Tarvitsisin oppaan jossa olisi kerrottu projektimallisen opinnäytetyön malli. Teen opinnäytetyönä perehdytyskansiota hoitolalalle ja raporttia varten pitäisi…

Kysytty
28.8.2009

Hei,
tarvitsisin oppaan jossa olisi kerrottu projektimallisen opinnäytetyön malli. Teen opinnäytetyönä perehdytyskansiota hoitolalalle ja raporttia varten pitäisi olla kyseinen malli.

Vastaus

Vastattu
31.8.2009
Päivitetty
31.8.2009

Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos on julkaissut vuonna 2007 Pirkko Vanhatalon tekemät opinnäytetyön
ohjeet, joissa sivulla 4 esitetään projektityön rakenne.
verkko-osoitteessa: http://www.hasote.fi/@Bin/114317/Opinnaytetyon_ohje.pdf

Myös Pohjois-Savon ammattiopisto on tehnyt Opinnäytetyöoppaan, jossa käsitellään projektityyppistä opinnäytetyötä
verkko-osoitteessa:
http://www.esedu.fi/opiskelijalle/nuoret/opiskelu-koulutusaloilla/sosia…

Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnallisen opinnäytetyön ohjeet ovat verkko-osoitteessa http://webd.savonia-amk.fi/home/ksjokpi/opinnayte/Toiminnallinen_opinna…

Seuraavista teoksista saattaisi myös olla apua:

Hankkeesta julkaisuksi : kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa / toimittaneet Liisa

Vanhanen-Nuutinen ja Pirjo Lambert. -- Helsinki : Edita, 2005
292 s. : kuv. ; 25 cm. On useissa maakuntakirjastoissa ja Varastokirjastossa sekä Joensuun kampuskirjastossa.

Verkkojulkaisuna on ilmestynyt seuraava gradu, joka kuvaa Satu-projektin etenemistä ideasta koulutukseksi:
Soinne, Leena: SATU-projekti, Sairaanhoitajia Turkuun maahanmuuttajista [Elektroninen aineisto] : maahanmuuttajasairaanhoitajien hoitamaan oppimista estävät ja edistävät tekijät / Leena Soinne. -- [Tampere] :
Tampereen yliopisto, 2005. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, hoitotieteen laitos.
verkko-osoitteessa: http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu00613.pdf

Joensuun kaupunginkirjaston kokoelmissa on seuraavia projektityötä käsitteleviä kirjoja liiketalouden luokissa:

Ruuska, Kai : Pidä projekti hallinnassa : suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus
Kirja, kieli: suomi, 5. uud. p., Talentum, 2005

Lööw, Monica : Onnistunut projekti : projektijohtamisen ja -suunnittelun käsikirja, Tietosanoma, 2002. Sivulla 106 on
projektin loppuraportin malli. Kirjaa on myös Lieksan kaupunginkirjastossa

KARLSSON, ÅKE : PROJEKTIKIRJA : ONNISTUNEEN PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN, KAUPPAKAARI, 2001. Kirjaa on myös Nurmeksen kaupunginkirjastossa

Litke, Hans-Dieter : Projektinhallinta, Rastor, 2004

LIND, OLLI : MITEN TEHDÄÄN ONNISTUNUT PROJEKTI : MITEN TOTEUTETAAN PROJEKTIN PROSESSOINTI, LUOVA SUUNNITTELU, MITEN
PROJEKTIA JA KOKOUKSIA JOHDETAAN JA MITEN ETSITÄÄN SUURI IDEA?, RUOTTUKKA, 2001

Suomen kielen luokasta löytyy kirja Repo, Irma: Aikuisten viestintätaito,Otava 1998, jossa esitetään opiskeluprojektin toteuttamisen vaiheet.

Erilaisia opinnäytetyön oppaita löytyy asiasanoilla opinnäytteet oppaat. Internetistä taas löytyy eri oppilaitosten opinnäytetyön ohjeita esim. hakusanoilla opinnäyte projektityö tai projektityyppinen opinnäyte.

Verkkojulkaisuna löytyy projektityöskentelyä käsittelevä väitöskirja:
Pehkonen, Leila: Täydestä sydämestä ja tarkoituksella : Projektityöskentelyn käsitteellistä viitekehystä jäljittämässä, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, kasvatustieteen laitos
verkko-osoitteessa https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/3573/taydesta.pdf?sequence=1

2 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.