päiväkodit

25 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Minulla on kirjastokortti esikouluryhmälle, ja ilmoitus tsaan uusiessa ilmoituksen, ettei kortti ole enää käytössä. Miten toimin? 56 12.10.2021 Päiväkotien, koulujen ja erilaisten laitosten kortit ovat voimassa vain vuoden kerrallaan. Syynä ovat tiuhat henkilövaihdokset. Haluamme, että kirjastokortilla on aina oikea vastuuhenkilö, joka voi paikanpäällä hoitaa luokan, ryhmän tai laitoksen lainoja. Kirjastokortin saa taas vuodeksi voimaan, jos käyt lähimmässä Helmet-kirjastossa kuvallisten henkkareiden kanssa. Silloin voimme vaihtaa Sinut kortin vastuuhenkilöksi tai vain uusia voimassaolojakson, jos jo olet vastuuhenkilö. https://www.helmet.fi/fi-FI/Info/Asiakkaana_kirjastossa/Kirjastokortti_ja_lainaaminen(37)
Onko käytännössä kaikissa Suomen päiväkodeissa niin, että ruokailussa on mukana ruoka-apulaisia? Eli siis esim. että yksi tai kaksi päiväkodin ryhmästä kertoo… 118 13.11.2018 Monissa päiväkodeissa ruoka-apulaiset auttavat ruokailussa, mutta varmastikin päiväkodeissa on erilaisia käytäntöjä. Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hankkeen raportissa, johon on koottu mm. hyviä käytäntöjä, sanotaan näin: "Ruoka-apulaisia voidaan käyttää, kunhan noudatetaan hyviä hygieenisiä työskentelytapoja." Raportin voi lukea täältä: https://apps.utu.fi/media/liite/sapere-koko.pdf    
Saako kirjan kannesta ottaa kopion ja laittaa kopion esille päiväkodin seinälle? Rikkooko siinä tekijänoikeuksia? 501 17.2.2017 Samantapaiseen kysymykseen on vastattu tässä palvelussa 20.4.2016: "Meillä on sellainen ongelma, että olemme Oulun lähikirjastossa skannanneet kuvakirjojen kuvia ja näyttäneet niitä sitten satutunneilla samalla kun kirjaa on luettu. Saammeko jatkaa? Kirjastolla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta skannata tekijänoikeuden suojaamaa kuvakirjaa. Kuvakirjaa itsessään saa näyttää vapaasti, mutta skannaaminen tarkoittaa kopioimista, joka on sallittua vain yksityiseen käyttöön ilman lupaa. Ilman lupaa skannatun eli kopioidun kuvan käyttö millä tavalla tahansa on tekijänoikeuslain vastaista. " Myös Kopioston sivulla kopio yksityiseen käyttöön rajataan näin:" 1. Mitä tarkoitetaan yksityisellä kopioinnilla? Tekijäoikeuslain mukaan julkistetusta...
Tarvitsisin aikuisille ja lapsille suunnattuja kirjoja ja teoksia joissa puhutaan kiusaamisesta esikouluiässä? 957 6.8.2015 Lapsille suunnatut esikoulusta kertovat kuvakirjat ovat suurelta osin tarinoita, joissa ensin jännittää ja pelottaa mennä esikouluun, mutta ensimmäisen päivän jälkeen siellä onkin kivaa. Elisabeth Zöllerin kuvakirjassa Ninni uskaltaa (ilmestynyt v. 2011) Ninni aloittaa esikoulun ja häntä kiusataan. Tarinassa Ninni löytää rohkeutensa ja sanoo kiusaajille vastaan. Opettaja tulee apuun. Anneli Kannon kirjassa Veera Virtanen ja esikoulu (v. 2013) Veeralle nauretaan – ja toisaalta Veeran on vaikea olla osa ryhmää, samanarvoinen muiden lasten kanssa. Hän on tottunut kotona komentamaan pikkusisaria ja olemaan osaavin. Ystävystyminen vie sekä pilkkaamisen että Veeran oman pettymyksen pois. Kiusaamisesta kerrotaan myös seuraavissa kirjoissa: Sharon...
Onko jotain kirjaa, jossa olisi valmiita lastenmusikaaleja ja/tai lastennäytelmiä esitettäväksi päiväkodin/koulun juhlassa? 846 16.3.2015 Lastennäytelmiä sisältävät esim. teokset Tiainen, Ilona: Tehdäänkö esitys: käytössä kulumattomia lastennäytelmiä kouluille ja teatteriryhmille sekä Wikström, Jorma: Näytelmiä Satulaatikon saduista. Musiikkinäytelmiä löytyy teoksista Yhdessä kevätjuhlaan, Yhdessä näyttämölle ja Yhdessä kouluteatteriin.
Teen tutkimusta päiväkotien pienryhmätoiminnasta, ja kysymys kuuluukin: mitä tieteellistä kirjallisuutta aiheesta löytyisi? 1275 18.11.2014 Opinnäytetöitä aiheesta on tehty paljonkin, alla tietoa: - Kohti parempaa vuorovaikutusta : pienryhmätoiminta Raision kaupungin varhaiskasvatuksessa / Satu Lausmaa. (pro gradu –työ, 2014) - Pienryhmäpedagogiikka ja omahoitajuus/vastuuaikuinen : tutkimuskohteena Allinpuiston päiväkoti / Eveliina Pennanen. (AMK-opinnäytetyö, 2014) - Päiväkodin pienryhmätoiminta ja lasten osallisuus / Kaisa-Sisko Kangas. (pro gradu –työ, 2013, eleltroninen aineisto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305041555 - Pienryhmätoiminta päiväkodin lapsiryhmätoiminnan järjestämisen keinona / Elina Savolainen. (pro gradu –työ, 2013, elektroninen aineisto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305111593 - Lasten toiminta ja osallistuminen päiväkodin pienryhmätoimintaan...
Metsästän taidekuvista dioja päiväkodin projektiin. Löytyykö vielä? Päiväkoti on Yläneellä. 432 12.11.2014 Turun kaupunginkirjaston kokoelmissa on taideaiheisia dia-sarjoja. Diakuvia pääsee tutkimaan Vaski-verkkokirjaston kautta kirjoittamalla hakulaatikkoon sanat "heijastuskuva" ja "taide" https://www.vaskikirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lif… Dia-kuvia voi etsiä myös Vaski-verkkokirjaston laajennetun haun kautta, jolloin aineistolajiksi valitaan "kuva" ja hakulaatikkoon kirjoitetaan sana "taide". Kun hakutulos tulee esiin, nimekettä klikataan, jonka jälkeen tulee esiin kohta "Näytä sisältö". Sitä klikkaamalla saa tiedon, mitä yksittäisiä taidekuvia dia-sarja sisältää. Diakuvia voi pyytää Yläneen kirjastoon kaukolainaksi (pyyntö jätetään Yläneen kirjastoon). Turun kirjastossa diasarjat on sijoitettu varastoon, josta...
1)Pitäisin päiväkodissa 5-vuotiaille kaverikerhoa. Mistä kirjasta saisin apua tähän? 2)Haluaisin myös löytää kirjoja, joissa olisi hyviä (esiopetustehtävien… 3673 15.8.2012 1 )Ainakin täältä löytyy ohjeita: http://www.kerhokeskus.fi/easydata/customers/kerhokeskus/files/etusivu/… Myös alla olevasta luettelosta löytää kerhoon sopivia leikkioppaita. 2)Kirjastoihin ei hankita täytettäväksi tarkoitettuja tehtäväkirjoja eikä varsinaisia oppikirjoja. Jotain tehtäviä ja vinkkejä tehtäviin voisi löytyä seuraavista: Koti ja koulu -sarja sekä Summanmutikka-sarja - runsaasti eri tasoisia ja aihepiiriltään erilaisia kirjoja, joissa voi olla myös tehtäviä. Löytyy Helmet-aineistohaulla (koti ja koulu, Summanmutikka) Myös nämä sisältävät leikkien lisäksi tehtäviä: Karvonen, Pirkko: Lukuleikkejä lapsille, Kirjayhtymä, 1994 - toiminnallisia, lapsen omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta lähteviä leikinomaisia harjoituksia...
Mihin voi ottaa yhteyttä halutessaan lahjoittaa käytöstä poistuneet yrityksen painatuspaperit (pieni kuva ylälaidassa), vaikka päiväkoteihin piirustuspaperiksi? 537 12.5.2011 Päiväkodit voisivat ilahtua tällaisesta lahjoituksesta. Helsingin kaupungin päivähoidon yhteystiedot löytyvät täältä: http://www.hel.fi/hki/sosv/fi/P_iv_hoito/Neuvonta+ja+yhteystiedot
Teen opinnäytetyötä päiväkodin pienryhmätoiminnasta. Onko tehty mitään tutkimusta tähän aiheeseen liittyen esim. pienryhmän vaikutusta lapseen tms. 2956 21.4.2010 Päiväkotien pienryhmätoiminnasta olisi olemassa ainakin seuraavia kirjoja: Hakkola Kirsti ja Marjut Virsu: ”Entäs jos..” (Tammi, 2000) Kankaanranta, Marja, Elina Hämäläinen ja Minna Gustafsson (toim.): ”Teatteria Tornikamarissa ja matematiikkaa männynkävyillä: puheenvuoroja esiopetuksesta” (Koulutuksen tutkimuslaitos, 2005) Karlsson, Liisa ja Monika Riihelä ”Ajattelu alkaa ihmetyksestä: ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen” (Painatuskeskus, 1991) Karlsson, Liisa: ”Sadutus: avain osallistavaan toimintakulttuuriin” (PS-kustannus, 2003) Mikkola, Petteri ja Kirsi Nivalainen: ”Lapselle hyvä päivä tänään: näkökulmia 2010-luvun varhaiskasvatukseen” (Pedatieto, 2009) Kirjoja näkemättä on vaikea sanoa ja tutkimuksesi aihetta tarkemmin...
Päiväkodin asiakkaiden sosiokulttuurista todellisuutta käsittelevä kirja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa käsittelevä kirja. 4540 22.1.2010 Tässä muutamia ehdotuksia kirjoista, jotka käsittelevät tai sivuavat kysymääsi aihetta. Teokset löytyvät Hämeenlinnan seudun kirjastoista tai verkkojulkaisuina. Voit tarkistaa Hämeenlinnan verkkokirjastosta, onko kirjaa hyllyssä. http://hameenlinna.kirjas.to Holkeri-Rinkinen, Liisa Aikuinen ja lapsi vuorovaikutusta rakentamassa : diskurssianalyyttinen tutkimus päiväkodin arjesta / Liisa Holkeri-Rinkinen. - Tampere : Tampere University Press : Taju [jakaja], 2009 Myös verkkojulkaisuna ISBN 978-951-44-7692-1 (PDF) http://acta.uta.fi/teos.php?id=11201 Asiasanat: vuorovaikutus : aikuiset : lapset ; sosiaalinen vuorovaikutus : päiväkodit ; identiteetti : lapset ; diskurssianalyysi : varhaiskasvatus Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten...
Löytyykö jostain tietoa päiväkotien yhteydessä olevista kirjastoista / niiden kirjakokoelmista? Koulukirjastoista kyllä löydän tietoa, mutta painopisteenä on… 931 31.12.2007 Päiväkodeista, jotka sijaitsevat kirjaston kanssa samassa rakennuksessa, on kirjoitettu, mm. - Kartanonkoskelle kohonnut Point-keskus on Vantaan uuden kaupunginosan sydän (Helsingin Sanomat 18.2.2003) Päiväkodeissa olevista kirjakokoelmista ei näytä löytyvän tietoa. Kannattaa ehkä ottaa yhteyttä Vihdin kirjastoon (http://www.vihti.fi/kirjasto) ja kysyä mahdollisuutta yhteistyöhön tai esim. poistokirjojen käyttöön.
Olen tekemässä opinnäytetyötä lasten laulamisesta päiväkodissa. Löytyykö tähän materiaalia? 2516 4.10.2007 Kokosimme listan tietokannoistamme löytyvästä aineistosta, joka käsittelee musiikkikasvatusta tai laulamista päiväkodeissa. Emme ole luokitelleet aineistoa mitenkään, eli osa siitä voi olla käyttökelpoista ja osa ei. Tutkimuksia: 1. Tekijät: Rantala, Kyllikki Nimeke: Musiikkikasvatus lastenohjaajien koulutuksessa ja päiväkerhotyössä = Music education in the education and church-related playgroup work of child instructors / Kyllikki Rantala Julkaistu: [Helsinki] : Sibelius-Akatemia , 2003 Ulkoasu: 164, [27] lehteä Opinnäyte: Lisensiaatintyö : Sibelius-Akatemia , Musiikkikasvatuksen osasto 2. Tekijät: Fredrikson, Maija Nimeke: Päiväkodin musiikkikasvatus ja laulaminen : neljä-kuusivuotiaan lapsen musiikin ja kielen yhteydet / Maija...
Minua kiinnostaisi, onko tehty tutkimuksia moniammatillisuudesta ja verkostotyöstä päiväkodeissa? Ja ennen kaikkea miten voin saada niitä käsiini? Tampereen… 1479 22.11.2006 Aiheestasi löytyy melko paljon tutkimustietoa. Tässä joidenkin tuoreimpien nimiä: - Erityislapsenavustajan osaamisen rakentuminen päiväkodin moniammatillisessa toiminnassa / Arja Hyvärinen (pro gradu –työ, 2005, Lapin yliopisto) - Lasten yhteinen varhaiskasvatus : erityisestä moninaisuuteen / Kaisu Viittala (2006) - Moniammatillinen yhteistyö lastenneuvolan ja päiväkodin toiminnassa / Tuija Huovinen (Pro gradu –työ, 2004, Oulun ylipisto) - Sosiaalinen pääoma varhaiskasvatuksen verkostoissa : työntekijöiden kokemuksia moniammatillisen yhteistyön ehdoista, edellytyksistä ja mahdollisuuksista / Sanna Ojala (Pro gradu –työ, 2006, Helsingin yliopisto) - Kokonaisvaltaisista toimintahetkistä oppia ja elämyksiä kaikille [Elektroninen aineisto...
Mistä voisin saada tietoa Ruotsin päiväkotien henkilökunnan koulutusrakenteesta ja muutenkin varhaiskasvatuksesta Ruotsissa? Esim. Turun amk:n tai Helsingin… 1499 10.10.2006 Kävin läpi Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston tietokantoja enkä löytänty aivan tarkkaan aiheeseen osuvaa kirjallisuutta. Helsingin yliopiston kirjaston tietokannasta löysin seuraavat teokset, jotka liittyvät kasvattajien koulutukseen. Askling, Berit, Some notes on the teacher education programme in SwedenLinköping : Universitetet i Linköping , 1994 Sarja: (Rapport / Universitetet i Linköping, institutionen för pedagogik och psykologi ; 178) Dahlberg, Gunilla, Förskola och skola : om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats / av Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi Stockholm : HLS (Högsk. för lärarutbildning) , 1995 Huomautus: Särtr. ur: Grunden för livslångt lärande : en barnmogen skola : betänkande / Utredningen...
Etsin lastenlaulukirjoja 1915-1930 väliltä, mutta valikoima tuntuu pieneltä ja painottuu kovasti liikuntaan ja leikkeihin. Onko tehty laulukirjoja, joissa… 1390 17.5.2006 Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia Viola, yliopistokirjastojen yhteistietokanta Linda ja Suomen kansallisbibliografia Fennica antavat useita viitteitä lastenlaulukirjoista, jotka on tehty ajanjaksona 1915-1930. Kuitenkin vain muutamassa viitetiedossa on maininta siitä, että ne on suunnattu lastentarhoja varten. Seuraavissa viitteissä lastentarha mainitaan: Korppi, Kaarina: Laulu- ja laululeikkikirja kouluja ja lastentarhoja varten. 1933. Lastentarha 1937-1997: kokoelma Lastentarha-lehdessä 1938-1954 julkaistuja lauluja ja leikkejä. (Helsingin lastentarhanopettajat koonneet vuonna 1997). Samalta ajanjaksolta löytyy enemmän laulukirjoja, joissa mainitaan, että ne ovat kouluja tai alakouluja varten....
Aiempia tutkimuksia liittyen päiväkoti-neuvola yhteistyöhön tai ylipäätään päiväkotiin tai neuvolaan tai moniammatillisuuteen. 2173 9.3.2006 Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta, LINDA-tietokannasta, löytyi seuraavia tutkimuksia päiväkodin ja neuvolan yhteistyöstä sekä moniammatillisuudesta: Lagerblom, Katri Lastentarhanopettajien ja terveydenhoitajien kokemuksia viisivuotiaan lapsen arviointi- ja yhteisteistyömenetelmän käyttöönotosta Espoossa Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004 Opinnäyte: Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos Sillanrakennus lapsen parhaaksi : tutkimus kodin, neuvolan, päivähoidon ja koulun yhteistyökokeilusta Porissa ja Kankaanpäässä 1990 - 1995 Helsinki : Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 1994 Heinämäki, Liisa Varhaista tukea lapselle - työvälineenä kehittämisvalikko Helsinki : Stakes, 2005 (Oppaita / Sosiaali- ja...
Etsin päiväkodeille tarkoitettuja laulukirjoja 1970-1989 vuosien väliltä 1216 20.2.2006 Kirjastojen aineistorekistereistä löytyivät vuosilta 1970-1989 nämä lastenlaulukirjat: Tenkku, Liisa: Vihreä viserryskone, 1972. Seesjärvi, Irma: Pikku juttu : 20 laulua isoäidin laulukirjasta, 1980. -julkaisija Helsingin lastentarhaopettajaopisto. Krokfors, Maisa: Soittaminen, 1981. Krokfors, Maisa: Laulaminen, 1985. -kuuluvat projektiin Päiväkoti kunnan kulttuuri- toiminnassa Kapo, Kapo, karhunpoika…: musiikki päiväkodissa, 1984. Ollaranta, Ritva: Musiikkimaan matkaopas, 1986. Ollaranta, Ritva: Laulan lasten lailla: musiikin varhaiskasvatuksen opas, 1989. Kirjat kuuluvat yleisten kirjastojen kokoelmiin.
Etsin vanhoja musiikinkirjoja, jotka olisi tarkoitettu lastentarha/päiväkoti käyttöön. Mistä sellaisia voisi löytää? 920 17.2.2006 Yleisten kirjastojen Frank-monihaulla sekä tieteellisten kirjastojen Linda- ja Fennica-haulla löytyvät ainakin nämä lastentarhoille tarkoitetut musikkikirjat: Lauluja pienokaisille : kotien ja alkeiskoulujen tarpeeksi, 1921. Saarelainen, Aino: Laulu ja leikki : laulu- ja liikuntaleikkejä sekä voiimisteluohjelmia pienokaisille, 1932. Korppi, Kaarina: Laulu- ja laululeikkikirja kouluja ja lastentarhoja varten, 1933. Porko, Aarne: Lasten oma laulukirja : sata laulua kotien ja lastentarhojen pienokaisille 1 (ilm. 1951), 2 (ilm. 1954) Kodaly, Zoltan: Musiikki lastentarhassa, 1957. Kaikki löytyvät yleisistä kirjastoista tai Varastokirjastosta, joten tarvittaessa voitte tilata ne lähikirjastoonne käukolainaksi. Asiaa kannattaisi ehkä tiedustella...
Teen opinnäytetyötä lasten varhaiskasvatuksessa esiintyvästä kiusaamisesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Löytyisikö tähän liittyvää kirjallisuutta? 2553 6.9.2005 Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta Lindasta http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/linnea/tietokannat.htm löytyy aiheesta useampiakin opiskelijoiden tekemiä opinnäytteitä. Linda on käytettävissä kirjastoissa. Hakusanalla kiusa? ja yhdistämällä se hakusanoihin laps? tai varhaiskasv? tulee Lindasta mm. tällaisia viitteitä: Talo, Johanna. Kiusataanko jo päiväkodissa? Pro gradu -työ: Turun yliopisto, kasvatustiede. 2000. Oikarinen, Saija. Kiusaamisilmiö päiväkodissa : tapaustutkimus erään päiväkodin kuusivuotiaiden lasten ja henkilökunnan näkemyksistä kiusaamisesta. Kandidaatintyö: Oulun yliopisto, Oulun Kasvatustieteiden yksikkö, Varhaiskasvatuksen koulutus. 2001. Laitinen, Terhi. Kiusaaminen päiväkodissa. Pro gradu -tutkielma: Helsingin...