työnantajat

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Työnantaja vaatii toimittamaan eräälle vakituiselle asiakasyritykselleen valokuvani. Asiakasyritys ei kuitenkaan kerro, mihin tarkoitukseen valokuvani… 800 19.11.2013 Hei ! Jos kuulut ammattiliittoon niin jäsenetuna on usein lakimiesneuvonta. Toinen mahdollisuus on kysyä maksuttomasta asianajajapalvelusta. http://www.asianajajaliitto.fi/asianajotoiminta/asianajajapaivystys
Onko rangaistavaa kritisoida julkisesti, työnantajan lähettämää, luotamukselliseksi luokitellun kirjeen sisältöä esimerkiksi keskustelufoorumin välityksellä… 1228 8.9.2011 Työsopimuslain 3 luvussa säädellään työntekijän velvollisuuksista. 3 luvun 1 §:n mukaan "Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa." Tämä ns. lojaliteettivelvollisuus käsittää kiellon loukata työnantajan liikesalaisuuksia. Työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksille annetaankin erikseen suojaa työsopimuslain 3 luvun 4 §:ssä: "Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia." Ajantasainen työsopimuslaki löytyy Finlex-tietopankista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055?search%5Btype%5D=pi… Ammatti- ja liikesalaisuuksista säädellään myös...
Kysyisin sähköisestä työhakemuksesta. Jos hakee samaan aikaan kahta työpaikkaa, näkeekö työnantaja kummankin. Jos toinen haku koskee opettajan paikkaa ja… 1036 5.10.2010 Sähköisiä työhakemuksia ja niiden sovelluksia on varmasti hyvin monia erilaisia, joten on mahdotonta antaa tyhjentävää vastausta. Rekrytoijat hakevat tietokannasta hakemuksia, työnhakojoita, omiin tarpeisiinsa, mutta on mahdollista varmaankin nähdä myös kaikki hakemukset, jos haluaa ja on valtuudet tähän. Alla kuitenkin pieni selostus Helsingin kaupunginkirjaston henkilöstöpäälliköltä siitä, miten meillä systeemi toimii. Sähköiseen työhakemuksen pohjan voi tallentaa järjestelmään. Pohjassa voi olla perustiedot, sellaiset jotka tulevat kaikkiin hakemuksiin. Sitten täytetään ne tiedot, mitä kyseiseen työhön hakiessa halutaan kertoa. Jokainen hakemus on omansa ja käsitellään erikseen. Toivottavasti tämä auttoi. Lopussa vielä muutama...
Kysymys:lakko-oikeus ja oikeus olla osallistumatta lakkoon? Ovatko tämä tasavertaisia oikeuksia ja missä lainkohdassa ne määritellään? Jos on oikeus olla… 2331 26.4.2010 Kirjassa Työoikeus, WSOY 2008 s.988, sanotaan näin:"Työtaisteluoikeuden, kuten lakko-oikeuden nauttimasta perustuslain suojasta ei maamme osalta ole selkeää kannanottoa itse perustuslaissa tai perustuslakivaliokunnan kannanotoissa. Mutta PL 13 §:n sisältämän ammatillisen yhdistymisvapauden ja järjestäytymisvapauden maininnan pohjalta ja perustuslain esitöihin sekä kansainvälisiin sopimuksiin viittaamalla on esitettävissä perusteluita, että myös taisteluoikeus kuuluisi ainakin joiltakin osin perusoikeuksiemme piiriin." Perustuslaki 55/2001 löytyy Finlex-tietokannasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 Työsopimuslaki 55/2001 on luettavissa myös Finlex-tietokannassa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055 Sen...
Kysymykseni liittyy työnhakuun: Valtion ja kunnan palveluksessa olevat voivat liittää työhakemukseensa nimikirjanotteen. Kysymykseni kuuluukin, että voiko… 3416 16.3.2006 Avoimen verkkoammattikorkeakoulun sivuilta löytyy hyvät ohjeet työnhakijalle. Sivuston ohjeiden mukaan hakemukseen voi liittää niin nimikirjaotteen kuin myös CV/ansioluettelon. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta: http://ylivieska.cop.fi/averko Kun klikkaa työnhakua niin sen alta löytyy linkki "CV ja työhakemus", jossa kerrotaan tarkemmin miten hakemus kannattaa tehdä. Lisää työnhakuoppaita löytyy osoitteesta: http://www.makupalat.fi/paikat3.htm Edellä mainitun lisäksi kannattaa tarkista Helmet -tietokannasta mitä kirjoja löytyy asiasanoilla "ansioluettelot", "työnhaku". Helmet aineistotietokannan osoite on: http://www.helmet.fi Helmetin kautta voi myös varata aineistoa mikäli on Helmet kirjastokortti sekä henkilökohtainen salasana....