Kysymys:lakko-oikeus ja oikeus olla osallistumatta lakkoon? Ovatko tämä tasavertaisia oikeuksia ja missä lainkohdassa ne määritellään? Jos on oikeus olla…

Kysytty
22.4.2010

Hei!

Kysymys:lakko-oikeus ja oikeus olla osallistumatta lakkoon?

Ovatko tämä tasavertaisia oikeuksia ja missä lainkohdassa ne määritellään?

Jos on oikeus olla laillisessa lakossa ilman sanktioita työnantajan taholta,niin miksi oikeudesta olla osallistumatta lakkoon kuitenkin seuraa rangaistuksia ammattijärjestön,lakkoon osallistuvien työntekijöiden ja ammattiliiton taholta?

Vastaus

Vastattu
26.4.2010
Päivitetty
3.1.2018

Kirjassa Työoikeus, WSOY 2008 s.988, sanotaan näin:"Työtaisteluoikeuden, kuten lakko-oikeuden nauttimasta perustuslain suojasta ei maamme osalta ole selkeää kannanottoa itse perustuslaissa tai perustuslakivaliokunnan kannanotoissa. Mutta PL 13 §:n sisältämän ammatillisen yhdistymisvapauden ja järjestäytymisvapauden maininnan pohjalta ja perustuslain esitöihin sekä kansainvälisiin sopimuksiin viittaamalla on esitettävissä perusteluita, että myös taisteluoikeus kuuluisi ainakin joiltakin osin perusoikeuksiemme piiriin."
Perustuslaki 55/2001 löytyy Finlex-tietokannasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Työsopimuslaki 55/2001 on luettavissa myös Finlex-tietokannassa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

Sen 13 luku 1§:ssä sanotaan näin:
13 luku
Erinäisiä säännöksiä
1 §
Yhdistymisvapaus
Työnantajalla ja työntekijällä on oikeus kuulua yhdistykseen sekä oikeus osallistua tällaisen yhdistyksen toimintaan. Heillä on myös oikeus perustaa luvallinen yhdistys. Työnantajalla ja työntekijällä on niin ikään vapaus olla kuulumatta edellä tarkoitettuun yhdistykseen. Tämän oikeuden ja vapauden käytön estäminen ja rajoittaminen on kiellettyä.

Yhdistymisvapauden vastainen sopimus on mitätön.

Myös eduskunnassa asiasta on käyty keskustelua, esim. kirjallinen kysymys 920/2004. Kysymys koskee laittomia lakkoja, mutta ministerin vastauksessa käsitellään laajemminkin lakko-asiaa.
http://www.eduskunta.fi

Löytyy: Asiakirjat-Kysymykset - KK 920/2004

Eduskunnan kirjastossa on aiheesta runsaasti kirjallisuutta, esim.

Kairinen, Martti.
Työoikeus perusteineen / Martti Kairinen. Masku : Työelämän tietopalvelu, 2009.. XXXVIII, 527 s.
ISBN 952-9651-08-2
--> Asiasanat: työoikeus; yleiset opit; yksityisoikeuden historia; työsuhde; työsopimukset; työntekijät; työnantajat; työehtosopimukset; työehtosopimuksen yleissitovuus; oikeusperiaatteet; työsuhdeturva; työsopimuksen purkaminen; työsopimuksen irtisanominen; lomautus; palkat; työaika; vahingonkorvaus; työsuojelu; työtaistelut; työrauha; työriitojen sovittelu; yhteistoimintamenettely; yritysdemokratia; yhtiön hallinto; kansainvälinen työoikeus; EY-oikeus - työoikeus;

4 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.