lastentarhat

8 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–8.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Suomenlinnan lastentarhassa oli ainakin 1960-luvulla tapana antaa kouluun lähtijöille pieni vanerista valmistettu enkelitaulu - suojelusenkelinä koulutielle -… 574 23.2.2015 Enkelitauluja jaetaan nykyisinkin joillakin paikkakunnilla, Lapuan seurakunta on jakanut koulun aloittaville puista enkelitaulua. Seurakunnat voivat kutsua koulunsa aloittavia lapsia siunaustilaisuuksiin, joissa voidaan jakaa jokin lahja, Rovaniemellä se on lasten raamattu, Tampereella enkeliheijastin. Nykyään tuskin jaetaan päiväkodeissa uskontoon viittaavia tavaroita, koska ryhmissä on moniin eri uskontokuntiin kuuluvia lapsia. Seurakuntien ja päiväkotien välillä voi olla kuitenkin yhteistyötä joillakin paikkakunnilla kuten Orimattilassa. http://www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi/00010446-ekaluokkalaiset-siu… http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/kal/h290902.html http://www.rovaniemenseurakunta.fi/toimintaa/lapsille_ja_perheille/last… http://...
Tervehdys Mistä löydän EU turvanormit painettuna teoksena? Kyseessä lähinnäkin lastentarhan aidan normit. 639 24.9.2013 hei, linkki turvanormeihin eli EUn standardeihin on tässä EN 1176. http://www.en-standard.eu/set-csn-en-1176-csn-en-1177-standards-for-pla… painettuna tätä ei meillä ole.
Mistä voisin saada tietoa Ruotsin päiväkotien henkilökunnan koulutusrakenteesta ja muutenkin varhaiskasvatuksesta Ruotsissa? Esim. Turun amk:n tai Helsingin… 1513 10.10.2006 Kävin läpi Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston tietokantoja enkä löytänty aivan tarkkaan aiheeseen osuvaa kirjallisuutta. Helsingin yliopiston kirjaston tietokannasta löysin seuraavat teokset, jotka liittyvät kasvattajien koulutukseen. Askling, Berit, Some notes on the teacher education programme in SwedenLinköping : Universitetet i Linköping , 1994 Sarja: (Rapport / Universitetet i Linköping, institutionen för pedagogik och psykologi ; 178) Dahlberg, Gunilla, Förskola och skola : om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats / av Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi Stockholm : HLS (Högsk. för lärarutbildning) , 1995 Huomautus: Särtr. ur: Grunden för livslångt lärande : en barnmogen skola : betänkande / Utredningen...
Etsin lastenlaulukirjoja 1915-1930 väliltä, mutta valikoima tuntuu pieneltä ja painottuu kovasti liikuntaan ja leikkeihin. Onko tehty laulukirjoja, joissa… 1398 17.5.2006 Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia Viola, yliopistokirjastojen yhteistietokanta Linda ja Suomen kansallisbibliografia Fennica antavat useita viitteitä lastenlaulukirjoista, jotka on tehty ajanjaksona 1915-1930. Kuitenkin vain muutamassa viitetiedossa on maininta siitä, että ne on suunnattu lastentarhoja varten. Seuraavissa viitteissä lastentarha mainitaan: Korppi, Kaarina: Laulu- ja laululeikkikirja kouluja ja lastentarhoja varten. 1933. Lastentarha 1937-1997: kokoelma Lastentarha-lehdessä 1938-1954 julkaistuja lauluja ja leikkejä. (Helsingin lastentarhanopettajat koonneet vuonna 1997). Samalta ajanjaksolta löytyy enemmän laulukirjoja, joissa mainitaan, että ne ovat kouluja tai alakouluja varten....
Etsin päiväkodeille tarkoitettuja laulukirjoja 1970-1989 vuosien väliltä 1222 20.2.2006 Kirjastojen aineistorekistereistä löytyivät vuosilta 1970-1989 nämä lastenlaulukirjat: Tenkku, Liisa: Vihreä viserryskone, 1972. Seesjärvi, Irma: Pikku juttu : 20 laulua isoäidin laulukirjasta, 1980. -julkaisija Helsingin lastentarhaopettajaopisto. Krokfors, Maisa: Soittaminen, 1981. Krokfors, Maisa: Laulaminen, 1985. -kuuluvat projektiin Päiväkoti kunnan kulttuuri- toiminnassa Kapo, Kapo, karhunpoika…: musiikki päiväkodissa, 1984. Ollaranta, Ritva: Musiikkimaan matkaopas, 1986. Ollaranta, Ritva: Laulan lasten lailla: musiikin varhaiskasvatuksen opas, 1989. Kirjat kuuluvat yleisten kirjastojen kokoelmiin.
Etsin vanhoja musiikinkirjoja, jotka olisi tarkoitettu lastentarha/päiväkoti käyttöön. Mistä sellaisia voisi löytää? 927 17.2.2006 Yleisten kirjastojen Frank-monihaulla sekä tieteellisten kirjastojen Linda- ja Fennica-haulla löytyvät ainakin nämä lastentarhoille tarkoitetut musikkikirjat: Lauluja pienokaisille : kotien ja alkeiskoulujen tarpeeksi, 1921. Saarelainen, Aino: Laulu ja leikki : laulu- ja liikuntaleikkejä sekä voiimisteluohjelmia pienokaisille, 1932. Korppi, Kaarina: Laulu- ja laululeikkikirja kouluja ja lastentarhoja varten, 1933. Porko, Aarne: Lasten oma laulukirja : sata laulua kotien ja lastentarhojen pienokaisille 1 (ilm. 1951), 2 (ilm. 1954) Kodaly, Zoltan: Musiikki lastentarhassa, 1957. Kaikki löytyvät yleisistä kirjastoista tai Varastokirjastosta, joten tarvittaessa voitte tilata ne lähikirjastoonne käukolainaksi. Asiaa kannattaisi ehkä tiedustella...
Teen opinnäytetyötä lasten varhaiskasvatuksessa esiintyvästä kiusaamisesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Löytyisikö tähän liittyvää kirjallisuutta? 2564 6.9.2005 Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta Lindasta http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/linnea/tietokannat.htm löytyy aiheesta useampiakin opiskelijoiden tekemiä opinnäytteitä. Linda on käytettävissä kirjastoissa. Hakusanalla kiusa? ja yhdistämällä se hakusanoihin laps? tai varhaiskasv? tulee Lindasta mm. tällaisia viitteitä: Talo, Johanna. Kiusataanko jo päiväkodissa? Pro gradu -työ: Turun yliopisto, kasvatustiede. 2000. Oikarinen, Saija. Kiusaamisilmiö päiväkodissa : tapaustutkimus erään päiväkodin kuusivuotiaiden lasten ja henkilökunnan näkemyksistä kiusaamisesta. Kandidaatintyö: Oulun yliopisto, Oulun Kasvatustieteiden yksikkö, Varhaiskasvatuksen koulutus. 2001. Laitinen, Terhi. Kiusaaminen päiväkodissa. Pro gradu -tutkielma: Helsingin...
Fröbelin palikoiden (vanha leikkikalu) valmistus- ohjeet? Käytetty aikoinaan paljon lastentarhoissa yms. 1287 14.2.2003 Ohjeet löytyvät kirjasta Salminen, Hannele - Salminen, Jukka: Lastentarhatoiminta - osa lapsuuden historiaa (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 1986) sivuilta 66-74. Kirja on esim. Jyväskylän kaupunginkirjaston kokoelmassa.