Olen yrittänyt etsiä tietoa ihmisten/kuluttajien internetkäyttäytymisestä... Millä tavalla he etsivät tietoa ja mitä he hakevat verkosta. Olen törmännyt…

Kysytty
24.10.2011

Olen yrittänyt etsiä tietoa ihmisten/kuluttajien internetkäyttäytymisestä... Millä tavalla he etsivät tietoa ja mitä he hakevat verkosta. Olen törmännyt aiheeseen ainoastaan älä pakota minua ajattelemaan kirjasta. Olisiko muita saman kaltaisia kirjoja?

Vastaus

Vastattu
25.10.2011
Päivitetty
25.10.2011

Joensuun seutukirjaston Jokunen -kokoelmatietokannasta löytyivät seuraavat intenetin käyttöä ja käyttötapoja käsittelevät teokset:

Internetin käytön muutokset : tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2008 : tutkimuksen tuloksia,Tilastokeskus, 2009

Parjo, Lea: Tieto- ja viestintätekniikka arjessa : haastattelututkimusten tuloksia suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä vuonna 2007, Tilastokeskus, 2008

Joensuu, Mika: Nuorten internet-yhteisöt ja niiden merkitys nuorisotyön kannalta, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2007

Nurmela, Juha: Suomalaiset tietoyhteiskunnassa 2006, Tilastokeskus, 2007

Vertaiset verkossa : nettiäidit virtuaalihiekkalaatikolla / Terttu Munnukka, Irma Kiikkala ja Katri Valkama Teoksessa: Vapaaehtoistoiminta : anti, arvot ja osallisuus,Vastapaino, 2005

Yksilöllinen yhteisöllisyys : avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen, Tampere University Press, 2011

Yliopistokirjastojen Linda –tietokannasta löytyy hakusanoilla internet käyttö mm. seuraavat julkaisut, jotka ovat myös verkossa luettavissa:

Kotilainen, Sirkku: Lasten mediabarometri 2010 [Elektroninen aineisto] : 0-8-vuotiaiden mediankäyttö Suomessa / Sirkku Kotilainen (toim.). Helsinki : Mediakasvatusseura, 2011. Verkkojulkaisuna http://en.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-6-9.pdf

Koivula, Pirjo: Johtaminen ja IT:n mahdollisuudet : survey-tutkimus julkishallinnon johtajien käyttämistä IT:n mahdollisuuksista vuosina 1992 ja 2006 Tampere : Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos, 2008 Verkossa http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7292-3.pdf

Maasilta, Mari. ; Simola, Anna. ; Heurlin, Heidi af: Maahanmuuttaja mediankäyttäjänä. Tampere : Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö : [2008] Verkossa http://tampub.uta.fi/tiedotusoppi/978-951-44-7529-0.pdf

ja hakusanoilla internet kuluttajakäyttäytyminen:

Hyvönen, Kaarina. ; Järvelä, Katja. ; Piiroinen, Sanna: "Pitäis olla jonkinlainen konkreettinen etu..." : verkko elintarvikealan mahdollisuutena. Helsinki : Kuluttajatutkimuskeskus, 2008.
http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5186/2008_2_julkaisu_verkko…

Kiiskinen, Anna: Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2007. - Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos,kuluttajaekonomia. Verkossa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1975/1496/Selv50.pdf?sequenc…

sekä hakusanoilla www-sivut käyttäjät:

Jussila, Anna-Maria: "Vietin hyvää hetkeä." [Elektroninen aineisto] : viihteellinen käyttäjäkokemus verkossa. Vaasa, 2008. - Pro gradu -työ : Vaasan yliopisto, humanistinen tiedekunta, viestintätieteiden laitos, viestintätieteet. http://www.tritonia.fi/pages/gradu_getfile.php?id=2633

Multisilta, Jari. ; Seppä, Anita. ; Suominen, Jaakko: Käyttäjäyhteisöt ja tuotekonseptit : tutkimuksia ihmiskeskeisestä teknologiasta ja visuaalisuudesta. Pori : [Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos], [2007] http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/tutkimus_ja_jatko-opiskelu/j…

Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus vuodelta 2009 http://tilastokeskus.fi/til/akay/index.html
sisältää useita taulukoita internetin käytöstä erilaisiin tarkoituksiin, esim. Liitetaulukko 26. Internetin käyttö median seuraamiseen ja pelien pelaamiseen 2009, miehet ja naiset yhteensä, % Internetin käyttäjistä http://tilastokeskus.fi/til/aka/2009/akay_2009_2011-05-17_tau_026_fi.ht… Taulukot ovat osoitteessa http://www.stat.fi/til/akay/tau.html
Myös tilasto Tieto- ja viestintätekniikan käyttö http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/index.html sisältää vastaavanlaisia taulukoita ja kuvioita, esim. Liitetaulukko 12. Internetin käyttö työn, koulutuksen tai tiedon etsintään ja opiskeluun 3 kuukauden aikana 2010
http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_tau_012_… Taulukot ovat osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/tau.html ja kuviot http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/kuv.html

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.