kirjastotiede

9 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–9.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitkä ovat tärkeimmät lait kirjastossa? 336 12.5.2020 Laki voi kirjastokontekstissa tarkoittaa monia eri asioita. Keskeisimmät kirjastoja koskevat lait ja asetukset on koottu tälle Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulle: https://minedu.fi/kirjastot/lainsaadanto.  Laissa yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) , https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492 määritellään yleisen kirjaston tehtävä §6: Yleisen kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6)...
Onko Suomessa jossain lainattavaa versiota kirjasta Engelsing, Rolf : Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit (1970). Finnasta ei tuntunut löytyvän. 92 27.1.2020 Rolf Engelsingin artikkeli Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit : das statistische Ausmass und die soziokulturelle Bedeutung der Lektüre sisältyy sarjajulkaisun Archiv für Geschichte des Buchwesens osaan 10 (ss. 945-1002). Julkaisu on  tilattavissa lainaan Kuopion Varastokirjastosta: https://finna.fi/Record/vaari.1414204 https://www.worldcat.org/
Opiskelen kirjastoalaa ja haluaisin tietää, mitä tarkoittaa bibliografinen valvonta. 1679 31.8.2009 Google Scholarista http://scholar.google.fi/ termillä bibliografinen valvonta löytyy pdf-tiedostoja, joissa termi on määritelty, esim. http://www.protsv.fi/stks/signum/200504/5.pdf ja Vuokko Palosen lisensiaattityössä määritellään bibliografisen valvonnan osa-alueet http://tutkielmat.uta.fi/pdf/lisuri00040.pdf . Informaatiotutkimuslehdessä asiaa on myös käsitelty http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/index . Ja esimerkiksi kirja Godden Irene P: Operations and management käsittelee aihetta.
Kiitos tästä palvelusta! Olen valtiotieteiden maisteri ja haluan kysyä missä Helsingissä voisin opiskella maisterin tutkinnon päälle tarvittavat opinnot,jotta… 944 3.4.2008 Kaupungin kirjastoissakin jaettavan tuoreen Helsingin seudun kesäyliopiston oppaan mukaan Helsingissä on suunnitteilla informaatiotutkimuksen opinnot, jotka sisältävät perusopinnot 25 op sekä täydennysosan 8 op. Opinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa Oulun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan syksyn 2008 ja kevään 2009 aikana. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Oulun avoimen yliopiston kanssa pääasiassa verkko-opetuksena. Opintoihin sisältyy myös joitakin lähiopetuspäiviä. Opintojen osalllistumismaksu tulee olemaan noin 650-700€ eikä niitä voi ottaa yksittäisinä jaksoina, vaan osallistujan on ilmoittauduttava sekä perus- ja täydennysopintojen osuuksiin. Opiskelijoita otetaan 30 ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnoista...
Mistä saisin Journal of Documentation ja/tai Journal of the American Society for Information Science and Technology? 1097 26.6.2002 Journal of Documentation löytyy verkosta osoitteesta http://www.aslib.co.uk/jdoc/index.html. Mikäli mieluummin luet paperiversiota, se löytyy Helsingin yliopiston kirjastolta kuten myös paperiversio Journal of the American Society for Information Science and Technology-lehdestä. Tätä taasen pääset lukemaan verkossa kirjastojen työasemilta EBSCO-artikkelitietokannan kautta ( ensin tähän osoitteeseen: http://www.lib.hel.fi/virkku/hakemisto.html#b sieltä Ebsco--lehtiartikkelien kokotekstitietokanta ja "ylävalikosta" Publication search. Mikäli kiinnostaa lukea muitakin alan julkaisuja esim. osoitteessa http://www.kirjastot.fi/showhierarchy.asp?hid=1005 taI http://virtuaalikirjasto.uta.fi/ hakusanalla verkkolehdet.
Mikä merkitys luettelointityöllä on asiakaspalvelun kannalta ? 864 17.4.2002 Kannattaa tutustua informaatiotutkimuksen (ent. kirjastotieteen ja informatiikan) perusteoksiin. Näitä löydät vaikkapa Plussa-tietokannasta ( http://www.libplussa.fi/ ) esimerkiksi asiasanoilla kirjastotiede, informaatiotutkimus, luettelointi, luokitusjärjestelmät jne. Sopivia asiasanoja voit varmasti keksiä itse lisää - sehän on hyvää harjoitusta tähän alaan. Hyvää opiskeluintoa!
Mitä on aineiston luokitus ja miten keskeiset asiat ilmaistaan luokitusjärjestelmän kielellä? 1068 17.4.2002 Kannattaa tutustua informaatiotutkimuksen (ent. kirjastotieteen ja informatiikan) perusteoksiin. Näitä löydät vaikkapa Plussa-tietokannasta ( http://www.libplussa.fi/ ) esimerkiksi asiasanoilla kirjastotiede, informaatiotutkimus, luettelointi, luokitusjärjestelmät jne. Sopivia asiasanoja voit varmasti keksiä itse lisää - sehän on hyvää harjoitusta tähän alaan. Kannattaa myös käyttää apuna Vesa-verkkosanastoa ( http://vesa.lib.helsinki.fi/yhteishaku/index.html ). Hyvää opiskeluintoa!
Löytyykö tutkimuksia aiheesta kirjasto. 965 4.2.2000 Kyllä kirjastoista on paljon kirjoitettu. Tampereen kaupunginkirjaston aineistotietokannasta löytää pelkällä asiasanalla kirjasto yli 300 viitettä. Kannattaa myös tutustua esim. Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen sivuihin, joilla on kerrottu laitoksella tehtävästä tutkimuksesta ja lueteltu laitoksen julkaisut. Osoite on http://www.info.uta.fi/ Esim. Helsingin kaupunginkirjastossa on käytettävissä LISA-niminen tietokanta, johon on koottu kirjastotieteen ja informatiikan tutkimuksia. Linkkejä irjastoalan ulkomaisiin tutkimuksiin löydät myös mm. osoitteesta http://www.earl.org.uk/earlweb/prof.html#Research
Löytyisikö kirjastoa koskevia tutkimuksia. 1149 31.1.2000 On olemassa tietokanta nimeltä LISA, johon on koottu kirjastotieteen ja informatiikan tutkimuksia. LISA on käytettävissäsi mm. Helsingin kaupunginkirjastossa - kysy lähikirjastosi tilannetta. Yleisten kirjastojen etusivulta (www.kirjastot.fi) klikkaa KIRJASTOALAN AMMATTISIVUT > KIRJASTOALAN HAKEMISTOJA. Täältä löydät valtavan määrän linkkejä. Esimerkiksi kannattaa klikata THE PUBLIC LIBRARIAN siltä riviltä, jolla ensimmäisenä linkkinä on EARLweb, sitten LIS resources on line (sivun vasemmassa laidassa), sitten LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES, joka on listan ensimmäinen linkki. Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen tutkimussivulla kannattaa varmaankin käydä (http://www.info.uta.fi/tutkimus/tutkimus.html).