Otsikko
Mitä yhtäläisyyksiä indoeurooppalaisilla kielillä on toistensa kanssa?

Kysytty

Mitä yhtäläisyyksiä indoeurooppalaisilla kielillä on toistensa kanssa?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Kieliä on mahdollista luokitella monin eri tavoin. Kaisa Häkkinen esittelee teoksessaan Kielitieteen perusteet (2007) kolme luokittelun kriteeriä: genealogisen eli geneettisen, typologisen ja areaalisen eli alueellisen. Genealoginen luokittelu perustuu sukulaisuussuhteisiin, typologisen lähestymistavan pohjana ovat kielten erilaiset rakenneominaisuudet ja areaalisessa tarkastelussa kiinnitetään huomiota maantieteellisiin seikkoihin. Näitä eri luokittelutapoja voi myös yhdistellä keskenään. Genealogisessa luokittelussa maailman kieliä on tapana järjestää sukulaisuussuhteiden perusteella kielikunniksi, joiden oletetaan kehittyneen yhteisestä kantakielestä. Indoeurooppalaiset kielet muodostavat indoeurooppalaisen kielikunnan, jota on aikaisemmin kutsuttu myös indogermaaniseksi kielikunnaksi.

Tietoja maailman kielistä sisältävän Ethnologuen mukaan maailmassa on tällä hetkellä jäljellä yhteensä 448 indoeurooppalaista kieltä (https://www.ethnologue.com/subgroups/indo-european). Kaikkien indoeurooppalaisten kielten oletetaan kehittyneen hypoteettisesta indoeurooppalaisesta kantakielestä. Indoeurooppalaiset kielet on perinteisesti jaettu kielihistoriallisin kriteerein niin sanottuihin kentum- ja satem-kieliin. Jaon perustana on indoeurooppalaisen kantakielen palataalisen *k´-äänteen edustus eri kielissä. Tästä käytetään usein esimerkkinä indoeurooppalaisissa kielissä esiintyviä sanoja luvulle sata. Kentum-kielissä sana on alkanut tyypillisesti /k/-äänteellä (esim. latinan centum, kreikan hekatón, ruotsin hundra). Satem-kielissä taas sama sana on alkanut tyypillisesti /s/-äänteellä (esim. muinaisintian s'atam, liettuan šim̃tas ja venäjän sto). Usein katsotaan, että kielikunnan läntiset haarat edustavat kentum-kieliä ja itäiset satem-kieliä. Suomen sana sata on mahdollisesti lainattu satem-kielistä. Indoeurooppalaiset kielet luokitellaan erilaisin perustein kielihaaroihin. Eri kielten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja on avattu jonkin verran esimerkiksi Wikipedian indoeurooppalaisia kieliä käsittelevässä artikkelissa: https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-European_languages. Lisätietoja löytyy myös alapuolella listatuista teoksista.

 

Lähteet

Ethnologue: Languages of the World (https://www.ethnologue.com/browse/families)

Kaisa Häkkinen: Kielitieteen perusteet. SKS, Helsinki 2007.

Leena Kolehmainen, Matti Miestamo & Taru Nordlund (toim.): Kielten vertailun metodiikka. SKS, Helsinki 2013.

Ola Wikander: Ett träd med vida grenar: De indoeuropeiska språkens historia. Prisma, Stockholm 2008.

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.