Teen opinnäytetyötä lasten varhaiskasvatuksessa esiintyvästä kiusaamisesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Löytyisikö tähän liittyvää kirjallisuutta?

Kysytty

Teen opinnäytetyötä lasten varhaiskasvatuksessa esiintyvästä kiusaamisesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Löytyisikö tähän liittyvää kirjallisuutta?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta Lindasta http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/linnea/tietokannat.htm löytyy aiheesta useampiakin opiskelijoiden tekemiä opinnäytteitä. Linda on käytettävissä kirjastoissa. Hakusanalla kiusa? ja yhdistämällä se hakusanoihin laps? tai varhaiskasv? tulee Lindasta mm. tällaisia viitteitä:

Talo, Johanna. Kiusataanko jo päiväkodissa? Pro gradu -työ: Turun yliopisto, kasvatustiede. 2000.

Oikarinen, Saija. Kiusaamisilmiö päiväkodissa : tapaustutkimus erään päiväkodin kuusivuotiaiden lasten ja henkilökunnan näkemyksistä kiusaamisesta. Kandidaatintyö: Oulun yliopisto, Oulun Kasvatustieteiden yksikkö, Varhaiskasvatuksen koulutus. 2001.

Laitinen, Terhi. Kiusaaminen päiväkodissa. Pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. 2003.

Rantanen, Antti. Kiusaaminen esikouluryhmässä ja ensimmäisellä luokalla: lastentarhanopettajan ja luokanopettajan haastattelututkimus. Kandidaatintyö: Oulun yliopisto, Ksavatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Varhaiskasvatuksen koulutus. 2002.

Teoksia voi pyytää kaukolainaksi omasta kirjastosta. Kaukolainat voivat olla maksullisia ja ne voivat olla esim. mikrofilmimuodossa. Monia opinnäytteitä löytyy myös yliopistojen omilta sivuilta vapaasti luettavina.

Aleksi-artikkelitietokannasta http://www.btj.fi/koodit/ale.htm jota voi myös käyttää monissa kirjastoissa, löytyy aiheesta useita artikkeleita esim. hakusanoilla kiusaaminen ja lapset. Tässä artikkeliesimerkkejä:

Friman, Terhi. Kiusaamiseen pitää puuttua heti! : se saattaa alkaa jo päiväkodista... Lapsen maailma 2003: 9, s. 8-10.

Spåre, Päivi. Sivullisena jo päiväkodissa. Lastentarha 2001: 1, s. 26-28.

Vanhanen, Reija. Heidiä ei saa töniä! : miten puuttua kiusaamiseen päiväkodissa. Kaks'plus 2001: 11, s.24-28.

Salmivalli, Christina. Kiusaajan löytää päiväkodistakin. Lastentarha 2000: 1, s.12-14.

Useista koulukiusaamista käsittelevistä teoksista on varmasti myös hyötyä, esim.
Harjunkoski, Sirpa-Maija. Kiusanhenki lapsen kengissä : koulukiusaaminen - haaste kasvattajalle. 1994.

Kunnan-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastot auttavat tiedonhaussa. Kannattaa siis myös ottaa yhteyttä kirjastojen tietopalveluun, kirjastonhoitajiin ja informaatikoihin, kun etsii tietoa tietystä aiheesta ja käyttää hyödykseen kirjastoissa käytössä olevia tietokantoja.

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.