Mitkä ovat tärkeimmät lait kirjastossa?

Kysytty
8.5.2020

Mitkä ovat tärkeimmät lait kirjastossa?

Vastaus

Vastattu
12.5.2020
Päivitetty
12.5.2020

Laki voi kirjastokontekstissa tarkoittaa monia eri asioita.

Keskeisimmät kirjastoja koskevat lait ja asetukset on koottu tälle Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulle: https://minedu.fi/kirjastot/lainsaadanto.  Laissa yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) , https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492 määritellään yleisen kirjaston tehtävä §6:

Yleisen kirjaston tehtävänä on:

1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;

2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;

3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;

4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;

5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;

6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjastotyöhön ja sen osa-alueisiin liittyy myös muunlaisia lakeja. Esimerkiksi bibliometriikassa (tieteellisten julkaisujen määrällisessä tutkimuksessa) on niin sanottuja bibliometrisiä lakeja. Näitä ovat esimerkiksi Bradfordin laki, Lotkan laki ja Zipfin laki. Hyvä johdatus bibliometriikkaan ja bibliometrisiin lakeihin on Terttu Kortelaisen artikkeli  "Tieteellinen julkaisutoiminta ja informetrinen tutkimus" (teoksessa S. Serola (toim.) Ote informaatiosta: johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan, BTJ Kustannus, 2010, s. 244-263.)

Lopuksi on vielä mainittava niin sanotut Ranganathanin lait, jotka intialainen S.R. Ranganathan kehitti 1930-luvulla. Nämä viisi teesiä ovat yhä keskeisiä monen kirjastossa työskentelevän ammatti-identiteetille:

  1. Kirjat ovat käyttöä varten
  2. Jokaiselle lukijalle kirja
  3. Jokaiselle kirjalle lukija
  4. Säästä lukijan aikaa
  5. Kirjasto on kasvava organismi

Lisää tietoa Ranganathanin laeista löydät esimerkiksi täältä:

4 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.