Onko sillä mitään työoikeudellista tai muuta merkitystä, lukeeko työsopimuksessani "palkka" vai "palkkio" ?

Kysytty

Onko sillä mitään työoikeudellista tai muuta merkitystä, lukeeko työsopimuksessani "palkka" vai "palkkio" ?

Vastaus

Vastattu

Palkalla ja palkkiolla on eroa. "Palkkaa saat, kun olet työ- tai virkasuhteessa. Palkka on henkilökohtaista ansiotuloa, joka maksetaan työntekijän tilille, ennakonpidätys verottajalle maksettuna.
Rahallista korvausta voidaan kutsua myös nimikkeillä palkkio, korvaus tai etuus. Kuitenkin varsinainen palkkio eli työkorvaus verottajan näkökulmasta on korvaus, joka ei ole palkkaa, eli et ole työ- tai virkasuhteessa, mutta saat korvauksen tehdystä palvelusta, työstä tai tehtävästä.

Palkkiolla viitataan myös useimmiten elinkeinon harjoittamisesta saatuun tuloon. Jos elinkeinon harjoittaminen on todella pienimuotoista, sitä ei lasketa varsinaiseksi yritystoiminnan harjoittamiseksi eikä työsuhteeksi työn teettäjän kanssa. Verohallinnon linjauksen mukaan myös yksittäisistä toimeksiannoista saatavia korvauksia voidaan heidän ohjeistuksensa mukaan pitää palkkioina eli työkorvauksina." Tuntopalvelu.fi

Palkka on Verottajan mukaan:"Verotuksessa sovellettava palkan käsite on määritelty ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentissa. Kyseisen lainkohdan mukaan palkalla tarkoitetaan:

  1. kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa;
  2. kokouspalkkiota, henkilökohtaista luento- ja esitelmäpalkkiota, hallintoelimen jäsenyydestä saatua palkkiota, toimitusjohtajan palkkiota, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamaa palkkaa sekä luottamustoimesta saatua korvausta.

Palkaksi on ennakkoperintälaissa määritelty kaikenlaatuinen työ- ja virkasuhteessa saatu palkka, palkkio, etuus ja korvaus." Vero.fi

Palkkiota voidaan kutsus myös työkorvaukseksi. Työkorvauksen määrittelee Palkkaus.fi sivusto näin:"

Työkorvaus on työstä saatavaa korvausta, joka ei ole palkkaa. Tämä virallinen määritelmä ei välttämättä vielä heti täysin selitä mistä asiassa on kyse.

Palkkaan verrattuna työkorvaus vertautuu enemmän palvelun ostamiseen yrittäjältä. Työn suorittajalle maksetaan korvaus työstä, mutta työtä ei itse johdeta, työkaluja ei tarjota, eikä työn tekemisen aikaan tai paikkaan oteta kantaa.

Jos seuraavat työsuhteen ehdot puuttuvat, voidaan yleensä harkita työkorvauksen käyttämistä:

  • Työnantaja ei ohjaa tai valvo työtä mitenkään. Hän vain hyväksyy tai hylkää työn tulokset
  • Työn suorittaja voi päättää itsenäisesti työn suorittamisen ajan ja paikan ja hän voi halutessaan käyttää vapaasti apulaisia
  • Työn suorittaja voi samaan aikaan vapaasti tehdä muita kilpailevia töitä
  • Työn suorittaja on perustanut yrityksen toimintaansa varten
  • Työn suorittaja vastaa itse eläke- ja tapaturmavakuutuksistaan

Vaikka freelancer ei olisi perustanut yritystä, voidaan hänelle silti joskus maksaa työkorvausta. Työkorvauksen maksamista tarkastellaan lopulta aina kokonaisuutena, jossa osa tekijöistä voi muistuttaa työsuhdetta ja osa taas puoltaa työkorvauksen käyttämistä. Kovin säännöllinen työskentely samalla työnantajalle voisi esimerkiksi viitata kyseessä olevan työsuhde, vaikka työn tekemisen aikaa tai paikkaa ei saneltaisikaan. Johto- ja valvontaoikeuden olemassaoloa pidetään yleisesti erityisen voimakkaana merkkinä työsuhteesta." Palkkaus.fi

5 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentit

Palkkiolla voidaan tosiaan tarkoittaa monia eri asioita, joita kohdellaan ainakin verotuksesssa ihan eri tavalla. Pääasia kuitenkin on se, mistä oleellisesti on kyse, eikä siitä millä nimellä sitä työsopparissa nimitetään. Nimityksestä huolimatta, aina kun kyse on työkorvauksesta, siitä on maksettava eläkemaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja siitä tehdään verotuksessa automaattisesti työtulo- ja ansiotulovähennykset. Jos taas kyse on henkilökohtaisesta palkkiosta varsinaisen työsuhteen tai yrittäjyden ulkopuolella (esim. luentopalkio), niin siitä ei peritä em. maksuja eikä siitä tehdä em. vähennyksiä.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.