Sosiokulttuuri, mikä on sen määritelmä

Kysytty
20.10.2009

sosiokulttuuri, mikä on sen määritelmä

Vastaus

Vastattu
21.10.2009
Päivitetty
24.5.2018

Selvää määritelmää käsitteelle sosiokulttuuri ei löytynyt saatavilla olevista lähteistä. Osoitteessa https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/5703/suomalai.pdf?sequence=1
on Johanna Holopaisen Helsingin yliopistoon tekemä sosiaalipsykologian pro gradu –tutkielman, joka käsittelee sosiokulttuurista sopeutumista (Suomalaisissa yliopistoissa työskentelevien ulkomaalaisten psykologista ja sosiokulttuurista sopeutumista selittävät tekijät). Tässä on tutkielmasta tekstinpätkä, jossa käsitellään sosiokulttuuri-käsitettä:
”Psykologinen sopeutuminen tarkoittaa yksilön emotionaalista hyvinvointia ja yleistä tyytyväisyyttä elämäänsä, kun taas sosiokulttuurinen sopeutuminen liittyy uuteen kulttuuriin sopeutumiseen käyttäytymisen tasolla (Ward & Kennedy, 1999). Toisin sanoen, psykologisesti uuteen kulttuuriin sopeutuneen yksilön katsotaan olevan tunteiden tasolla tyytyväinen elämäänsä, kun taas sosiokulttuurisesti sopeutunut yksilö on oppinut uuden kulttuurinsa tavat ja käytännöt sekä osaa toimia sen arkipäivän tilanteissa (Ward & Kennedy, 1999). Psykologista sopeutumista on yleensä tarkasteltu stressi- ja hallintakeinojen teorioilla, sosiokulttuurista sopeutumista taas sosiaalisen oppimisen näkökulmasta (Ward, 1996).” .

Teoksessa Oppimiskäytännöt (Säljö, Roger: Oppimiskäytännöt : sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. 2004.) Säljö kirjoittaa sivulla 15-16: ”Kysymys siitä, miten ihmiset oppivat ja kehittyvät, liittyy tietenkin kysymykseen siitä, miten ajattelemme ja toimimme yleisemmin. Sitä kuvauksen tasoa, jolla vastaisuudessa analysoin kehitystä ja oppimista sekä tietojen, taitojen ja valmiuksien lisäämistä, kutsun sosiokulttuuriseksi (Wertsch, 1991, 1998; Mercer, 1995). Termi voidaan ymmärtää usealla tavalla, enkä yritä nyt määritellä sitä tarkasti. Se, mitä tarkoitan sosiokulttuurisella näkökulmalla, selviää toivottavasti seuraavasta. Tutkimukseni kohdetta voitaisiin kutsua myös kulttuuripsykologiseksi (Bruner, 1986, 1990; Stigler, Shweder & Herdt, 1990; Cole 1996), koska siinä on kyse siitä, kuinka ihmiset omaksuvat erilaisia kulttuurisia toimintoja, kuinka he kehittyvät niihin osallistumisen seurauksena ja kuinka he käyttävät hyväkseen kulttuurin tarjoamia välineitä.”. Tämä teos löytyy mm. Kotkan kaupunginkirjaston kokoelmista, jos haluaa lukea sitä enemmän.

Jos olisi käytettävissä lähteet, jotka on mainittu yllä olevissa sitaateissa, käsite sosiokulttuuri avautuisi ehkä selvemmin.

45 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.