varhaiskasvatus

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Etsin suomalaisia 2000-luvulla kirjoitettuja fiktiivisiä aikuisten romaaneja, jotka käsittelevät jollain lailla varhaiskasvatusta. 117 Käytin Finna-hakua. Aluksi tein tarkennetun haun sanalla varhaiskasvatus ja aiheella kaunokirjallisuus. Lisäksi rajasin ilmestymisaikaa 2000-2023. Haku löysi muutaman romaanin. Theorin, Johan: Sankta Psykon kasvatit ; Linna, Martti: Syysmarkkinat sekä Pulli, Elina:Tukkasurma Kokeilin Kirjasammon hakua. Sanalla varhaiskasvatus, löytyivät esim. Heli Kuhlberg:Tärkeän työn tekijät; Vuorinen, Katri: Unelma-ammatti, vai onko sittenkään sekä Ylinen, Hanna-Leena:Tarha Linkki Kirjasampoon. Helmet-haulla löysin vielä muutaman ehdokkaan: Vuorinen, Juha:Kristian siviilipalvelusmiehenä : sotaromaani ; Välipaikka, Tuija:Maailman vahvin tyttö sekä Pihlajamäki, Tiina: Rant. Ta. Li. Linkki hakutulokseen Vastaan tuli myös teos "Mitä enemmän syön, sitä...
Tiedonlähteitä varhaiskasvatuksesta 108 Pääsykoetta tuntematta on mahdotonta ottaa kantaa siihen, mitkä teokset ja lähteet olisivat hyödyllisiä juuri sen kannalta. Tässä kuitenkin joitakin tuoreita alan teoksia: Kangas, Jonna: Voimauttava varhaiskasvatus (Otava, 2021) Karjalainen, Mervi: Kasvatus- ja ohjausalan käsikirja (Sanoma Pro, 2020) Ranta, Samuli: Kasvun juuret : miten tuen lapsen oppimista ja hyvinvointia? (PS-kustannus, 2021) Sarén, Sirpa: Tulevaisuustaidot varhaiskasvatuksessa (Otava, 2021) Tietoa varhaiskasvatuksesta Opetushallituksen kotisivuilla: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: https://okm.fi/varhaiskasvatus.
Onko käytännössä kaikissa Suomen päiväkodeissa niin, että ruokailussa on mukana ruoka-apulaisia? Eli siis esim. että yksi tai kaksi päiväkodin ryhmästä kertoo… 197 Monissa päiväkodeissa ruoka-apulaiset auttavat ruokailussa, mutta varmastikin päiväkodeissa on erilaisia käytäntöjä. Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hankkeen raportissa, johon on koottu mm. hyviä käytäntöjä, sanotaan näin: "Ruoka-apulaisia voidaan käyttää, kunhan noudatetaan hyviä hygieenisiä työskentelytapoja." Raportin voi lukea täältä: https://apps.utu.fi/media/liite/sapere-koko.pdf    
Rupean opiskelemaan oppisopimuksella lastenohjaajan koulutusta. Mitä kirjoja tai materiaalia koulutukseen tarvitaan, ja onko siihen mitään tiettyä oppikirjaa? 674 Opintosuunnitelmaan kuuluva kirjallisuus vaihtelee oppilaitoksittain, joten saat täsmälliset tiedot koulutuksessasi vaadittavista kirjoista ja muusta materiaalista koulutuksen järjestäjältä.   Voit etsiä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta esimerkiksi Vaski-kirjastojen verkkosivuilta tarkennetun haun kautta: https://vaski.finna.fi/Search/Advanced   Kirjoita hakukenttään asiasanaksi varhaiskasvatus ja valitse rivin vierestä alasvetovalikosta aihe. Voit rajata saamiasi hakutuloksia oikealla puolella olevasta listasta esimerkiksi kielen, julkaisuvuoden ja aineistotyypin mukaan. Jos haluat hakea erityisesti varhaiskasvatukseen liittyviä oppikirjoja, kirjoita yhteen hakukenttään aiheeksi varhaiskasvatus ja toiseen oppikirjat. Muita sopivia...
Olen kiinnostunut varhaiskasvatuksesta. Tässä suora lainaus OPH:n Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: "Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on… 724 Liisa Ahosen Vasun käyttöoppaan (2017)  mukaan vuorovaikutus on keskeistä Vasun oppimiskäsityksessä. Samoin oppimiskäsitykseen kuuluu näkemys lapsesta aktiivisena toimijana, ei vain hoivan kohteena. Lapsi saa oppia uusia asioita tutkimalla, kokeilemalla, havainnoimalla ja leikkimällä. Tärkeää on myös, että lapsi tulee paitsi kuulluksi myös ymmärretyksi. Uuden oppimiskäsityksen mukaan lapsi itse oivaltaa ja aikuinen tukee lapsen luovaa lähestymistapaa ja tarpeen vaatiessa virittää sitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Ahosen mukaan uusi oppimiskäsitys voidaan tiivistää ilon kautta oppimiseen. Juha Juurikkalan teoksen Ilon pedagogiikka (2008) mukaan ilon pedagogiikka on suomalaisen peruskoulun pohjalta käytännön työssä kehitetty,...
Joissain Suomen kirjastoissa on ilmeisesti tehty ja käytössä kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma. Olisiko mahdollista saada sitä… 758 Pikaisella Googletuksella löytyy esim. Kirjastot.fi hankeosuudesta Lohjan kirjaston http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjastopolkua-pitkin-uudet-opetus-j… sekä Seinäjoen/Nurmon kirjaston hankkeet. http://docplayer.fi/599149-Seinajoen-kirjaston-ja-paivahoidon-yhteistyo… Jälkimmäinen jopa kokonaisuudessaan. Myös Helmet kirjastoissa tehdään yhteistyötä päiväkotien kanssa. http://www.helmet.fi/fi-FI/Lapset/Kasvattajille/Palvelut_paivakodeille(… Lisätietoa saat varmaan ottamalla yhteyttä näihin kirjastoihin. Kommentoikaa, jos tiedätte jonkin muun kirjaston tekevän suunnitelmallista yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa.
Tarvitsisin aikuisille ja lapsille suunnattuja kirjoja ja teoksia joissa puhutaan kiusaamisesta esikouluiässä? 1111 Lapsille suunnatut esikoulusta kertovat kuvakirjat ovat suurelta osin tarinoita, joissa ensin jännittää ja pelottaa mennä esikouluun, mutta ensimmäisen päivän jälkeen siellä onkin kivaa. Elisabeth Zöllerin kuvakirjassa Ninni uskaltaa (ilmestynyt v. 2011) Ninni aloittaa esikoulun ja häntä kiusataan. Tarinassa Ninni löytää rohkeutensa ja sanoo kiusaajille vastaan. Opettaja tulee apuun. Anneli Kannon kirjassa Veera Virtanen ja esikoulu (v. 2013) Veeralle nauretaan – ja toisaalta Veeran on vaikea olla osa ryhmää, samanarvoinen muiden lasten kanssa. Hän on tottunut kotona komentamaan pikkusisaria ja olemaan osaavin. Ystävystyminen vie sekä pilkkaamisen että Veeran oman pettymyksen pois. Kiusaamisesta kerrotaan myös seuraavissa kirjoissa: Sharon...
Aloitan tutkielmaa aiheesta "leikki ja sosiaaliset suhteet varhaiskasvatuksessa". Löytyisikö lähdeteoksia tai sähköisiä julkaisuja joissa käsitellään lasten… 1352 Lasten sosiaalisista suhteista on ilmestynyt useita teoksia. Muutamia esimerkkejä: - Keltikangas-Järvinen, Liisa: Pienen lapsen sosiaalisuus, 2012 - Pienten piirissä, yhteisöllisyyden merkitys lasten hyvinvoinnille/toim. Päivi Marjanen, Marjaana Marttila, Marjo Varsa, 2013 - Webster-Stratton, Carolyn: Kuinka edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja, 2011 Aikaisemmin ilmestyneistä paljon huomiota sai Christina Salmivallin teos Kaverien kanssa, vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys, 2005 Internetissä on Oulun yliopistossa tehty väitöskirja Kronqvist, Eeva-Liisa: Mitä lapsiryhmässä tapahtuu, pienten lasten yhteistoiminta, sen rakentuminen ja kehittyminen spontaaneissa leikkitilanteissa, 2004. http://herkules.oulu.fi/isbn9514273915...
Etsin kirjallisuutta, artikkeleita ja tutkimuksia aiheesta satujen käyttö varhaiskasvatuksessa. 1100 voitte tehdä hakuja verkkokirjatomme kautta osoitteessa: www.keskikirjastot.fi Laajennetussa haussa kannattaa tehdä hakuja asiasanoilla: sadut, varhaiskasvatus, pedagogiikka. Esimerkiksi kahden asiasanan yhdistelmällä sadut ja varhaiskasvatus löytyy Liisa Karlssonin teos Sadutus, sekä monia muita. Lehtiartikkeleita voitte etsiä vaikkapa Aleksi-lehtitietokannan kautta:http://aleksi.btj.fi/. Tämä tietokanta toimii tosin vain kirjastomme eri pisteissä paikan päällä. Tietokannan haut voi toteuttaa vastaavasti kuin teoshaut kirjaston tietokannassa eli samoilla asiasanoilla. Aleksi on viitetietokanta, joten artikkeleista löytyvät viitetiedot lehteen. Lehdet pitää siis etsiä erikseen vielä esim. kirjastosta. Tieteellisiä artikkeleita voi etsiä...
Mitä aineistoa löytyy aiheesta, Kun alle kolmevuotias lapsi aloittaa päiväkodissa? 793 Tässä kirjallisuutta ja muutama internetistä löytyvät artikkeli aiheesta. Kanninen, Katri: Tunne minut! : turva ja tunteet lapsen silmin (PS-kustannus 2012) Keltikangas-Järvinen, Liisa: Pienen lapsen sosiaalisuus (WSOY 2012) Pesästä lentoon : kirja lapsen kehityksestä kasvattajalle (WSOY 2003) Pienet päivähoidossa : alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita (WSOY 2001) Piironen-Malmi, Ulla: Välittämisen pedagogiikka (Tammi 2008) Sinkkonen, Jari: Lapsen puolesta (WSOY 2001, uud. painos 2012) Väestöliiton Perheaikaa-sivustolla: https://www.perheaikaa.fi/lapsi-perheessa/jutut/lapsen-maailma/ajankoht… Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetissä: http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tukivinkit/lapsi_aloittaa_paivahoidon/
Mistä voisin saada tietoa Ruotsin päiväkotien henkilökunnan koulutusrakenteesta ja muutenkin varhaiskasvatuksesta Ruotsissa? Esim. Turun amk:n tai Helsingin… 1672 Kävin läpi Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston tietokantoja enkä löytänty aivan tarkkaan aiheeseen osuvaa kirjallisuutta. Helsingin yliopiston kirjaston tietokannasta löysin seuraavat teokset, jotka liittyvät kasvattajien koulutukseen. Askling, Berit, Some notes on the teacher education programme in SwedenLinköping : Universitetet i Linköping , 1994 Sarja: (Rapport / Universitetet i Linköping, institutionen för pedagogik och psykologi ; 178) Dahlberg, Gunilla, Förskola och skola : om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats / av Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi Stockholm : HLS (Högsk. för lärarutbildning) , 1995 Huomautus: Särtr. ur: Grunden för livslångt lärande : en barnmogen skola : betänkande / Utredningen...
Teen opinnäytetyötä lasten varhaiskasvatuksessa esiintyvästä kiusaamisesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Löytyisikö tähän liittyvää kirjallisuutta? 2731 Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta Lindasta http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/linnea/tietokannat.htm löytyy aiheesta useampiakin opiskelijoiden tekemiä opinnäytteitä. Linda on käytettävissä kirjastoissa. Hakusanalla kiusa? ja yhdistämällä se hakusanoihin laps? tai varhaiskasv? tulee Lindasta mm. tällaisia viitteitä: Talo, Johanna. Kiusataanko jo päiväkodissa? Pro gradu -työ: Turun yliopisto, kasvatustiede. 2000. Oikarinen, Saija. Kiusaamisilmiö päiväkodissa : tapaustutkimus erään päiväkodin kuusivuotiaiden lasten ja henkilökunnan näkemyksistä kiusaamisesta. Kandidaatintyö: Oulun yliopisto, Oulun Kasvatustieteiden yksikkö, Varhaiskasvatuksen koulutus. 2001. Laitinen, Terhi. Kiusaaminen päiväkodissa. Pro gradu -tutkielma: Helsingin...
Gösta Frohmin kirja "NOVA"tai muu metsämörritoimintaan liittyvä esim.tunturi-tiina, lohi-waltteri tai metsämörri 1505 Ruotsinkielistä tietoa Gösta Frohmista ja Metsämörristä löydät esim. seuraavista osoitteista: http://grand.webway.se/frohm/ http://grand.webway.se/frohm/frohm.htm http://www.frilufts.se/frame2.html http://w1.650.telia.com/~u65004067/snovit/mulle.htm Uudenkaupungin kaupunginkirjastossa on tällä hetkellä saatavissa Irja Nikkisen Metsämörri-kirja. Siitä on arvostelu Lapsen maailma -lehdessä 2001:1, s.23. Asiasta kerrotaan myös esim. seuraavissa artikkeleissa: Lastentarha 2000:3, s.48-50 Lapsen maailma 1995:4, s.46-47 Lastentarha 1994:3, s.52-55 Suomen luonto 1996:4, s.24-25