Aiempia tutkimuksia liittyen päiväkoti-neuvola yhteistyöhön tai ylipäätään päiväkotiin tai neuvolaan tai moniammatillisuuteen.

Kysytty

Aiempia tutkimuksia liittyen päiväkoti-neuvola yhteistyöhön tai ylipäätään päiväkotiin tai neuvolaan tai moniammatillisuuteen.

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta, LINDA-tietokannasta, löytyi seuraavia tutkimuksia päiväkodin ja neuvolan yhteistyöstä sekä moniammatillisuudesta:

Lagerblom, Katri
Lastentarhanopettajien ja terveydenhoitajien kokemuksia viisivuotiaan lapsen arviointi- ja
yhteisteistyömenetelmän käyttöönotosta Espoossa
Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004
Opinnäyte: Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos

Sillanrakennus lapsen parhaaksi : tutkimus kodin, neuvolan,
päivähoidon ja koulun yhteistyökokeilusta Porissa ja
Kankaanpäässä 1990 - 1995
Helsinki : Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 1994

Heinämäki, Liisa
Varhaista tukea lapselle - työvälineenä
kehittämisvalikko
Helsinki : Stakes, 2005
(Oppaita / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1236-0724 ; 62)

Piltonen, Riitta
Kasvatus- ja perheneuvolan, päiväkotien ja
lastenneuvoloiden organisaatioiden välinen yhteistyö
työntekijöiden arvioimana
Kuopio, 1989
Opinnäyte : Kuopion yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos

Huovinen, Tuija
Moniammatillinen yhteistyö lastenneuvolan ja päiväkodin
toiminnassa
Oulu : [T. Huovinen], 2004
Opinnäyte: Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, hoitotieteen ja
terveyshallinnon laitos

Hyvärinen, Arja
Erityislapsenavustajan osaamisen rakentuminen päiväkodin moniammatillisessa toiminnassa
[Rovaniemi], 2005
Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede

Lähteenmäki, Sanna
Hoito- ja kasvatushenkilökunnan yhteistyö päiväkodissa[Tampere], 2000
Opinnäyte: Pro gradu-työ : Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos, kasvatustiede

Päivähoito muutoksessa
/ Riitta Korhonen & Marita Neitola (toim.)
[Oulu] : Varhaiskasvatus 90, 2002

Hämäläinen, Riikka
Retoriikkaa vai arjen käytäntöä? : moniammatillinen
asiantuntijuus päiväkotiyhteisössä
[Tampere], 2002
Opinnäyte: Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos, kasvatustiede

Nurmi, Arja
"Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja hoitaminen" -hanke Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, kesäkuu 2000 - maaliskuu 2001 : raportti Turun terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta
[Turku] : Turun kaupunki, 2001
(Turun kaupungin terveystoimen julkaisuja, ISSN 0780-7821 ; n:o 7:2001)

Joensuun kaupunginkirjastosta löytyy seuraavia aiheeseen liittyviä kirjoja:

Kekkonen, Marjatta
Vanhemmuutta etsimässä ja tukemassa : lapsiperheiden peruspalveluiden kehittäminen
[Helsinki] : Stakes, 2004 (Saarijärvi : Gummerus)
(Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1236-0740 ; 281)

Lammi-Taskula, Johanna
Vanhemmuuden aika : vanhemmuuden tukemisen käytännöt ja haasteet osana neuvoloiden ja päiväkotien työtä
Helsinki : Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2001
(Aiheita / Stakes, ISSN 1236-9845 ; 7/2001)

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena : suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille
Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004
(Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050 ; 2004:13)

Karila, Kirsti
Matkalla moniammatillisuuteen : kuvauskohteena päiväkoti
Helsinki : WSOY, 2001

Pienet päivähoidossa : Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita / Aili Helenius ... [et al.]
Helsinki: WSOY, 2001

2 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.