teoriat

12 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–12.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyisikö jotain kirjoja, joiden avulla voisi syventää omaa osaamista sijoittamiseen liittyen? 41 10.5.2022 Kenties voisit saada uutta oppia Karo Hämäläisen ja Jukka Oksaharjun uudistetusta kirjasta Sijoita kuin guru. Kirjan takakansi kertoo:"Sijoita kuin guru esittelee kahdeksan osakesijoittamisen arvostetun auktoriteetin periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen. Mihin Helsingin pörssin yhtiöön kannattaisi sijoittaa, jos uskoo tiettyyn sijoitusfilosofiaan? Mitä kukin sijoitusguru ostaisi salkkuunsa tänään? Uudistetussa Sijoita kuin gurussa luodaan korona-ajan osakesalkut siten kuin gurut olisivat ne suunnitelleet. Historia kohtaa nykypäivän - Benjamin Grahamista Warren Buffettiin." Helmet Myös Mathew Partridgen teos Investing explained : the accessible guide to building an investment portfolio voisi olla tutustumisen arvoinen kirja. "Maximize your...
Mitä tapahtuisi jos henkilö ylittäisi aluksellaan universumin rajan ja olisi siten universumin ulkopuolella? 1240 19.1.2021 Tiedemiehet ovat melko haluttomia arvailemaan, mitä maailmankaikkeuden reunalla ja sen toisella puolen olisi. Enemmistö heistä ajattelee varmaankin, kuten Steven Hawkins. "Fyysikko Stephen Hawking on usein sanonut, että koko kysymyksellä ei ole mitään järkeä, koska jos maailmankaikkeus syntyi tyhjästä ja toi kaiken olemassaolon, niin kysymys siitä, mikä on maailmankaikkeuden ulkopuolella, on kuin kysymys siitä, mikä on pohjoisnavasta pohjoiseen." https://www.livescience.com/33646-universe-edge.html Tämä ajatus on jo hieman muuttunut, sillä nykyisen teorian mukaan maailmankaikkeuskin voisi olla ajallisesti iankaikkinen eli mitään isoa pamausta ei olisikaan ollut vaan kaikki olisi aina ollut olemassa. https://www.livescience.com/49958-...
Mitä tarkoittaa eksistentiaalinen kehys? 275 4.6.2019 Eksistentiaalinen kehys on yksi Steven Hitlinin ja Glen H. Elderin hahmottelemasta neljästä heuristisesta kehyksestä, joiden varassa inhimillistä toimijuutta voidaan jäsentää. Hitlinin ja Elderin mallissa eksistentiaalinen kehys toimii perustana kolmelle muulle, jotka ovat identiteettikehys, pragmaattinen kehys sekä elämänkulun kehys. Eksistentiaalinen toimijuus on läsnä kaikessa inhimillisessä toimijuudessa ja sisältää ihmisenä olemisen eksistentiaalisia peruskysymyksiä toimintamme intentionaalisuudesta, yksilöllisestä vapaudesta, valinnoista ja vastuusta. Ihminen voi aina harkita, mitä valita ja miten toimia. Pragmaattinen toimijuus toteutuu tässä ja nyt, arjessa ja sen eri toimintaympäristöissä: teemme käytännöllisiä tekoja ja...
Tarvitsen opinnäytetyötäni varten lähdekirjallisuutta, jossa käsiteltäisiin muotia, vaikka hyvin lyhyestikin. En siis tarkoita muodin vuosikymmeniä tms. vaan… 542 2.6.2015 Näkemättä ja selaamatta kirjoja en ihan uskalla suoraan suositella sinulle sopivaa lähdeaineistoa. Mutta annan hakusanoja, joilla voit lähteä etsimään kirjallisuutta kirjastojen tietokannoista. Ainakin näitä seuraavia sanoja voit naputella tietokantojen hakulaatikkoon yhdessä ja erikseen: muoti teoriat muotiala vaatesuunnittelu Kokeile pääkaupunkiseudun kirjastojen Helmet-hakua: http://www.helmet.fi Laita hakulaatikkoon: muoti teoriat Listalla on ensimmäisenä tämmöinen opus, joka tosin on oppikirjaksi mainittu: -Reilly, Andrew: Key concepts for the fashion industry http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2159059?lang=fin Antoisampi sinulle on kyllä yliopistojen ja korkeakoulujen yhteinen tietokanta Melinda: http://linda.linneanet.fi...
Onko kirjaa, jossa olisi tiiviisti esitelty tärkeimmät tieteelliset teoriat? 831 23.11.2011 Tieteellisiä teorioita tiiviisti löytyy ainakin englanninkielisestä teoksesta "30-second theories : the 50 most thought-provoking theories in science, each explained in half a minute". Kirjaa voi lainata HelMet-kirjastoista, Espoossa sitä on Sellon kirjastossa. Voit etsiä Helmet-verkkokirjastostamme (www.helmet.fi) tällaisia kirjoja hakusanoilla tiede and teoriat ja luonnontieteet and teoriat. Kirjojen tiiviys voi sitten olla toinen juttu. Hakusanoilla tiede and teoriat löytyi mm. seuraavia kirjoja: Kari Enqvist: Näkymätön todellisuus John L. Cast: Yllätysten tiede Edward O. Wilson: Konsilienssi Raimo Lehti: Leijonan häntä : luoko tietoa luonto vai ihminen? Hakusanoilla luonnontieteet ja teoriat löytyy mm.: Kendall Have: 100 greatest...
Teen tutkielmaa/ryhmätyötä kehityspsykologian kurssille, aiheena Lev Vygotsky. Olisiko jokin suomenkielinen teos, jossa hänen teoriaansa olisi selitetty? … 1724 18.3.2010 Vygotskyn teoriaa käsitellään mainitsemiesi lisäksi ainakin näissä kahdessa suomenkielisessä kirjassa: Miettinen, Reijo: Kognitiivisen oppimisnäkemyksen tausta, 1988 (luku L. S. Vygotsky ja kulttuurihistoriallisen koulukunnan synty) Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia, 2001 (luku Piaget'n ja Vygotskin merkitys varhaiskasvatuksessa)
Löytyykö Herzbergin kirjaa the motivation to work mistään suomeksi? Etenkin sen sisältämä kahden faktorien teoria olisi hyvä saada suomeksi, joka koskee… 1691 16.10.2007 Frederick Herzbergin teosta "The motivation to work" ei valitettavasti löydy suomennettuna. Löysin kuitenkin seuraavanlaisen opinnäytetyön, jossa todennäköisesti on tietoa tästä kahden faktorin teoriasta: Ketola, Maarit: Raision kaupungin työntekijöiden työtyytymättömyys ja henkinen väsymys Herzbergin motivaatioteorian valossa / Maarit Ketola, Anne Linna. Turku : TuKKK , 1995. Opinnäyte : Turun kauppakorkeakoulu , Hallinto. Lisäksi internetistä löytyy tietoa teoriasta hakukone Googlen avulla, käyttämällä hakulauseketta "kahden faktorin teoria" ks. linkki: http://www.google.com/search?hl=fi&rls=com.microsoft%3A*&q=%22kahden+fa…
Yritän avata netistä ruotsinkielistä artikkelia, joka liittyy Kuhlthauhun. Ei onnistu. Se on ppt-tiedosto. Kuinka muuten saisin tietoa hänestä ja hänen… 805 31.3.2007 Emeritus professori Carol Collier Kuhlthaun kotisivulta (http://www.scils.rutgers.edu/~kuhlthau/ .) löytyy artikkeli tiedonhaunprosessista (Information search process, ISP) html -tekstinä. Kuhlthau on myös kirjoittanut teoksen "Seeking meaning: a process approach to library and information services". Kirja on saatavilla Oulun yliopiston kirjastosta, pääkirjaston kurssikirjaosastolta lainaksi.
Saisinko lähdeviitteitä teoksista ja lehdistä,jossa käsitellään puheaktia, puheaktiteoriaa tai illokutiivista aktia! 1015 13.9.2006 Toivottavasti seuraavista teos- / artikkelitiedoista on hyötyä. Opinnäytetöitä saa yliopiston laitoksilta ainakin katsottavaksi ja niitä voi yrittää kaukolainata lähikirjaston kautta. Artikkeleita (viitteessä lukee ARTO) voi kysyä esim. yliopistonsa kirjaston kautta: Tofferi, Heile, Illokutiivisen sävyn ilmeneminen englannissa / Heile Tofferi [Turku] , 1987. Pro gradu -työ : Turun yliopisto , englantilainen filologia. Ropponen, Sirpa, Der illokutionäre Akt : ein sprechakttheoretischer Ansatz / Sirpa Ropponen. Helsinki : Helsingin yliopisto , 1999. Pro gradu -työ , Germaaninen filologia Lähteenmäki, Mika, Ironian loogis-pragmaattisista malleista (artikkeli kokoomateoksessa). Puhekulttuurit ja kielten oppiminen : AFinLAn vuosikirja 1994....
Olisiko teillä lukion psykologian kirjoja tai muita, joista löytyisi selkeästi erilaisia kehityspsykologisia teorioita (Piaget, Eriksson, Freud)? 980 26.9.2005 Merkittävimpiä kehityspsykologian teorioita on käsitelty mm. seuraavissa teoksissa: Kuusi teoriaa lapsen kehityksestä, 1997, 2. p. [2002]. Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia, 2001. Näkökulmia kehityspsykologiaan : Kehitys kontekstissaan, 1995. Saarinen, Pirkko: Kasvatuspsykologian kysymyksiä, 1989. Kasvu, kehitys ja koulutettavuus, osa 2 : Psykologia, 1987. Hämeenlinnan kaupunginkirjastosta löytyvät myös mm. seuraavat kehityspsykologiaa käsittelevät lukion oppikirjat: Persoona 2 : Kehityspsykologia, 3. uud. p. 2005 (ISBN 951-37-4362-4). Psykologia : 2 : Kehittyvä ihminen, 2000 (ISBN 951-0-22476-6). Psykologian perusteet : Kehittyvä ihminen, 1994 (ISBN 951-1-12921-X). Tarkista kirjojen saatavuus Hämeenlinnan kaupunginkirjaston...
Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet 2880 25.9.2004 Kirjojen saatavuustiedot voit tarkistaa kirjastossa käytettävistä tietokannoista. Ahola, Jussi: Teollinen muotoilu / Jussi Ahola. Otakustantamo, 1983. ISBN 951-671-348-3. Anttila, Pirkko: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet / Pirkko Anttila ; [valokuvat: Pirkko Ahoniemi ... et al.]. Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1993, 2. p. 1996. ISBN 951-0-18477-2. Häti-Korkeila, Marjatta: Tuotesuunnittelun perusteita / Marjatta Häti-Korkeia, Hannu Kähkönen. Porvoo Hki Juva : WSOY, 1985. ISBN 951-0-11340-9. Kangasluoma, Matti: Tutkimus- ja tuotekehityskäsikirja / Matti Kangasluoma. Hki : Infopress, 1979. ISBN 951-737-073-3. Karhu, P. Malmström, M. & Mannila, T. Hyvä sauma, tekstiilityön käsikirja. Otava, 1997. Kojonkoski-Rännäli, Seija: Työ...
Mitä käsitetään sanalla ; TIETO 1209 27.3.2001 TIETO on Suomen kielen perussanakirjan mukaan: 1. Tietäminen, tosiasioiden tunteminen, tietoisuus. 2. Todellisuuteen, tosiasioihin perustuva käsitys jostakin. 3. Asia, seikka, joka jostakin tiedetään tai annetaan, saadaan tietää ; informaatio ; data. 4. Ilmoitus, tiedotus, sanoma, viesti, uutinen. 5. Opintojen tms. avulla hankittu tietämys, tietous, oppi ; viisaus. 6. Eräiden tieteenalojen ja oppiaineiden nimityksissä. Määrittely sanasta TIETO löytyy myös esim. Nykysuomen sanakirjasta. Etymologisesti voidaan määritellä sana TIETO esim. Nykysuomen sanakirja : etymologinen sanakirja -teoksen mukaan: Johdos yleisitämerensuomalaisesta tietää-verbistä. Vastaavia johdoksia on myös lähisukukielissä, esim. karjala-aunuksen tieto, vatja tääto ja...