projektityö

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tarvitsisin oppaan jossa olisi kerrottu projektimallisen opinnäytetyön malli. Teen opinnäytetyönä perehdytyskansiota hoitolalalle ja raporttia varten pitäisi… 3610 31.8.2009 Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos on julkaissut vuonna 2007 Pirkko Vanhatalon tekemät opinnäytetyön ohjeet, joissa sivulla 4 esitetään projektityön rakenne. verkko-osoitteessa: http://www.hasote.fi/@Bin/114317/Opinnaytetyon_ohje.pdf Myös Pohjois-Savon ammattiopisto on tehnyt Opinnäytetyöoppaan, jossa käsitellään projektityyppistä opinnäytetyötä verkko-osoitteessa: http://www.esedu.fi/opiskelijalle/nuoret/opiskelu-koulutusaloilla/sosia… Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnallisen opinnäytetyön ohjeet ovat verkko-osoitteessa http://webd.savonia-amk.fi/home/ksjokpi/opinnayte/Toiminnallinen_opinna… Seuraavista teoksista saattaisi myös olla apua: Hankkeesta julkaisuksi : kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän...
Mistä löytäisin projektin hallinnan ns. taikakolmiota käsittelevää suomenkielistä aineistoa? 1297 14.1.2005 Pääkaupunkiseudun HelMet-tietokannasta http://www.helmet.fi löytyi sanahaulla joitakin viitteitä suomenkielisestä, projektinhallintaa yleisesti käsittelevästä kirjallisuudesta. Käyttämällä hakusanaa "taikakolmio", ei löytynyt mitään. Sanahaussa käytin hakulauseketta: (s:projektit and s:hallinta) or s:projektityö ja rajasin haun suomenkielisiin kirjoihin. Viitteissä ovat mm. seuraavat kirjat: Pelin, Risto: Projektihallinnan käsikirja. Helsinki : Projektijohtaminen Risto Pelin, 2004 (Jyväskylä : Gummerus). Kettunen, Sami: Onnistu projektissa. Helsinki : WSOY, 2003. Forsberg, Kevin: Projektinhallinta : malli kaupalliseen ja tekniseen menestykseen. [Helsinki] : Edita, 2003 (Jyväskylä : Gummerus). Rissanen, Tapio: Projektilla tulokseen....
Mistä löytäisin tieteellisiä artikkeleita, väitöskirjoja yms. onnistuneesta projektin johtamisesta projektipäällikön näkökulmasta,mielellään vielä… 1110 27.10.2004 Voit etsiä aineistoa yliopistojen yhteistietokannasta Lindasta sekä Arto –artikkeliviitetietokannasta. Ebsco –artikkelitietokannasta löytyy runsaasti englanninkielistä aineistoa aiheesta. Kaikkia yllämainittuja tietokantoja voi selata Helsingin kaupunginkirjaston Verho (verkko) –työasemien kautta. Kannattaa kääntyä myös Terveystiteiden keskuskirjasto Terkon puoleen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.terkko.helsinki.fi/
Etsin kirjallisuutta aiheesta "persoonan vaikutus onnistumiseen projektipäällikön tehtävässä", tarkemmin IT-projektipäällikön tehtävässä. Tai edes aiheesta … 1050 20.5.2000 Aiheestasi löytyy runsaasti kirjaviitteitä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisestä Plussa-tiedonhausta. Projektijohtamisesta manittakoon tässä seuraavat viitteet: Jalava, Urpo: Innovatiiviseen projektijohtamiseen, Tammi, 2000; Välimäki, Tomi: Henkilöstön osaamisen kehittämisen toteutuksen arviointi, Työministeriö,2000; Pelin, Risto: Projektihallinnan käsikirja, Projektijohtaminen, 1999; Ruuska, Kai: Projekti hallintaan, Suomen atk-kustannus, Helsinki 1999; Immonen, Stina: Osaamis- ja innovointirakenteiden kehittäminen, Työministeriö, 1998; Jalava,Urpo: Tietoa luova projekti--polku oppivaan organisaatioon, Kirjayhtymä, 1998; Bennis, Warren: Managing people is like herding cats, Kogan Page, 1998. Voit tulla itse kirjastoon...
Toiminnanohjaus (ERP) ja toiminnanohjausjärjestelmä SAP R/3 ; näihin aiheisiin jotain ihan yleistä infoa tarvitsisin. 2516 28.1.2000 Kaupunginkirjaston kokoemista löytyvät mm. seuraavat teokset: Sharpe, Simon: SAP R/3. 1998, Mäkelä, Pekka: Projektijohtaminen - toiminnanohjaus verkostotaloudessa. 1995. Kokeile myös näitä nettiosoitteita: http://www.sap.com http://www.sap.com/finland/company/index.htm http://www.icl.fi/toiminnanohjaus/erp.htm. Kirjastossa käydessäsi voit myös pyytää artikkelihakua aiheesta. Kauppakorkeakoulun kirjastossa aiheesta löytyy tietysti enemmän.