 (Vol.18), s. 195-203. Hollannin arkeologisen museon kokoelmissa on Wahibreemakhet-nimisen miehen sarkofagi, jossa näkyy selvästi todennäköinen tekoparran kiinnitystapa. https://www.rmo.nl/collectie/topstukken/mummievormige-sarcofaag-van-wahibreemachet/ https://www.rmo.nl/wp-content/uploads/topstuk/018663.jpg  
Minkä näköinen oli muinaisegyptiläisten jumala Thot? 334 Thot oli alkujaan kuujumaluus, mutta myöhemmin häntä pidettiin esimerkiksi kirjoitustaidon, viisauden, tiedon, magian ja kuolleiden jumalana. Thot voitiin kuvata kokonaan iibishahmoisena, iibispäisenä miehenä tai paviaanina. 
Mistä saan netistä lisätietoa muinaisen egyptin 3 soittajanaisesta? Englanniksi tai suomeksi. Tiedän alkuperäinen sijaitse Nakhtin haudassa ylhäisten laaksossa… 172 Nakht-nimisen virkamiehen hauta (TT52) sijaitsee Theban nekropolin alueella, lähellä Luxorin kaupunkia. Haudan sisällä olevista seinämaalauksista yksi kuvaa niin sanottua laaksojuhlaa. Kysymykseni aiheena olevat kolme soittajaa esiintyvät juuri tässä maalauksessa. Laaksojuhlan aikana järjestettiin kulkue Karnakin temppelistä Niilin toisella puolella sijaitsevaan Hathorin temppeliin. Juhlan aikana ihmiset viettivät aikaa omaistensa haudoilla. Seinämaalaus kuvaa juuri tätä juhlaa.  Seinämaalauksessa esiintyvistä kolmesta nuoresta naisesta ei valitettavasti ole kovin tarkkaa tietoa. He ovat muusikoita, joista yksi soittaa harppua, toinen luuttua ja kolmas huilua. Muinaisessa Egyptissä musiikki oli osa uskonnollista kulttia.  Laaksojuhlasta...
Mitkä nykyuskonnot selkeimmin pitävät sisällään osia uskomuksista joilla egyptin eri hallitsijat ja "papit" manipuloivat väestöä? 308 Muinaiset egyptiläiset elivät polyteistisessä maailmassa. Pääjumalien (esimerkiksi Osiris, Horus, Ra) lisäksi oli lukuisia muita jumaluuksia. Monesti jumalat olivat eläinhahmoisia, kuten Memfisin Apis-sonni tai krokotiilinhahmoinen Sobek. Uskonto oli egyptiläisen elämässä aivan keskeisessä asemassa; uskonto kietoutui perustavalla tavalla kaikkiin ihmiselämän ulottuvuuksiin. Muinaisessa Egyptissä farao oli yksinvaltias. Hän oli etupäässä uskonnollinen johtaja, haukkahahmoisen Horus-jumalan inkarnaatio, joka piti yllä oikeaa maailmanjärjestystä (maʽat) kaaoksen voimia vastaan. On muistettava, että Egyptin dynastinenkin kausi kesti liki tuhansia vuosia, joten uskonnolliset käsitykset ja tavat muuttuivat tänä aikana. Tämän vastauksen...
Miten muinaisen Egyptin "arkkitehdit" hankkivat taitonsa suunnitella rakennuksia. Oliko silloin kouluja? 347 Muinaisessa Egyptissä ei ollut samanlaista koulujärjestelmää kuin nykyisissä yhteiskunnissa. Suurin osa muinaisen Egyptin lapsista sai hyvin vähän tai ei lainkaan muodollista opetusta, joten he oppivat ammatin läheisiltä aikuisiltaan. Käytännössä poika peri usein isänsä ammatin ja tyttö äitinsä.  Kouluja oli kuitenkin olemassa. Yleensä tällaiset koulut toimivat temppelien tai virastojen yhteydessä. Kouluissa lapset oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Luku- ja kirjoitustaito mahdollisti sosiaalisen arvonnousun, mutta suurin osa näiden koulujen oppilaista oli todennäköisesti jo ennestään etuoikeutettujen ja rikkaiden perheiden lapsia. Muinaisen Egyptin arkkitehdit saivat alkeisopetuksen jälkeen ammatin vaatimaa käytännöllistä ja...
Mikä on historian varhaisin maininta sukupuolitaudeista? 653 Seksitaudit eli sukupuolitaudit ovat olleet ihmiskunnan riesana jo tuhansia vuosia. Näin ollen on luultavaa, että historian ensimmäiset maininnat sukupuolitaudeista löytyvät vanhimpien korkeakulttuurien teksteistä. Varhaisimmat mesopotamialaiset lääketieteelliset tekstit ovat 2000-luvulta eKr. Urin kolmannen dynastian ajalta (n. 2112–1950 eKr.) on säilynyt sumerinkielinen lääketieteellinen manuaali. Babylonialainen oppinut Esagil-kin-apli (fl. 1067–1046 eKr.) laati Sakikkū-nimisen systemaattisen lääkärikirjan. Teosta kutsutaan myös Diagnostis-prognostiseksi käsikirjaksi. Tästä lääkärikirjasta löytyy mainintoja sukupuolitaudeista, luultavasti esimerkiksi klamydiasta, kupasta ja tippurista. Näyttää siltä, että seksuaalikäyttäytyminen oli...
Etsin egyptiläistä kaunokirjallisuutta, mahdollisimman modernia ja mielellään suomeksi käännettyä. Muistan, että heillä on Nobel -voittaja (kuka?) ja hänen… 1049 Egyptin kansainvälisesti tunnetuin kirjailija on varmaankin vuoden 1988 nobelisti Naguib Mahfouz, jolta on suomennettu viisi teosta: Miramar (1989), Midaqq-kuja (1990), Palatsikatu (1992), Intohimon palatsi (1995) ja Sokerikuja (1996). Suluissa ovat teosten suomennosvuodet. Myös seuraavien kirjailijoiden teosten suomennosten avulla voi tutustua egyptiläiseen kirjallisuuteen: Husain, Taha: Päivät (1982) El Saadawi, Nawal: Nainen nollapisteessä (1988), Imaamin tuho (1989), Herra ex-ministerin kuolema ja muita novelleja (1990), Eevan kätketyt kasvot (1992) Rifaat, Alifa: Kaukaa siintää minareetti ja muita novelleja (1989) Aswani, Alaa al: Yacoubian-talon tarinat (2009), Chicagolaisittain (2011) Tawfiq, Ahmad Khalid: Utopia (2013) Joistakin...
Mitä aineistoa löytyy aiheesta "Muinainen Egypti" peruskoulun kuudesluokkalaisille projektityötä ajatellen ? 1208 Internetsivu http://www.koulukanava.fi/historia/muinegy/ on tarkoitettu koululaisten käyttöön. Sivuilla on lyhyt selostus mm uskonnosta, pyramideista, kirjoitustaidosta, Niilistä. Lisäksi kunkin sivun lopussa ehdotettuja tehtäviä, kirjallisuutta ja linkkejä (mm. oman nimen voi kääntää hieroglyfimuotoon).