Osakeyhtiölaki velvoittaa pitämään osakasluetteloa, josta ilmenee omistajat ja heidän osuutensa omistuksesta. Onko tämä prosenttiosuus esim. tilanteessa, jossa…

Kysytty
17.12.2021

Osakeyhtiölaki velvoittaa pitämään osakasluetteloa, josta ilmenee omistajat ja heidän osuutensa omistuksesta. Onko tämä prosenttiosuus esim. tilanteessa, jossa omistajia on vain kaksi? Mistä julkisesta instanssista osakeluettelon voi pyytää, jos sitä ei saa firmasta? Patentti- ja rekisterihallitus? Luettelo on julkinen, mutta maksaako sen saaminen?

Vastaus

Vastattu
23.12.2021

Hei! 

Vastauksen alkuun on mainittava, että vastaajalla ei ole pätevyyttä vastata oikeustieteellisiin kysymyksiin, joten vastaus annetaan hyvin yleisellä tasolla, julkisiin lähdeaineistoihin viitaten. 

Osakeyhtiölain 21.7.2006/624 kolmannen (3) luvun pykälässä 15 sanotaan osakasluettelosta seuraavasti:  

"Osakasluettelo 

Jos yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, hallituksen on pidettävä osakkeista ja niiden omistajista luetteloa (osakasluettelo), johon merkitään kunkin osakkeenomistajan nimi ja osoite sekä yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärä osakelajeittain ja osakkeiden antamispäivä. Osakasluetteloon on merkittävä myös muut erot osakkeiden tuottamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa. Jos osakkeesta ei ole annettu osakekirjaa, osakasluetteloon on lisäksi merkittävä yhtiölle ilmoitettu osaketta rasittava panttioikeus tai muu vastaava oikeus. 

Edellä 1 momentista poiketen hallituksen on pidettävä arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä osakkeista ja niiden omistajista arvo-osuustilikirjauksiin perustuvaa ajantasaista osakasluetteloa, johon merkitään osakkeenomistajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan nimi, henkilötunnus taikka muu yksilöintitunnus, yhteys-, maksu- ja verotustiedot, osakkeiden lukumäärä osakelajeittain sekä se arvopaperikeskuksen osapuoli, jonka hoidossa olevalle arvo-osuustilille osakkeet on kirjattu. 

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista on 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitettua tilapäistä merkintää varten ilmoitettava osakkeenomistajan nimi ja osoite, osakasluetteloon merkittävien osakkeiden lukumäärä osakelajeittain sekä henkilötunnus tai muu arvopaperikeskuksen määräysten mukainen yksilöintitunnus. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakasluetteloon merkitään osakkeenomistajan osoitteen sijasta kotikunta ja syntymäaika. 

Osakasluettelo on laadittava viivytyksettä yhtiön perustamisen jälkeen. Luetteloa on pidettävä luotettavalla tavalla. 

Arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä osakkeista pidettävästä odotusluettelosta säädetään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 6 §:ssä."

Osakeyhtiölain 21.07.2006/624 kolmannen (3) luvun pykälässä 17 sanotaan osakasluettelon julkisuudesta seuraavasti:  

“Osakasluettelon julkisuus 

Osakasluettelo on pidettävä jokaisen nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön osakasluettelo voidaan kuitenkin pitää jokaisen nähtävänä arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa. Jokaisella on oikeus kulut korvattuaan saada jäljennös osakasluettelosta tai sen osasta. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee myös 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitetun ajankohdan mukaista osakasluetteloa yhtiökokouksen päättymiseen asti.” 

Lähde: Finlex.fi: Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624 

Kyseinen laki määrittää yhtiön hallitusta pitämään osakasluetteloa, johon merkitään osakkeenomistajan nimen ja osoitteen lisäksi yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärä tai lukumäärä osakelajeittain sekä osakkeiden antamispäivä. Kyseissä laissa määritellään myös, että osakasluettelo on pidettävä jokaisen nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja että jokaisella on oikeus jäljennöskulut korvattuaan eli maksua vastaan saada jäljennös osakasluettelosta tai sen osasta.  

Laissa mainittu arvopaperikeskus on Euroclean Finland, jonka verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.euroclear.com/fi.html.  

Tämän tarkempaa vastausta en valitettavasti kykene antamaan. Suosittelen tutkimaan asiaa lisää seuraavista lähteistä:  

Painetut lähteet (linkitettynä Helmet-verkkokirjastoon):  

Hietala, Harri: Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas. Alma Talent, 2020 

Kyläkallio, Juhani: Osakeyhtiö. I. Edita, 2020

 

Verkkolähteet:  

Patentti- ja rekisterikeskuksen verkkosivusto: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio.html  

Suomi.fi-verkkosivusto: https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustaminen/yritysmuodot/opas/osakeyhtio  

Finlex.fistä löytyvä Osakeyhtiölaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624 

 

Voit myös ottaa yhteyttä Eduskunnan kirjastoon ja kysyä asiasta heidän tietopalvelustaan, yhteystiedot löytyvät https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/tietoakirjastosta/kirjastonkaytto/Sivut/yhteystiedot.aspx 

 

1 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.