moniammatillisuus

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Aiempia tutkimuksia liittyen lastenneuvolan ja lastensuojelun moniammatilliseen yhteistyöhön. 957 8.1.2015 Alla opinnäytteitä ja selvityksiä aiheestasi. Tiedot ovat peräisin kirjastojen yhteistietokanta Melindasta: http://linda.linneanet.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local_base=fin01… Hyviä hakusanoja ovat ainakin katkaistut hakusanat (katkaisumerkki ?) neuvola?, lastenneuvola?, lastensuojelu?, moniammatilli?. Laita hakusanojen väliin and-operaattori. - Monialaiset verkostot perheitä tukemassa / Eija Noppari (toim.) (2008) - Ennaltaehkäisevän perhetyön kehittäminen alle kouluikäisten lasten perheissä Koskella TL : perhetyön, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyön kehittäminen / Maria Saari (Opinnäyte, Ylempi AMK-opinnäytetyö : Turun ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, 2012) - Toimijoiden kokemuksia varhaisen tuen...
Miten määritellään moniammatillisuus-termi? Mitä moniammatillisuus siis on? Löytyykö määritelmä mahdollisesti jostain kirjasta/kirjoista? Netissä tietoa toki… 9925 14.7.2011 Annemari Kokkisen ja Leena Maltari-Ventilän kirjassa Hoito- ja huolenpitotyön sanasto (2008) sana moniammatillinen määritellään näin: työryhmä tai vastaava, jossa on usean ammattikunnan edustaja. Moniammatillisuudesta on kirjoitettu paljon, kirjaston tietokannasta asiasanalla moniammatillisuus löytyy useita teoksia. Esim. Kaarina Isoherrasen teoksissa Enemmän yhdessä: moniammatillinen yhteistyö (2008)ja Moniammatillinen yhteistyö (2005) löytyy laajempia käsitteen määritelmiä, jälkimmäisessä mainitaan mm. näin: moniammatillista yhteistyötä voidaan kuvata sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä eri asiantuntijoiden työskentelynä, jossa pyritään huomioimaan asiakkaan kokonaisuus.
Mistä voisin löytää tietoa moniammatillisuudesta? Tarkoitan lähinnä sosiaali- ja terveysalaa, mutta yleisteoksetkin (mikäli sellaisia nyt on) käyvät. 886 4.1.2007 Moniammatillisuudesta on kirjoitettu paljon. Loimaan kirjastosta löytyvät nämä kirjat: Isoherranen, Moniammatillinen yhteistyö, Metteri ja Alanikkola, Moniammatillisuus ja sosiaalityö. Muita ovat mm. Viittala, lasten yhteinen varhaiskasvatus, erityisestä moninaisuuteen, Karila ja Nummenmaa, Matkalla moniammatillisuuteen: kuvauskohteena päiväkoti, Hyvönen, Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä: tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä, Linden, Terveydenhuollon sosiaalityö moniammatillisessa toimintaympäristössä. Aiheesta on myös paljon tutkimuksia ja artikkeleita. Tutkimuksia voit hakea yliopistojen aineistotietokanta Lindan kautta (http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/linnea/LINDA.htm) ja...
Minua kiinnostaisi, onko tehty tutkimuksia moniammatillisuudesta ja verkostotyöstä päiväkodeissa? Ja ennen kaikkea miten voin saada niitä käsiini? Tampereen… 1539 22.11.2006 Aiheestasi löytyy melko paljon tutkimustietoa. Tässä joidenkin tuoreimpien nimiä: - Erityislapsenavustajan osaamisen rakentuminen päiväkodin moniammatillisessa toiminnassa / Arja Hyvärinen (pro gradu –työ, 2005, Lapin yliopisto) - Lasten yhteinen varhaiskasvatus : erityisestä moninaisuuteen / Kaisu Viittala (2006) - Moniammatillinen yhteistyö lastenneuvolan ja päiväkodin toiminnassa / Tuija Huovinen (Pro gradu –työ, 2004, Oulun ylipisto) - Sosiaalinen pääoma varhaiskasvatuksen verkostoissa : työntekijöiden kokemuksia moniammatillisen yhteistyön ehdoista, edellytyksistä ja mahdollisuuksista / Sanna Ojala (Pro gradu –työ, 2006, Helsingin yliopisto) - Kokonaisvaltaisista toimintahetkistä oppia ja elämyksiä kaikille [Elektroninen aineisto...
Aiempia tutkimuksia liittyen päiväkoti-neuvola yhteistyöhön tai ylipäätään päiväkotiin tai neuvolaan tai moniammatillisuuteen. 2351 9.3.2006 Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta, LINDA-tietokannasta, löytyi seuraavia tutkimuksia päiväkodin ja neuvolan yhteistyöstä sekä moniammatillisuudesta: Lagerblom, Katri Lastentarhanopettajien ja terveydenhoitajien kokemuksia viisivuotiaan lapsen arviointi- ja yhteisteistyömenetelmän käyttöönotosta Espoossa Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004 Opinnäyte: Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos Sillanrakennus lapsen parhaaksi : tutkimus kodin, neuvolan, päivähoidon ja koulun yhteistyökokeilusta Porissa ja Kankaanpäässä 1990 - 1995 Helsinki : Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 1994 Heinämäki, Liisa Varhaista tukea lapselle - työvälineenä kehittämisvalikko Helsinki : Stakes, 2005 (Oppaita / Sosiaali- ja...