ammattiliitot

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tuliko Niilo Hämäläisestä SAK:n puheenjohtaja vuonna 1966 vai 1969? Ristiriitaista tietoa olen löytänyt. Jos SAK on perustettu 1969, niin miten hän on voinut… 89 1.7.2020 Niilo Hämäläinen oli SAK:n puheenjohtaja vuosina 1966-1974. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tosiaan perustettiin vuonna 1969, mutta  sen edeltäjiä olivat Suomen ammattijärjestö (SAJ) ja Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (lyhenne myöskin SAK). Lisää tietoa esim. Kansallisbiografiasta ja SAK:n  historiasta: https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/5270 https://www.sak.fi/serve/sakn-historia
Mikä työntekijä liitto solmii työehtosopimuksen Avarn Security yhtiössä Suomessa? Onko siellä eri työehtosopimukset koskien työntekijöitä ja toimihenkilöitä? 201 20.6.2019 Tuoreimpien löytämieni tietojen mukaan vuoden 2017 Marraskuun 1. päivästä lähtien kaikki AVARN Securityn työntekijät siirtyivät Vartiointialan työehtosopimuksen piiriin. Osa työntekijöistä oli sitä ennen kuulunut Rahankäsittelypalvelut-alan työehtosopimuksen piiriin (https://www.avarn.fi/ajankohtaista/avarn-securityn-ty%C3%B6ntekij%C3%A4t-saman-ty%C3%B6ehtosopimuksen-piiriin). Vartiointialan työehtosopimuksen solmii PAM 1.11.2018 – 30.4.2020. AVARN Securityn toimihenkilöt siirtyivät samalla Paltan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piiriin. Sopimuksen on ilmeisesti solminut PRO.   Lähteet: https://www.pam.fi/wiki/vartiointialan-tyoehtosopimus.html https://www.avarn.fi/ajankohtaista/avarn-securityn-ty%C3%B6ntekij%C3%A4t-saman-...
Työnantaja vaatii toimittamaan eräälle vakituiselle asiakasyritykselleen valokuvani. Asiakasyritys ei kuitenkaan kerro, mihin tarkoitukseen valokuvani… 795 19.11.2013 Hei ! Jos kuulut ammattiliittoon niin jäsenetuna on usein lakimiesneuvonta. Toinen mahdollisuus on kysyä maksuttomasta asianajajapalvelusta. http://www.asianajajaliitto.fi/asianajotoiminta/asianajajapaivystys
Mikä taho / Mitkä tahot ajaa/ajavat kirjastoalan ammattilaisten palkka-asioita Suomessa? Olemme todella retuperällä, tartteis tehdä jotain. 1429 23.3.2012 Palkoista ja työehtosopimuksista neuvottelevat työntekijäjärjestöt sekä työnantajat tai työnantajien järjestöt. Kirjastoalan ammattilaiset, kuuluvat halutessaan ammattiliittoon, mikä akateemisesti koulutetuilla on esimerkiksi Akateemisten erityisalat, mikä taas kuuluu Akavan alaisuuteen, tai siis kattojärjestöön. Keskiasteen koulutuksen saaneilla tämä liitto voi olla esimerkiksi Julkis- ja yksityisaljojen toimiliitto Jyty. Järjestöt sopivat siis uusista työehtosopimuksista, yleiskorotuksista sekä sopimuksen pituudesta. Näillä yleiskorotuksilla ei tietysti sinänsä helpoteta tiettyjen alojen palkkakuoppia, ja esimerkiksi ammattiliitto Tehy kieltäytyi muutama vuosi sitten allekirjoittamasta yleissopimusta, vaan neuvotteli yksin paremman...
Kysymys:lakko-oikeus ja oikeus olla osallistumatta lakkoon? Ovatko tämä tasavertaisia oikeuksia ja missä lainkohdassa ne määritellään? Jos on oikeus olla… 2317 26.4.2010 Kirjassa Työoikeus, WSOY 2008 s.988, sanotaan näin:"Työtaisteluoikeuden, kuten lakko-oikeuden nauttimasta perustuslain suojasta ei maamme osalta ole selkeää kannanottoa itse perustuslaissa tai perustuslakivaliokunnan kannanotoissa. Mutta PL 13 §:n sisältämän ammatillisen yhdistymisvapauden ja järjestäytymisvapauden maininnan pohjalta ja perustuslain esitöihin sekä kansainvälisiin sopimuksiin viittaamalla on esitettävissä perusteluita, että myös taisteluoikeus kuuluisi ainakin joiltakin osin perusoikeuksiemme piiriin." Perustuslaki 55/2001 löytyy Finlex-tietokannasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 Työsopimuslaki 55/2001 on luettavissa myös Finlex-tietokannassa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055 Sen...
Mihin liittoon ammattikorkeakoulujen kirjastonhoitajat kuuluvat? Jokin Akavan jäsenjärjestö varmaan? 1146 22.6.2009 Ammattikorkeakoulujen kirjastonhoitajat kuuluvat pääasiassa kahteen eri liittoon, jotka molemmat ovat Akavan jäsenjärjestöjä. Ne ovat KUMULA ja Informaatioalan akateemiset.
Mihin jäsenliittoihin minun on mahdollista liittyä, jos toimin A)tietopalvelusihteerinä B) kirjastonhoitajana C)informaatikkona? 6100 3.4.2006 Kirjasto- ja tietopalvelualan keskeisimmät jäsenyydet liittynevät ammattiliittoon ja alan asiantuntijajärjestöihin. Jäsenyys on vapaaehtoista ja riippuvaista työpaikan sijoittumisesta Suomen kirjastokenttään (julkinen vai yksityinen, yleinen vai tieteellinen). Suomen kirjastoseura ry on kaikille avoin kirjastopalvelujen kehittämiseen pyrkivä järjestö. Tietoasiantuntijat ry on tietoalan asiantuntijajärjestö. Tieteellisillä kirjastoilla on oma järjestönsä Suomen tieteellinen kirjastoseura ry. Ammattiliittojen jäsenyys julkisella sektorilla eli kaupungin- ja kunnankirjastoissa jakaantuu pääasiassa JHL:n (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto), JYTY:n (Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto) tai KUMULA ry:n (Kuntien asiantuntijat)....