lait

58 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Määritteleekö laki korvausvelvollisuuden eritavalla kaupungissa tai maaseudulla asuville lemmikinomistajille? 31 22.9.2021 Laissa ei suorastaan kielletä kissan vapaana pitoa, mutta on alueita, joihin kissa ei saa mennä. "Järjestyslaissa ei ole säädetty koirien kanssa vastaavaa velvoitetta pitää kissaa kytkettynä taajama-alueella. Kissan pitäminen kytkemättömänä on siten sallittua. Kissan omistajan ja haltijan tulee kuitenkin kiinnittää huomiota niihin riskeihin, joita kissa voi kohdata liikkuessaan vapaana taajama-alueella. Esimerkiksi liikenne on suuri riski vapaana kulkeville kissoille. Kissan omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei kissa pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön...
Miten julkisessa kilpailutuksessa voidaan rajata pois toimijat joilla on rikollisiin toimiin liittyviä kytkentöjä? 64 28.4.2021 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista määrittelee tarkasti poissulkemisperusteet, jos ehdokas tai tarjoaja taikka sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on tuomittu tietyistä rikoksista rangaistuksiin. Voit lukea näistä rikoksista kohdassa 80 § (pakolliset poissulkemisperusteet): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397  
Hämeenlinnan kirjastossa on Suomen asetuskokoelma esim. vuodelta 195. Mistä voisin tilata yhden asetuksen sisällön tai mistä löytäisin kyseisen kokoelman? 63 23.4.2021 Voit kysyä Eduskunnan kirjaston tietopalvelulta sähköpostitse kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi tarvitsemaasi asetusta/lakia ja voit saada sen skannattuna sähköpostiisi. Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on painettuna Suomen asetuskokoelmat ja Suomen säädöskokoelmat. Näitä ei lainata, mutta kirjastoon voi tulla lukemaan ja kopioimaan tarvitsemansa lait ja asetukset - sitten kun kirjasto on taas auki https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/Sivut/default…  
Onko missään maailmalla määritetty ympäristöveroa tuotteille jotka hajoavat muutaman käyttökerran jälkeen (esimerkiksi heikkolaatuisia vetoketjuja käyttävät… 43 25.1.2021 Kysymys on varsin laaja. Sen selvittäminen vaatii syventymistä ja asiantuntemusta. Eduskunnan kirjastosta voisi kysyä neuvoa, miten edetä. Eduskunnan kirjaston yhteystiedot, https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/Sivut/default…. Eduskunnan kirjaston tietopaketit ulkomaisesta oikeudesta, https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/ulko… kansainvälisestä oikeudesta, https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kv-j… N-Lex on kansallisten säädöstietokantojen portaali, siellä voi tehdä haun useampaan tietokantaan yhtäaikaisesti, https://webgate.ec.europa.eu/multisite/n-lex-migration/index_fi sieltä löytyy myös tietoa Euroopan ulkopuolisten maiden säädöksistä, https://n-lex....
Jos menee naimisiin samansukunimisen kanssa, saako ottaa kaksoisnimen, jossa sama nimi on kahteen kertaan? Esim. Mäki-Mäki. 171 12.1.2021 Tämä ei ole mahdollista. Etu- ja sukunimilain mukaan vain kahdesta eri sukunimestä voidaan muodostaa sukunimiyhdistelmä.  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170946
Jos eronnut tai leski, jolla on edellisen avioliiton jäljiltä kaksoisnimi, menee taas naimisiin, voiko hän ottaa siihen nimeen jatkeeksi uuden puolison nimen,… 107 12.1.2021 Etu- ja sukunimilain mukaan sukunimiä ei voi yhdistää kahta enempää. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170946
Saako oman TV- tai YouTube-sarjan nimenä käyttää entisen TV-ohjelman nimeä, kun ko. ohjelma on päättynyt aikaa sitten? 114 2.6.2020 Sellaista ei voi suositella. Varsinkaan jos ohjelma on ollut hyvin suosittu tai yleisesti tunnettu. Tekijänoikeuslaki sanoo näin:"Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Valokuvien suoja-aika riippuu valokuvasta. Jos valokuva yltää teostasoon, toisin sanoen on omaperäinen ja itsenäinen, sen suoja-aika on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Muiden valokuvien suoja-aika on lyhyempi. Tällaisten ns. tavallisten valokuvien suoja-aika on voimassa 50 vuotta kuvan ottamisvuodesta. " https://www.kopiosto.fi/kopiosto/tekijanoikeustietoa/tekijanoikeuden-abc/ Sanoja ei sinäänsä voi omistaa, mutta nimetyn teoksen voi. https://www.kielikello.fi/-/voiko-sanoja-omistaa-
Mitkä ovat tärkeimmät lait kirjastossa? 183 12.5.2020 Laki voi kirjastokontekstissa tarkoittaa monia eri asioita. Keskeisimmät kirjastoja koskevat lait ja asetukset on koottu tälle Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulle: https://minedu.fi/kirjastot/lainsaadanto.  Laissa yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) , https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492 määritellään yleisen kirjaston tehtävä §6: Yleisen kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6)...
Voiko pojalle antaa nimeksi Vala,Steva,Valo tai Valaste? 166 3.3.2020 Nimilaki löytyy Finlexistä, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170946 ja täällä Kotimaisten kielten kirjoittamaa tietoa aiheesta, https://www.kotus.fi/kielitieto/nimisto/henkilonnimet/etu-_ja_sukunimilaki_lyhyesti. Nimiasioissa neuvoo Digi- ja väestötietovirasto, https://dvv.fi/nimiasiat
Olisiko Slobodan Milošević viettänyt vankeudessa loppuikänsä? 150 9.10.2018 Asiaa on mahdotonta tietää varmasti, koska oikeusprosessi jäi kesken. Milošević olisi voitu todeta syylliseksi tai syyttömäksi, joten voimme vain jossitella. Mikäli syytteet olisivat menneet läpi, Milošević olisi voinut saada elinkautisen vankeustuomion ja viettänyt todennäköisesti loppuelämänsä vankeudessa. Toisaalta jos kaikki syyteet eivät olisi menneet läpi, hän olisi saattanut saada määräaikaisen vankeusrangaistuksen. Silloin asia olisi riippunut siitä, kuinka pitkään Milošević olisi elänyt. Jos taas syytteet olisi kokonaisuudessaan hylätty, Milošević olisi luonnollisesti vapautunut. Tässä aiheesta lähteitä: Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87 MTV:n uutinen: https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/...
Nyt on myynnissä ns. omalippuja, jotka ovat kooltaan pieniä, ja niitä saa ohjeen mukaan pitää siinä kepissä öisinkin talon seinässä. Saako niitä todellä pitää… 575 23.8.2017 Huomautan heti alkuun, että me vastaajat olemme maallikoita emmekä voi antaa lainsääntöä koskevissa asioissa mitään juridisesti päteviä tulkintoja. Laki Suomen lipusta (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780380) ei aseta erityisiä rajoituksia liputtamiselle. 4 §:ssä todetaan: ”Jokaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla.” Lipun turmelemisesta tai epäkunnioittavasta käytöstä voidaan kuitenkin tuomita sakkoihin (8 §). Asetus liputuksesta Suomen lipulla (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780383) määrittää liputuksen alkamisajaksi kello 8.00 ja lopetusajaksi auringon laskun tai viimeistään kello 21.00 (4 §), mutta näyttää koskevan ainoastaan valtion virastoja ja laitoksia. Sisäministeriön sivuilla osoitteessa http://...
Mistä löydän englanninkielisen virkamieslain (750/1994)? Finlexistä sitä ei löydy. 287 24.2.2017 Voisit kokeilla Euro-lex tietokantaa. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi Se on vapaasti käytettävissä. Löysin antamallasi vuodella ja numerolla jotain, mutten tiedä tarkoititko juuri sitä lakia.
Suomen tupakkalakia on uusittu hiljattain. Miten se vaikuttaa vesipiipun polttamiseen / ostamiseen? Onko Helsingissä paikkoja missä voi polttaa vesipiippua,… 461 28.9.2016 Emme ole laintulkinnan asiantuntijoita, joten tämä on puhtaasti maallikkotietämyksen perusteella laadittu vastaus. Jos haluat varmempaa tietoa asiasta, suosittelisin kääntymään laintulkinnan asiantuntijoiden tai tupakkalakia koskevissa asioissa esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön (http://stm.fi) puoleen. Tätä ei siis pidä ottaa minään pätevänä laintulkintana. Tupakkalaki löytyy kokonaisuudessaan Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549. Sen määritelmän mukaan tupakkatuotteella tarkoitetaan ”kulutukseen sopivaa, tupakasta (nicotiana) kokonaan tai osittain koostuvaa tuotetta” (2 §). Sillä perusteella siis tupakkalain tupakkatuotetta koskevat säädökset näyttäisivät koskevan myös vesipiippua,...
Milloin, minä vuonna kirjastot saivat luvan myydä kokoelmista poistettuja kirjoja asiakkaille? 566 19.11.2015 Mikko Laakso kertoo Helsingin kaupunginkirjaston historiikissa ”Kansanvalistajasta kansalaisten olohuoneeksi” (Helsingin kaupunginkirjasto, 2010, s. 319), että vuoden 1986 kirjastolaissa annettiin lupa myydä kirjaston varastosta poistettuja kirjoja asiakkaille. Vantaan ja Kouvolan kirjastot olivat ensimmäisten joukossa aloittamassa myyntiä tuona vuonna, kun taas Helsingissä poistomyynti käynnistyi vasta syksyllä 1988. Sitä ennen kirjat hävitettiin polttamalla tai laittamalla ne paperinkeräykseen, joskin vuonna 1983 Helsingin kaupunginkirjasto oli saanut luvan lahjoittaa vanhempaa kirjallisuutta Helsingin yliopiston kirjastolle.
Mikä on sukunimen Levoniemi tausta ja merkitys? Nimi on äidin äitini eli mummoni tyttönimi. Voinko ottaa sen halutessani käyttöön nyt kun olen eronnut ja oma… 1301 6.7.2015 Pirjo Mikkosen ja Sirkka Paikkalan teos ”Sukunimet” (Otava, 2000) kertoo, että Levo-alkuisilla sukunimillä on kahta eri alkuperää. Länsisuomalainen merkitys sanalle ”levo” tai ”lepo” on ’karjan lepopaikka, metsään karjan lepopaikaksi hakattu aukio’. Sen sijaan karjalaista alkuperää olevat nimet ovat peräisin etunimestä ”Levo”, joka puolestaan juontuu venäjän kautta kreikkalaisesta nimestä ”Leon”. Osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850694 löytyvän nimilain 10 §:n mukaan ”[s]ukunimi voidaan muuttaa uudeksi sukunimeksi, jos hakija selvittää [– –] että uudeksi sukunimeksi esitetty nimi on aikaisemmin ollut hänellä tai vakiintuneesti kuulunut hänen esivanhemmilleen ja sukunimen muuttamista on pidettävä...
Työkaverini kanssa kahvitauolla HUUMORILLA mietittiin kun menee ostamaan arkkua juuri kuolleelle aviovaimolle niin ostanko arkun nykyiselle vai entiselle… 688 17.2.2015 Hei! Koska hän on kuollut niin lain mukaan avioliitto on purkautunut eli entinen on, kauniimmin sanottuna edesmennyt kts laki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234
Saako tyonantaja googlettaa tyonhakijat ja vierailla esim. hänen facebookissa / sivustolla 1161 4.11.2014 Tietosuojavaltuutettu on sivuillaan ottanut asiaan kantaa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ratkaisut/henkilotietojenkeraaminenin… . Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) (työelämän tietosuojalaki) sanotaan, että työnantajan tulee kerätä tiedot ensisijaisesti työntekijältä/työnhakijalta itseltään. Kyseisen lain 4 § koskee myös tietoverkoista kerättyjä tietoja. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä löytyy esimerkiksi Finlexistä :http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759 . Työsuojeluhallinon sivuilla on myös tietoa työelämän tietosuojasta http://www.tyosuojelu.fi/fi/tietosuoja . Tämänkin mukaan: "Muualta kuin työntekijältä itseltään kerätyistä tiedoista ja niiden sisällöstä työnantajan on kerrottava työntekijälle...
Mistä saisin luettavaksini suomenkielisen Ruotsissa keskiajalla voimassa olleen maanlain? Erityisesti minua kiinnostavat karjan kasvattamiseen liittyvät… 1530 30.8.2013 Ruotsin laki tuli Suomessa käyttöön vasta 1347 voimaan tulleen Maunu Eerikinpojan maanlain myötä. Aiemmin, vaikka maa Ruotsin vallan alla olikin, Suomessa sovellettiin tapaoikeutta ja Ruotsissa paikallisia maakuntalakeja. Vuonna 1442 säädettiin Kuningas Kristofferin maanlaki. Näistä laeista oli pitkään olemassa vain käsinkirjoitettuja kopioita. Ensimmäiset suomenkieliset maanlakien käännökset syntyivät vasta 1500-luvulla. Kotimaisten kielten keskuksen Kaino-aineistopalvelusta löytyvät Kuningas Kristofferin maanlain varhaiset suomennokset: http://kaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/lait/lait_coll_rdf.xml. Helpommin luettavassa muodossa nykykielellä se on julkaistu Martti Ulkuniemen suomentamana kirjana Kuningas Kristoferin maanlaki 1442 (...
Haluaisin tietää onko olemassa täydellistä luetteloa (mieluiten netissä) englannissa 1700-luvulla käytössä olleesta Bloody Code lain rikoksista (joita oli yli… 737 16.7.2013 Hei ! Paras löytämäni nettisivu on tämä, josta löytyy kolmisenkymmentä rikosta: http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081209040157AAtaXl9 Paras löytämäni kirja on lainattavissa kansalliskirjaston avokokoelmasta, yli 400 sivua juuri tästä aiheesta, toivottavasti löytyy rikosluettelokin: Tietokanta: HELKA - Helsingin yliopiston kirjastot Tekijä(t): King, Peter. Nimeke: Crime, justice, and discretion in England, 1740-1820 / Peter King. Aineisto: kirja Julkaistu: Oxford : Oxford University Press ; New York, 2000. Kirjasto: Kansalliskirjasto, 28 vrk, AINEISTOPYYNTÖ VARAUS-NAPISTA Sijainti: H Avokok. 942 King Info Niteiden lukumäärä: 1 joista: paikalla: 1 Kaikki paikalla Sivun pysyvä osoite: https://helka.linneanet.fihttp://kvk.ubka....
Mitä euromäärää kuukaudessa tai vuodessa on edellytetty nelihenkisen perheen toimeentulon turvaamiseksi vuonna 2012? 762 19.7.2012 Toimeentulotuki perustuu lakiin "Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412". Laissa on määritelty perustulon laskentakaava. Nelihenkisen perheen toimeentulotuki riippuu esimerkiksi lapsien iästä ja muista tapauskohtaisista tekijöistä. Laki toimeentulotuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412 Sosiaali- ja terveysministeriö: http://www.stm.fi/toimeentulo/tuet_ja_etuudet/toimeentulotuki