Otsikko
Päiväkodin asiakkaiden sosiokulttuurista todellisuutta käsittelevä kirja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa käsittelevä kirja.

Kysytty

Päiväkodin asiakkaiden sosiokulttuurista todellisuutta käsittelevä kirja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa käsittelevä kirja.

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Tässä muutamia ehdotuksia kirjoista, jotka käsittelevät tai sivuavat kysymääsi aihetta. Teokset löytyvät Hämeenlinnan seudun kirjastoista tai verkkojulkaisuina.
Voit tarkistaa Hämeenlinnan verkkokirjastosta, onko kirjaa hyllyssä. http://hameenlinna.kirjas.to

Holkeri-Rinkinen, Liisa
Aikuinen ja lapsi vuorovaikutusta rakentamassa : diskurssianalyyttinen tutkimus päiväkodin arjesta / Liisa Holkeri-Rinkinen. - Tampere : Tampere University Press : Taju [jakaja], 2009 Myös verkkojulkaisuna ISBN 978-951-44-7692-1 (PDF) http://acta.uta.fi/teos.php?id=11201
Asiasanat: vuorovaikutus : aikuiset : lapset ; sosiaalinen vuorovaikutus : päiväkodit ; identiteetti : lapset ; diskurssianalyysi : varhaiskasvatus

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta / Leena Alanen & Kirsti Karila (toim.). - Tampere : Vastapaino, 2009
Asiasanat: lapsuus ; lapset ; kasvatus : lapset ; instituutiot : kasvatus ; päiväkodit ; varhaiskasvatus : suunnitelmat ; kasvatustavoitteet : varhaiskasvatus ; toimijuus : lapset ; leikki ; leikit ; ruumiillisuus : lapset ; sosiaaliset suhteet : lapset ; toiminta : päiväkodit ; ympäristö : lapset ; lapsitutkimus

Kalliala, Marjatta
Kato mua! : kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? / Marjatta Kalliala. - Helsinki : Gaudeamus Helsinki University Press, 2008
Asiasanat: vuorovaikutus : lapset : aikuiset ; kasvuympäristö : päiväkodit ; sosiaalinen ympäristö : päivähoito ; lapsikeskeisyys : päiväkodit ; leikki : päiväkodit ; toiminta : päiväkodit ; päivähoito : laatu ; varhaiskasvatus : laatu

Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä / Kaarina Laine & Marita Neitola (toim.). - [Turku] : Suomen kasvatustieteellinen seura, 2002
Asiasanat: syrjäytyminen : lapset ; syrjäytyminen : kokemukset : lapset ; vertaisryhmät : lapset : syrjäytyminen ; sosiaaliset suhteet : lapset ; sosiaaliset taidot : lapset ; sosiaalinen käyttäytyminen : lapset ; ryhmäkäyttäytyminen : lapset ; varhaislapsuus : syrjäytyminen ; päiväkodit : vertaisryhmät : syrjäytyminen

Lehtinen, Anja-Riitta
Lasten kesken : Lapset toimijoina päiväkodissa / Anja-Riitta Lehtinen. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto : Kampus-kirja [jakaja], 2000
Asiasanat: sosiaalinen vuorovaikutus : lapset ; sosiaalinen vuorovaikutus : päiväkodit ; päiväkodit : varhaiskasvatus ; lapset : toiminta ; toimintaympäristö : päiväkodit ; lapset : osallistuminen ; sosiaalinen käyttäytyminen : lapset ; sosiaaliset suhteet : päiväkodit ; kasvuympäristö : päiväkodit

Yhteisö kasvattaa : Päivähoito oppimis- ja kasvatusyhteisönä / Haapamäki ... [et Al.]. - Helsinki : Tammi, 2000
Asiasanat: päivähoito ; päiväkodit ; yhteisöllisyys : päivähoito ; kasvatus : lapset ; oppiminen : lapset ; yhteisökasvatus : päiväkodit ; varhaiskasvatus

Rusanen, Erja, 1958-
Ongelmalapset päivähoidossa? : Tutkimus kasvatuskäytäntöjen kehittämisestä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa / Erja Rusanen. - Helsinki : Suomen kuntaliitto, 1995.
Asiasanat: yksilöllisyys ; tunteet ; varhaiskasvatus ; sosiaalinen vuorovaikutus ; perhepäivähoito ; sosiaaliset suhteet : päiväkodit ; kokeilu ; ongelmalapset : päivähoito ; ihmissuhteet : lapset ; päivähoitajat : vuorovaikutus

Strandell, Harriet, 1950-
Päiväkoti lasten kohtaamispaikkana : Tutkimus päiväkodista sosiaalisten suhteiden kenttänä - Helsinki : Gaudeamus, 1995
Asiasanat: sosialisaatio ; lapset ; sosiaaliset suhteet ; sosiaalinen vuorovaikutus : päiväkodit ; leikit : havainnointi

Verkkojulkaisut:

Savolainen, Sirpa.
Päiväkotikasvatus monikulttuurisessa työskentely-ympäristössä / Sirpa Savolainen. Kuopio : Kuopion yliopisto, 2008.
Asiasanat: päiväkodit; monikulttuurisuus; monikulttuurisuus - päiväkodit; kasvatus - päiväkodit; varhaiskasvatus - päiväkodit; työympäristö - monikulttuurisuus; kulttuuriosaaminen;
http://www.kampus.uku.fi/gradut/2008/4013.pdf

Lappalainen, Sirpa.
Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä / Sirpa Lappalainen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2006
Asiasanat: väitöskirjat: kasvatustiede: Helsinki: 2005; kansallisuus; sukupuoli - etninen identiteetti; lapset - monikulttuurisuus; kasvatus - monikulttuurisuus; etnisyys - kasvatus; esiopetus - sosiaaliset suhteet; lapset - sosiaaliset suhteet; esiopetus - maahanmuuttajat; päiväkodit - monikulttuurisuus; lapset; etnisyys; sukupuoli; esiopetus; sosiaaliset suhteet; monikulttuurisuus; kasvatus; etnografia; monikulttuurisuus - kasvatus - Suomi; kansallisuus - identiteetti; kasvatussosiologia - etnografia; esiopetus -
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/kasva/vk/lappalainen/

Pihlaja, Päivi. ; Kontu, Elina.
Arjen moninaisuutta : erityisryhmät päiväkodissa / Päivi Pihlaja & Elina Kontu (toim.). Helsinki : Stakes, 2006
Asiasanat: Child Day Care Centers; Child Care; Education, Special; päivähoito; erityisryhmät; erityispäivähoito; erityiskasvatus; varhaiskasvatus; päivähoito - erityisryhmät; varhaiskasvatus - erityiskasvatus; varhaiskasvatus - erityisryhmät; päiväkodit - erityisryhmät; päiväkodit - erityiskasvatus;
http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/raportit/R14-2006-VERKKO.pdf

3 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.