projektit

14 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–14.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko totta, että Suomen valtio lahjoitti toisen maailmansodan jälkeen Italiaan puutaloja, mahdollisesti jonnekin Napolin yläpuolelle? Mahdollisesti 50-luvulla?… 564 Arkkitehtuurimuseon arkistosta ei löydy suoraa tietoa asiasta. Puutalo Oy vei sodan jälkeen 1950-luvulla taloja eri puolille, siitä voi lukea lisää tästä: http://www.mfa.fi/puutalo. Italiasta ja Suomen valtiosta ei ole tietoa siinä. Revell työskenteli Safan jälleenrakennustoimistossa ja standardisointilaitoksessa, jotta hän oli kyllä asiaan vihkiytynyt. On mahdollista, että Elinkeinoelämän arkistossa olisi tietoja näistä puutalovienneistä. Voitte halutessanne ottaa yhteyttä sinne: http://www.elka.fi/kotisivu/index.php?id=4
Luin viime kesänä kirjan jonka nimeä enkä kirjoittajaa muista. Olen lähihoitajaopiskelija ja ajattelin tehdä kirjan aiheesta esittelyn. Apua siis tarvitsen :)… 1239 Etsitty kirja saattaisi olla Eeva Nikoskelaisen Itikkakesä. http://www.tammi.fi/kirjat/ISBN/9789513143930
Tarvitsisin oppaan jossa olisi kerrottu projektimallisen opinnäytetyön malli. Teen opinnäytetyönä perehdytyskansiota hoitolalalle ja raporttia varten pitäisi… 3820 Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos on julkaissut vuonna 2007 Pirkko Vanhatalon tekemät opinnäytetyön ohjeet, joissa sivulla 4 esitetään projektityön rakenne. verkko-osoitteessa: http://www.hasote.fi/@Bin/114317/Opinnaytetyon_ohje.pdf Myös Pohjois-Savon ammattiopisto on tehnyt Opinnäytetyöoppaan, jossa käsitellään projektityyppistä opinnäytetyötä verkko-osoitteessa: http://www.esedu.fi/opiskelijalle/nuoret/opiskelu-koulutusaloilla/sosia… Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnallisen opinnäytetyön ohjeet ovat verkko-osoitteessa http://webd.savonia-amk.fi/home/ksjokpi/opinnayte/Toiminnallinen_opinna… Seuraavista teoksista saattaisi myös olla apua: Hankkeesta julkaisuksi : kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän...
Mitä kirjastoalan tutkimushankkeita on parhaillaan menossa? 1089 Kirjastoalan meneillään olevasta tutkimuksesta löytyy tietoa esim. seuraavista osoitteista. Tampereen yliopiston Tutkii-tietokanta: https://tutkii.uta.fi/cris/index2.html Tampereen yliopiston informaatiotieteiden laitoksen tutkimussivu: http://www.info.uta.fi/tutkimus/index.php Oulun yliopiston informaatiotieteiden laitoksen Hankkeet ja projektit -sivu: http://www.oulu.fi/hutk/info/tutkimus/hankkeet.html Åbo Akademin informaatiotieteiden laitoksen tutkimussivu: http://web.abo.fi/fak/esf/bii/research/index.htm Opetusministeriön kirjastosivuilta löytyy tietoa jo valmistuneista selvityksistä ja projekteista: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/linjaukset_ja_hankkeet/?lang=fi sekä kansainvälisestä ja EU-yhteistyöstä: http://www.minedu.fi/OPM/...
Projektin laatiminen: talon rakennus projektin muodossa. Tietokoneella projektikaavio, mutta pitäisi olla kirjallisessa muodossa. 1702 Tietoa kannattaa etsiä kirjastossa YKL-luokasta 66.3. Mm. seuraavat kirjat: Kankainen: Rakennushankkeen ohjaus Mäki: Aikataulukirja (Ratu 2004) Peltonen: Projektinjohtorakentamisen kehittäminen Koskenvesa: Pientalon rakentaminen Hietanen: Tietomallit ja rakennusten suunnittelu
Haluaisin löytää tietoja erilaisista työkaluista projektin hallintaan ja johtamiseen? 1009 Toivon mukaan projektihallinnan kirjoissa on myös hallinnan työkaluista. Oulun kaupunginkirjaston kokoelmista voi hakea projektin hallintaa ja johtamista seuraavalla tavalla: hakulomakkeelle http://oukasrv6.ouka.fi:8001/?formid=find2 asetetaan hakuehdoksi kaikkiin kolmeen kohtaan Asiasana, yhdistetään asiasana ’hallinta’ asiasanaan ’johtaminen’ tai-ehdolla ja asiasana ’projektit’ ja-ehdolla. Näin saadaan useita viitteitä, joista uusimpia on esimerkiksi 1) Ruuska, Kai : Pidä projekti hallinnassa, 2005 2) Pelin, Risto : Projektihallinnan käsikirja, 2004 3) Littke, Hans-Dieter : Projektinhallinta, 2004 jne. Eräs projektinhallinnan työkalu on Microsoft Project, josta uusin kirja on 4) Pelin, Risto : Microsoft Project 2000...
Mistä löydän tietoa projektien dokumentoinnista? Tarvitsisin lähdemateriaalia päättötyötä varten, olen raportoimassa erästä projektia.. Kiitos jo etukäteen! 1140 Pääkaupunkiseudun HelMet-tietokannasta http://www.helmet.fi voi etsiä projetityöhön liittyvää kirjallisuutta esim. sanahaulla. Hakulausekkeella "projektit and (dokumentointi or raportointi)" ei kylläkään saada tuloksia. Jos hakusanat katkaistaan **-merkillä, tuloksia saadaan taas melko runsaasti, jopa liikaa: esim. projekti** and (dokument** or raport**) kohdistettuna suomenkielisiin kirjoihin antaa 106 viitettä. Varsin moni näistä viitteistä on lisäksi jonkin projektin valmistunut raportti eikä niinkään raportin kirjoittajan opas. Mutta jos raportoinnilla tarkoitetaan projektin arviointia ja sen dokumentointia, voidaan kokeilla esim. seuraavanlaista sanahakua: projektit and (arviointi or dokumentointi) Tulokseksi saadaan 22 viitettä....
Mistä löytäisin projektin hallinnan ns. taikakolmiota käsittelevää suomenkielistä aineistoa? 1370 Pääkaupunkiseudun HelMet-tietokannasta http://www.helmet.fi löytyi sanahaulla joitakin viitteitä suomenkielisestä, projektinhallintaa yleisesti käsittelevästä kirjallisuudesta. Käyttämällä hakusanaa "taikakolmio", ei löytynyt mitään. Sanahaussa käytin hakulauseketta: (s:projektit and s:hallinta) or s:projektityö ja rajasin haun suomenkielisiin kirjoihin. Viitteissä ovat mm. seuraavat kirjat: Pelin, Risto: Projektihallinnan käsikirja. Helsinki : Projektijohtaminen Risto Pelin, 2004 (Jyväskylä : Gummerus). Kettunen, Sami: Onnistu projektissa. Helsinki : WSOY, 2003. Forsberg, Kevin: Projektinhallinta : malli kaupalliseen ja tekniseen menestykseen. [Helsinki] : Edita, 2003 (Jyväskylä : Gummerus). Rissanen, Tapio: Projektilla tulokseen....
Mistä löytäisin tieteellisiä artikkeleita, väitöskirjoja yms. onnistuneesta projektin johtamisesta projektipäällikön näkökulmasta,mielellään vielä… 1234 Voit etsiä aineistoa yliopistojen yhteistietokannasta Lindasta sekä Arto –artikkeliviitetietokannasta. Ebsco –artikkelitietokannasta löytyy runsaasti englanninkielistä aineistoa aiheesta. Kaikkia yllämainittuja tietokantoja voi selata Helsingin kaupunginkirjaston Verho (verkko) –työasemien kautta. Kannattaa kääntyä myös Terveystiteiden keskuskirjasto Terkon puoleen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.terkko.helsinki.fi/
Löytyykö rakennuttamiseen, elinkaarihallintaan ja rakennusprojektien johtamiseen liittyvää peruskirjaa, josta keskeiset käsitteet tulisivat ymmärrettäviski? 956 Seuraavista kirjoista löytyy tietoa rakennuttamisesta sekä rakennusprojektien johtamisesta. Jouko Kankainen & Juha-Matti Junnonen: Rakennuttaminen Rakennustieto, 2001; Jouko Kankainen & Juha-Matti Junnonen: Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, Rakennstieto, 2001. Elinkaarihallinnasta taas löytyy tietoa Rakentajainkalenterista vuodelta 1999, sivuilta 787 & 791. Kirjojen saatavuustiedot voit tarkistaa osoitteesta: www.helmet.fi
Etsin kirjallisuutta aiheesta "persoonan vaikutus onnistumiseen projektipäällikön tehtävässä", tarkemmin IT-projektipäällikön tehtävässä. Tai edes aiheesta … 1120 Aiheestasi löytyy runsaasti kirjaviitteitä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisestä Plussa-tiedonhausta. Projektijohtamisesta manittakoon tässä seuraavat viitteet: Jalava, Urpo: Innovatiiviseen projektijohtamiseen, Tammi, 2000; Välimäki, Tomi: Henkilöstön osaamisen kehittämisen toteutuksen arviointi, Työministeriö,2000; Pelin, Risto: Projektihallinnan käsikirja, Projektijohtaminen, 1999; Ruuska, Kai: Projekti hallintaan, Suomen atk-kustannus, Helsinki 1999; Immonen, Stina: Osaamis- ja innovointirakenteiden kehittäminen, Työministeriö, 1998; Jalava,Urpo: Tietoa luova projekti--polku oppivaan organisaatioon, Kirjayhtymä, 1998; Bennis, Warren: Managing people is like herding cats, Kogan Page, 1998. Voit tulla itse kirjastoon...
Haluaisin tietää miten tehdään arviointi erääseen projektiin onko tarjolla selvää mallia ja opastusta kuinka arviointi tehdään 958 Projektien läpiviennistä on runsaasti kirjoja. Esim. kirjassa Projektin suunnittelu ja ohjaus/Risto Pelin (1990) on tehtävien työmäärän arvioinnista sekä ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointia. Osoitteessa http://www.kirjastot.fi/monihaku/maakuntakirjastot.htm voit tehdä hakuja maakuntakirjastojen aineistotietokantoihin, kirjoita asiasanaksi projektit, niin saat lisää kirjallisuusviitteitä. Suosittelen, että käyt lähikirjastossa selailemassa projekteihin liittyvää kirjallisuutta.
Toiminnanohjaus (ERP) ja toiminnanohjausjärjestelmä SAP R/3 ; näihin aiheisiin jotain ihan yleistä infoa tarvitsisin. 2664 Kaupunginkirjaston kokoemista löytyvät mm. seuraavat teokset: Sharpe, Simon: SAP R/3. 1998, Mäkelä, Pekka: Projektijohtaminen - toiminnanohjaus verkostotaloudessa. 1995. Kokeile myös näitä nettiosoitteita: http://www.sap.com http://www.sap.com/finland/company/index.htm http://www.icl.fi/toiminnanohjaus/erp.htm. Kirjastossa käydessäsi voit myös pyytää artikkelihakua aiheesta. Kauppakorkeakoulun kirjastossa aiheesta löytyy tietysti enemmän.
Millaisia maaseutuhankkeita, varsinkin suohon liittyviä on Euroopassa? 1078 Paras lähde lienee Maa- ja metsätalousministeriön sivusto internetissä - www.mmm.fi - , josta eteenpäin mmm > maaseudun kehittäminen (tekstissä!) > EU-rahoitteinen maaseudun kehittäminen. Muitakin reittejä kannattaa tutkailla. Mikäli on kyse EU-rahoituksen hakemisesta, voit käydä TE-keskusten (Työvoima- ja elinkeinokeskukset) yritysosastoilla (www.te-keskus.fi). Eurooppa-Instituutin Eurotietokeskus ja eurotietopalvelu voi myös olla hyödyllinen paikka (http://www.tukkk.fi/pei), kunhan palvelu saadaan toimimaan.