Mitä käsitetään sanalla ; TIETO

Kysytty
23.3.2001

mitä käsitetään sanalla ; TIETO

Vastaus

Vastattu
27.3.2001
Päivitetty
27.3.2001

TIETO on Suomen kielen perussanakirjan mukaan: 1. Tietäminen, tosiasioiden tunteminen, tietoisuus. 2. Todellisuuteen, tosiasioihin perustuva käsitys jostakin. 3. Asia, seikka, joka jostakin tiedetään tai annetaan, saadaan tietää ; informaatio ; data. 4. Ilmoitus, tiedotus, sanoma, viesti, uutinen. 5. Opintojen tms. avulla hankittu tietämys, tietous, oppi ; viisaus. 6. Eräiden tieteenalojen ja oppiaineiden nimityksissä. Määrittely sanasta TIETO löytyy myös esim. Nykysuomen sanakirjasta.
Etymologisesti voidaan määritellä sana TIETO esim. Nykysuomen sanakirja : etymologinen sanakirja -teoksen mukaan: Johdos yleisitämerensuomalaisesta tietää-verbistä. Vastaavia johdoksia on myös lähisukukielissä, esim. karjala-aunuksen tieto, vatja tääto ja viron tead. Suomen kirjakielessä tieto on ollut yleinen 1500-luvulta lähtien, esim. Agricolalla. Sanaa on 1800-luvun alkupuoliskolle asti käytetty myös merkityksessä ’tiede’, esim. yhdyssanassa Tieto-Akademia. Sanan vanhoja merkityksiä ovat myös ’osaaminen, taito’.

Tiedon teoriat ja käsitteet löytyvät esim. seuraavista kirjoista:
Heikkilä, Inkeri & Holma, Aulikki: Tieto ja elämä. - Helsinki : Suomen kirjastoseura, 1990
Hintikka, Kari A.: Tieto - neljäs tuotannontekijä : tehtaasta televirtuaalisuuteen. - Helsinki : Painatuskeskus, 1993
Koski, Jussi T.: Infoähky : ja muita kirjoituksia oppimisesta, organisaatioista ja tietoyhteiskunnasta - Jyväskylä ; Helsinki : Gummerus, 1998
Lammenranta, Markus: Tietoteoria. - Helsinki : Gaudeamus, 1994
Lyotard, Jean-François: Tieto postmodernissa yhteiskunnassa / [käännös: Leevi Lehto]. - Tampere : Vastapaino, 1985
Niiniluoto, Ilkka, : Informaatio, tieto ja yhteiskunta : filosofinen käsiteanalyysi. - [julkaisija:] Hallinnon kehittämiskeskus. - 5. täyd. p. - Helsinki : Edita, 1996.
Tieto ja tietoyhteiskunta / toimittaneet Matti Vuorensyrjä ja Reijo Savolainen. - Helsinki : Gaudeamus, 2000
Voutilainen, Touko: Tiedonkäsitys. - Hki : Valtion painatuskeskus, 1989. - 6.p. 1992
Yrjönsuuri, Mikko: Tiedon rajat : johdatus tietoteoriaan - Helsinki : Kirjapaja, 1996. - 4.p. 2000

Tunnetut filosofit ovat myös pohtineet tätä käsitettä esim. seuraavissa teoksissa:
Pietarinen, Juhani: Platonin harmonisen mielen etiikka. - 2. p. - Helsinki : Yliopistopaino, 1997
Scruton, Roger: Spinoza ; suomennos: Mervi Kuusela ja Tapio Puolimatka. - Helsingissä : Otava, 2000
Wright, Georg Henrik von: Ajatus ja julistus / [suomentanut Jussi Aro]. - 3. p. - Porvoo ; Helsinki ; Juva : WSOY, 1989

Nämä kirjat löytyvät Kokkolan kaupunginkirjastosta ja lisää viitteitä voi hakea Anders-aineistotietokannasta.

1 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.