opinnäytteet

64 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä kirjoja (ehkä 1-3 mahdollista ainakin) suosittelisitte pro gradu lopputyön valmisteluun ammattikorkeakoulutasolla Haaga-Heliassa? 151 Löysin Finna haulla pari uutta pro gradu opasta. Halutessasi voit laajentaa haun aikaväliä, jolloin löydät enemmän oppaita. Kananen Jorma: Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas : avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen. 2019 sekä Seppola Rauni: Liiketalous- ja yhteiskuntatieteen tutkimusstrategiat ja -menetelmät : opas pro gradu -tutkielmalle. 2023 Linkki Finnaan    
Löytyykö mistään tietoa siitä, ovatko vesikulkuneuvojen karilleajot vähentyneet (tai kenties lisääntyneet) sen jälkeen, kun GPS-navigointilaitteet yleistyivät?… 113 Teknologian ja turvalaitteiden kehitys on madaltanut kynnystä lähteä vesille ilman riittävää perustietämystä, -osaamísta ja kokemusta. Karilleajot lisääntyivät lukumääräisesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä mahdollisesti veneiden määrän lisääntyessä. Vuosi 2006 oli huippuvuosi Suomen taloudessa, ja tuona vuonna lisääntyivät voimakkaasti sekä veneet että onnettomuudet. (Mäkilä, M. 2009. Veneilyonnettomuudet ja niihin johtaneet syyt. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200911155452 luettu 14.12.2022.) Hatarat navigointitaidot ja liiallinen luottamus navigointilaitteisiin nousevat toistuvasti esiin, kun tutkitaan viime vuosina lisääntyneitä karilleajoja ja muita veneilyonnettomuuksia. GPS-navigaattorien...
Onko Linda Olssonista,ruotsalainen kirjailija,tehty Pro gradua tai muuta artikkelia ?Normaalisti googlasin,mutta kirjallisuus halua en tiedä osaamisen edes… 127 Pro graduja tai muita opinnäytetöitä Linda Olssonista en löytänyt. Hakupalvelu Finnan (finna.fi) avulla löytyy muutama lehtiartikkeli. Finnan etusivulta kohdan Muita aineistoja alta löytyy mahdollisuus rajata haku lehtiin ja artikkeleihin. Haulla "Linda Olsson" löytyi yksi kirja-arvostelu ja kaksi haastattelua. Lehdet ovat Sydän 52 (2009): 5, Kotivinkki 2009: 15 ja Apu 2015: 18. Jos sinulla on Vanamo-kirjastojen kirjastokortti ja pin-koodi, voit lisäksi hakea ruotsin- ja englanninkielisiä artikkeleita PressReader -lehtitietokannasta. Vanamo-kotisivuilta kohdasta https://www.vanamokirjastot.fi/e-lehdet?refId=yh3gfK&culture=fi löydät ohjeen ja linkin, jolla pääset PressReaderiin kotikoneeltasi. Sivulla olevan suurennuslasi-kuvakkeen alta...
Kirjailija Eeva Kilvestä on tehty opinnäytetöitä, ja käsittääkseni myös parissa väitöskirjassa hän on yksi tutkimuskohteista. En ole onnistunut löytämään näitä… 140 Kun Finnasta hakee aiheella Eeva Kilpi ja rajaa aineistolajiksi opinnäytteet, niin hakutulokseksi saa useita pro graduja, väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä, joissa käsitellään Eeva Kilven tuotantoa.
Etsin tietoa kausivaihteluista liiketoiminnassa. Mitä termi itsessään tarkoittaa, miten sen määrää liiketoiminnassa voidaan vähentää, ja vaikutuksia lieventää,… 241 Tilastokeskus määrittelee kausivaihtelun: Kausivaihtelu on aikasarjan vuoden sisäistä vaihtelua, joka toistuu kutakuinkin säännöllisenä. Kausivaihtelua voivat aiheuttaa mm. lämpötila, sademäärä, pyhäpäivät, sesongit ja lomat. (Tilastokeskus, termit ja määritelmät) Verkosta löytyy myös Evellina Kuusniemeen opinnäytetyö Kysynnän kausivaihteluiden tasoittaminen, josta varmaan löytyy vastauksia noihin kysymyksiisi ja varmaan lähdeluettelosta teoksia, joista olisi apua. Myös muutama muu  ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö löytyi kun hakusanoina olivat kausivaihtelut ja liikevaihto.
Onko Eeva Kilvestä tehty toimittajan toimesta elämänkertaa? Entä gradua tai väitöskirjaa hänen kirjallisesta tuotannosta? Olen googlettanut ahkerasti, mutta en… 214 Eeva Kilvestä ei näytä löytyvän muita kuin hänen itsensä kirjoittamia elämäkerrallisia teoksia. Kilpeä ja hänen tuotantoaan on kyllä käsitelty useissa teoksissa, mutta niissä kaikissa on mukana muitakin kirjailijoita tai muita kohdehenkilöitä. Nämä teokset (ja myös Eeva Kilven omaelämäkerralliset teokset) saat näkyviin Vanamo-kirjastojen aineistohaussa, kun kirjoitat tarkennetussa haussa asiasanakenttään: Kilpi, Eeva Eeva Kilven tuotannosta on tehty yli 20 pro gradu -tutkielmaa eri yliopistoissa. Myös kahdessa väitöskirjassa hän on yksi tutkituista kohdehenkilöistä. Näistä opinnäytteistä on luettelo liitteenä. Opinnäytteiden saatavuutta kaukolainaksi voit tarvittaessa tiedustella kaukopalvelusta (kaukopalvelu@hameenlinna.fi)
Pro gradu kaukolainaan. 293 Opinnäytetyön voi tilata kaukolainaan, mutta siihen on tutustuttava kirjaston tiloissa, sitä ei siis saa kotilainaan. Mikäli sinulla on voimassa oleva Helmet-kortti, voit tehdä itse kaukolainanpyynnön alla olevassa linkissä olevalla lomakkeella. Kaukolaina Suomesta maksaa Helsingin kaupunginkirjastossa neljä euroa. https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kaukopalvelu https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kaukopalvelu/Kaukopalvelupyynto
Kumpi on oikea lähdemerkintätapa kun teen opinnäytetyön lähdeluetteloa. Jos olen käyttänyt lähteenä vuoden 2017 muuttamatonta lisäpainosta niin merkitäänkö… 227 Oikea tapa on käyttää merkintää, joka viittaa käytettyyn painokseen. Vaikka lisäpainos asiasisällöltään vastaisikin sitä edeltävää uudistettua painosta, niin esimerkiksi sivunumerot eivät välttämättä täsmää. Taitava lukija osaa kyllä jäljittää muuttuneet sivunumerot vanhemmasta painoksesta, jos sisältö on sama. Opinnäytteestä on kuitenkin voitava kiistatta osoittaa, mihin tekstikohtaan viitataan. Tässä tapauksessa käyttäisin siis jälkimmäistä merkintää.
Olen hakenut monista tietolähteistä väitöskirjaa, joka olisi selkeästi kvantitatiivinen tutkimus. Aiheena uusien työntekijöiden perehdyttäminen, perehdytys,… 1367 Puhtaasti kvantitatiivista tutkimusotetta hyödyntäviä väitöskirjatutkimuksia tästä aiheesta näkyy tosiaan löytyvän hyvin vähän. Valtaosa tutkimuksista näyttäisi hyödyntävän fenomenografiaa ja muita kvalitatiivisia metodeja. Seuraavat hakutulokset löytyivät Turun yliopiston Volter-tietokantaa ja Kansalliskirjaston Melinda-tietokantaa käyttämällä ja ne saattaisivat olla etsimäsi kaltaista aineistoa: Luojus, K. 2011. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauksen toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Tampereen yliopisto. Mikkonen, K. 2017. Clinical learning environment and mentoring of culturally and linguistically diverse nursing students. Oulun yliopisto. Peltokoski, J. 2016. The comprehensive hospital orientation process in specialised...
Löytyykö raision kirjastosta terveydenhuollon opinnäytetöitä? 522 Raision kirjastossa on pari ainakin terveydenhoitoalaa sivuavaa opinnäytetyötä: - Terveysliikuntaprojektin vaikutus työikäisten liikuntamotivaatioon ja -käyttäytymiseen. AMK-opinnäytetyö / Eerikkilä, Eeva ; Kupila, Anna ; Kuronen, Henna Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2001 - Normaali narkomaani? : kokemustutkimus huumeriippuvuudesta, hoidosta ja toipumisesta. AMK-opinnäytetyö / Peltoniemi, Mai Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2011 Turun ja muiden Vaski-kirjastojen kokoelmissa opinnäytetöitä on enemmän. Varaamalla voit saada kirjan Raision kirjastoon. Alla on luettelo Vaski-kirjastojen opinnäytetöistä. Suurin osa töistä on muiden kuin terveydenhuoltoalan. Ainoastaan tämän alan töihin rajaaminen on vaikeaa, koska asiasanana eli työn aiheena on...
Onko mahdollista saada apua kirjallisuuden/artikkeleiden/tutkimusten löytämiseen kaupungin kirjastolta haasteelliseen opinnäytetyö aiheeseen? 489 Hei! Kirjastot opastavat tiedonhaun perusasioissa. Voit kysyä vaikkapa omasta lähikirjastostasi ja mahdollisesti sopia ajan etukäteen. Varsinainen laaja tiedonhaku on opiskelijan oma työ, osa opinnäytetyön prosessia. Monet oppilaitokset ja oppilaitoskirjastot järjestävät myös tiedonhaun kursseja osana opinnäytetyön tekoa. Opinnäytetyön tekijä osaa itse parhaiten määritellä aiheen rajauksen, näkökulman ja siihen liittyvät asiasanat. Kannattaa siis kysellä myös oppilaitoksesta.
Teen opinnäytetyötä aiheenani fanifiktio ja nuortenkirjastotyö. Tarkoituksenani on tutkia olisivatko fanifiktiota harrastavat nuoret kiinnostuneita… 475 Anglo-amerikkalainen ja eurooppalainen tekijänoikeus poikkeavat juuri tässä toisistaan merkittävästi. Meillä on suhteellisen tarkat säädökset siitä, mikä on sallittua, mikä ei. Meillä ei toisaalta ole lainkaan tämän "fair use" -käytännön vastinetta. Varsinaiseen kysymykseen "fanifiktion" laillisuudesta voi vastata helposti. Jos lopputulos ei ole plagiaatti vaan ainoastaan käyttää toisen tekijän teosta lähtökohtana ja/tai innoittajana, se saa suojaa itsenäisenä teoksena. Kuka tahansa saa meillä kirjoittaa oman versionsa "Harry Potterista", kunhan lopputulos on itsenäinen eikä plagioi alkuperäisteoksen ideoita ja juonikaavioita. Erityisesti parodiat ovat kautta historian olleet suosittuja, eikä niiden tekemiseen normaalisti ole estettä. On...
Mitä tekijänoikeus sanoo opinnäytetyöstä? Millainen on opinnäytetyön tekijän tekijänoikeus? 393 Opinnäytteen tekijä saa työlleen samanlaisen suojan kuin mikä tahansa omaperäinen kirjallinen teos. Työn pitäisi olla hyvin kaavamainen ja/tai selkeä plagiaatti, että se ei suojaa saisi. Laki takaa opinnäytteen tekijälle normaalin suojan. On kuitenkin mahdollista, että oppilaitos allekirjoituttaa kaikilla opinnäytteen tekijöillä sopimuksen, jonka nojalla tekijä on velvollinen luovuttamaan teoksestaan kappaleen laitoksen kirjastoon tms. Tähän ei ole pakko suostua, mutta odotettavissa lienee silloin hankaluuksia muissa asioissa. Automaattisesti ei opiskelijan tekijänoikeus kuitenkin katoa minnekään vain siksi, että hänen kirjallista teostaan kutsutaan opinnäytteeksi. Heikki Poroila 15.5.2013
Teen opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä Kemin kaupunginkirjaston tarjoamaan kirjapakettipalveluun. Palvelussa kirjastolla… 655 Erilaisia kirjaston palveluihin ja kirjastoautoon liittyviä asiakastyytyväisyystutkimuksia on tehty useita etenkin ammattikorkeakouluissa. Opinnäytteitä löytyy esim. Google Scholarin avulla. Niiden lähdeluetteloihin kannattaa tutustua. Entä asiakastyytyväisyys ja palvelun/asiakaspalvelun määrittely osana tutkimustasi? Voit etsiä kirjastoautot asiakastyytyväisyys https://scholar.google.fi/ tai hakeutuvat kirjastotyö. Suoraan oman työsi kaltaista tutkimusta ei löytynyt. Kirjapaketti asiasanalla tuli tutkimus, jossa käsitellään kirjastopalveluita ikääntyneille Kangasalan asiakkaille http://tampub.uta.fi/handle/10024/97061 sekä kirjavinkkausta koskeva "Lukemattomat kirjat, lukematon nuoriso : lukutottumuskysely ja kirjavinkkaus toiselle...
Erään kirjan tiedot ovat: Författare: Daniel Danielsson Solander (praeses) / Carl Magnus Siercken (resp.) Mitä tarkoittavat suluissa kirjoitetut praeses ja… 1339 Kysymiäsi temejä käytettiin vanhoissa yliopistollisissa väitöskirjoissa. Praeses (preeses) on opinnäytteen (etenkin väitöskirjan) ohjaaja. Resp. (respondentti) on opinnäytteen (etenkin väitöskirjan) puolustaja. Määritelmät ovat SKS:n Biografiakeskuksen sivuilta (Matrikkelissa esiintyviä lyhenteitä ja termejä) osoitteessa http://www.kansallisbiografia.fi/paimenmuisto/?p=10. Sanat tulevat latinan kielestä. Sanakirjan mukaan prae-ses on mm. edessä istuva, joko suojatakseen tai ohjatakseen. Re-spondeo merkitsee mm. vastata. Seuraava lainaus on sivustolta Filosofia.fi osoitteessa http://filosofia.fi/suomalainen_filosofia/bibliografia/tietoa. Sen mukaan kyseiset merkinnät ovat tuttuja Turun Akatemian ajan väitöskirjakäytännöstä (vuoteen 1828...
Löytyisikö tietoa diplomi-insinööri Matti Jalavan diplomityöstä mistä aiheesta hän on tehnyt diplomityön ja milloin sekä missä? 853 Teos ”Tekniikan akateemiset ja arkkitehdit 2011” (Tekniikan akateemisten liitto TEK, 2012) tietää kertoa, että Jalava on opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa ja valmistunut 2001. Soitin sinne ja sieltä kerrottiin, että diplomityön nimi on ”Online analytical processing and strategic decision making”. Otsikko kertonee aiheesta.
Onko Turun yliopiston matematiikan/tilastotieteen laitoksen vanhoja graduja (v. 1986-1992) luettavissa jossain? 675 Turun yliopiston pro gradu -työt löytyvät Turun yliopiston kirjastosta. Jos etsit jotain tiettyä, voit hakea gradun nimellä tai tekijän nimellä Volter-tietokannasta https://volter.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI
Teen gradua liikkuvien hyvinvointipalveluiden tietotarpeista. Etsin sopivia asiasanoja? Kyseessä on teemahaastattelun menetelmällä toteutettu ja Chun Wei Choon… 536 Lappeenrannan tekinillisessä yliopistossa on tehty esimerkiksi vuonna 2012 liikkuvia hyvinvointipalveluja käsittelevä Laura Vainikan diplomityö Liikkuvien palveluiden rooli osana hyvinvointipalvelujen tuottamista. Tiedekirjaston tietokantaan tätä on kuvailtu asiasanoilla peruspalvelut,lähipalvelut,hyvinvointi,liikkuvuus ja tieto- ja viestintätekniikka. Näistä asiasanoista on varmasti sinullekin apua. Tietotarpeisiin liittyen käytetään asiasanaa tiedontarve. Tsemppiä gradun tekoon!
Saako mikrofilmeistä, vanhasta Helsingin Sanomasta, ottaa kuvan omalla kameralla rajatusta kohdasta ja julkaista pro gradu-tutkielmassa? Lähteen kirjoittaisin… 1030 Kysymykseen voi vastata yksinkertaisesti että saa kuvata ja käyttää sitaattioikeuden puitteissa. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että kuvaa tarvitaan jonkin tekstissä esitetyn asian havainnollistamiseen. Lain 22§:n teksti on seuraava: "Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa." Tuo ilmaisu "tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa" tarkoittaa, että myös koko suojatun teoksen voi siteerata, jos tarkoitus sitä edellyttää. Laissa ei ole mitään laajuuteen liittyviä rajoituksia. Heikki Poroila, ei juristi, mutta tekijänoikeuteen perehtynyt kirjastonhoitaja
Kiitos vastauksesta! Katsoin itse Melindasta ja myös European Library'sta - myös en löytänyt mitään. Kysyn kaiken varaksin että onko kaikki aineisto mikä on… 691 Periaatteessa kaikki Helkassa oleva löytyy myös Melindasta. Helkassa (ja Melindassa) ei kuitenkaan ole tietoja kaikista vanhemmista opinnäytetöistä. Vanhojen opinnäytteiden tiedot saattavat löytyä vain oppiaineen laitokselta. Kannattaa ottaa yhteyttä yliopistoon. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä voi etsiä Theseus-tietokannan kautta: https://publications.theseus.fi/