palkat

57 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Sain vuonna 1969 palkkaa 1200 markkaa. Millaista palkkaa se vastaa tänä päivänä? 114 28.12.2023 Tilastokeskuksen rahanarvonmuuntimen mukaan vuoden 1969 rahamäärää 1 200,00 markkaa vastaava rahamäärä vuonna 2022 oli 2 012,60 euroa. Lähde: Tilastokeskuksen rahanarvomuunnin: https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html  Tilastokeskuksella on tilastoja myös palkoista: https://guides.stat.fi/kotimaisentilastotiedonopas/palkatjatyovoimakust…
Paljonko oli perus luokan opettjan palkka vuonna 1929 109 9.11.2023 Vuonna 1929 kansakoulunopettajan palkanmuodostukseen vaikutti se, työskentelikö hän kaupungissa vai maaseudulla, ja se, toimiko hän ala- vai yläkoulussa. Myös sukupuoli ja perheellisyys olivat palkkaukseen vaikuttavia tekijöitä.  Vuonna 1929 kansakoulunopettajien palkoista säädettiin joulukuussa 1926 voimaan tulleessa Laissa kansakoululaitoksen kustannuksista (180/1926). Esimerkiksi kaupunkien kansakoulunopettajien pohjapalkkojen tuli sen 16§:n mukaan olla vähintään seuraavat (paikan kolmiportaisen kalleusluokan mukaan): yläkansakoulun perheellinen opettaja 24 000–26 400, yläkansakoulun perheetön opettaja 20 000–22 400 ja alakansakoulun opettaja 15 000–17 400 markkaa vuodessa. Ensimmäisestä lapsesta myönnetyn palkanlisän lisäksi...
Netissä on julkaisuja missä puhutaan kuukausittaisesta palkasta mutta missään ei sanota tarkoitetaanko sillä sitä mikä jää verojen ja muiden vähennyksen… 102 24.8.2022 Tilastoissa käytetään bruttopalkkaa eli sitä palkkasummaa, josta ei ole vielä vähennetty veroja ja muita lakisääteisiä maksuja. Rahasumma, joka työntekijälle maksetaan tilille, on nettopalkka. Nettopalkkaan vaikuttaa esimerkiksi työntekijän ennakonpidätysprosentti. Myös työpaikkailmoituksissa kerrotaan työtehtävän bruttopalkka.  Lähteet ja lisätietoa: Palkka, mistä se muodostuu? Mitkä asiat vaikuttavat palkan suuruuteen? (tyoelamaan.fi) Bruttopalkka vai nettopalkka? Tarkista tietosi palkasta - Duunitori Mikä on bruttopalkan ja nettopalkan ero? – UKKO.fi Tilastokeskus - Palkat ja työvoimakustannukset (stat.fi)
Paljonko on kirjastovirkailijan peruspalkka? 960 20.4.2022 Kunta ja hyvinvointityönantajien sivujen palkkavertailussa kirjastovirkailijan palkka on vuonna 2020 tehtävänimikkeestä riippuen 2181-2262 €/kk . Palkkatilastot
Mikä on vuosipalkka tai korvaus kansainvälisellä avaruusasemalla työskentelevillä ? 773 9.3.2022 Esimerkiksi Nasan astronauttien alkupalkka oli 2018 vuodessa 63 600–98 317 dollaria. Se vastaa noin 3 250–5 000 euron kuukausipalkkaa. Palkka voi nousta kokemuksen ja työn vastuullisuuden myötä 8 000 euroon kuussa. Lähde: Tieteen Kuvalehti: Näin paljon Nasan astronautit saavat palkkaa
Ketkä naisnäyttelijät ovat saanet eniten palkkaa pääosista jotka ovat tehneet ja mitä kotimaisia naislaulajien levyjä on ostettu eniten Suomessa? 216 19.1.2022 Yksittäisistä rooleista suurimman palkkion on saanut Sandra Bullock roolistaan elokuvassa Gravity (70 miljoonaa dollaria). Toiseksi suurimman palkkion on saanut Cameron Diaz elokuvassa Bad Teacher (42 miljoonaa dollaria). Kolmanneksi eniten on tienannut Emma Stone elokuvassa La la land (26 miljoonaa dollaria). Suomalaisista naislaulajien levyistä myydyin on Kaija Koon Tuulten viemää (1993). Levyä myytiin 175 144 kappaletta. Toiseksi myydyin suomalaisen naislaulajan levy on Jenni Vartiaisen Seili (2010), jota myytiin 151 833 kappaletta. Naislaulajista koostuvan Aikakoneen levyä Tähtikaarten taa (1995) myytiin sen ilmestyessä 134 958 kappaletta. Maija Vilkkumaan Ei (2003) myi 120 767 kappaletta. Lähde: https://www.businessinsider.com/16-...
Onko sillä mitään työoikeudellista tai muuta merkitystä, lukeeko työsopimuksessani "palkka" vai "palkkio" ? 1091 8.10.2021 Palkalla ja palkkiolla on eroa. "Palkkaa saat, kun olet työ- tai virkasuhteessa. Palkka on henkilökohtaista ansiotuloa, joka maksetaan työntekijän tilille, ennakonpidätys verottajalle maksettuna. Rahallista korvausta voidaan kutsua myös nimikkeillä palkkio, korvaus tai etuus. Kuitenkin varsinainen palkkio eli työkorvaus verottajan näkökulmasta on korvaus, joka ei ole palkkaa, eli et ole työ- tai virkasuhteessa, mutta saat korvauksen tehdystä palvelusta, työstä tai tehtävästä. Palkkiolla viitataan myös useimmiten elinkeinon harjoittamisesta saatuun tuloon. Jos elinkeinon harjoittaminen on todella pienimuotoista, sitä ei lasketa varsinaiseksi yritystoiminnan harjoittamiseksi eikä työsuhteeksi työn teettäjän kanssa. Verohallinnon linjauksen...
Onko virallista tilastoa 1990-2021 mistä näkee montako % menee palkoista meni kaikkiin veroihin/maksuihin/ym pois? 154 28.4.2021 Kaikkia kysymiäsi vuosia kattavaa tilastoa en onnistunut löytämään, mutta Tilastokeskukselta löytyy tilasto "Käytettävissä olevat rahatulot henkilön iän ja sukupuolen mukaan, 1995-2019": https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__tjt__henkil… Muita tilastoja palkoista ja työvoimakustannuksista: https://www.stat.fi/til/pal.html Veronmaksajien keskusliiton sivuilta lötyy erittely siitä, mitä eri veroja ja maksuja palkoista vähennetään ja paljonko ne tekevät, kun bruttopalkka on 2 000, 3 500 tai 6 000 euroa: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Laskelmat/palkkakuitti/#f10d9726.  
Vuonna 1910 opettajan palkaksi ilmoitettiin 600mk asunnon, heinien, kylvömaan ja polttopuiden lisäksi. Oliko kyse kuukausi- vai vuosipalkasta? 693 23.3.2021 Yle.fi sivuston historiaosuudessa on kerrottu opettajan ammatin vaiheista vuosisadan vaihteessa. Kiertokoulun opettajan palkaksi ilmoitetaan sivua kuvittavissa ilmoituksissa 300 mk/vuosi ja opetusajaksi enintään 33 viikkoa. Suurempi palkkatarjous varmasti tarkoittaa vakituisempaa ja paikallaan pysyvämpää työtä. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/06/14/opettaja-hae-virkaa-palkkana-lehman-laidun-ja-valmiiksi-pilkotut-polttopuut Opettajan ei ollut hyvä liiaksi erottua ympäröivästä yhteisöstä tulojensa takia. "Nälkäinen koira paremmin haukkuu, sanottiin."http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2015/02/opettajien-edunvalvonnan-kronikka.html Kyseessä on vuosipalkka, joka verrattuna työmiehen palkkaan oli hyvä. Markan ostovoimaa eri vuosina on...
Taas, kiitos viimeisestä! Uusi kysymys: paljonko markkoina oli keskipalkka vuonna 1960? Yhden tiedon löysin, Helsingissä n. 77 €/ kk, markoiksi osaan sen… 1740 15.3.2021 Mainitsemasi artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa ja sen kirjoittaja Ilkka Lehtinen on ollut tuolloin kehittämispäällikkö Tilastokeskuksen Hinnat ja palkat -yksikössä. Tilastokeskus tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja sen tuottamaa tietoa voi pitää luotettavana. Lisätietoa: Suomen tilastollinen vuosikirja 1960Janne Salonen: Palkansaajien ansiot ja eläkkeet. Yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajan ansiokehitys 1964–2004 (2009)
Millaista palkkaa saavat kirjastonhoitajat vuonna 2018? 537 15.10.2018 Alla linkki tilastoon Kuntasektorin kuukausipalkoista ammateittain vuonna 2017. Ne on julkaistu toukokuussa 2018. Tämän vuoden palkoista ei vielä ole tilastoa. Tilastojen lähteenä on Tilastokeskus. https://www.kvtes.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=226 Kirjastonhoitajana tai alan muilla nimekkeillä työskennellään myös tieteellisissä, yritys- ja erikois- sekä erilaisten laitosten kirjastoissa, joiden palkat poikkeavat kunta-alan palkoista.    
Oliko ihan viisasta ruveta kirjastohoitajaksi 399 30.8.2018 Kyllä tämä on edelleen  ihan kiinnostava työ, vaikka olen ollut kirjastonhoitaja jo yli 30 vuotta. Palkkahan ei ole iso, mutta työ on mielenkiintoista eikä ihan toistensa kaltaisia päivä tule.
Kysyisin hintatietoja v. 1899-1900 elintarvikkeet/ palkat. (vastaus kysyjälle 26.1.2017 oli hyvä ja selventävä) Oliko hiiva, kahvi, sokeri, tulitikut,… 551 30.1.2017 Valitettavasti Tilastollisen vuosikirjan (Statistisk årsbok för Finland) noita vuosia käsittelevistä osista ei tällaisia tietoja löydy. Vastaajan ulottuvilla olevista Helsingin kaupungin tilastokirjoista löytyy (keskimääräisiä) torihintoja vain vuodesta 1902 alkaen. Erittäin hyödyllinen tässä yhteydessä varmaan on kuitenkin Kansalliskirjaston ylläpitämä digitaalinen sanomalehtiarkisto http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/search josta voi tehdä hakuja esim. seuraavantapaisilla sanoilla 'torihinnat', 'kansakoulunopettajien palkka', 'kahvin hinta', 'lehtorin palkka','muurarin palkka' jne. Haku voidaan rajata lehden ilmestymisajan mukaan.
Haluaisin joitakin hintatietoja/vertailutietoja vuosilta 1946-48 esim elintarvikkeet/palkat 1025 23.1.2017 Joitakin perustietoja löydät Rahamuseon rahanarvolaskimen avulla http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN Huomattakoon, että tuohon aikaan elettiin vielä monenlaisten säännöstelymääräysten aikaa. Lisäksi tässä vielä joitakin keskihintaesimerkkejä (markkaa) Tilastollisista vuosikirjoista MAITO/KUORIMATON litra 1946 7,51 1947 10,44 1948 19,51 MEIJERIVOI kilo 1946 117,06 1947 178,38 1948 352,13 PERUNAT viisi litraa 1946 24,46 1947 31,73 1948 37,78 PEHMEÄ RUISLEIPÄ kilo 1946 14,46 1947 15,10 1948 20,52 TUORE SIANLIHA kilo 1946 83,27 1947 285,68 1948 314,65 TUORE SILAKKA kilo 1946 17,88 1947 41,64 1948 63,49 KANANMUNAT kilo 1946 528,73 1947 437,07 1948 331,46 SUOMIMAKKARA kilo 1946 70,04 1947 178,06 1948 202,34 HIENO...
Paljonko putkinasentaja saa rahea 527 5.9.2016 Putkimiehen palkkaus saattaa vaihdella paikkakunnasta ja tehtävästä riippuen. http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/523_ammatti TES/Rakennusliitto palkkauksessa oli tuntipalkka noin 10-17 euroa. Rakennusliiton TES: http://rakennusliitto.fi/document/talotekniikka-alan-lvi-toimialan-tes-… Oikotieltä löytyi seuraavaa tietoa: https://tyopaikat.oikotie.fi/palkkavertailu/putkimies?ref=aw-otty_dynam…
Mitä kirjastoalan perustutkinto pitää sisällään ja mitä ammattitutkinto? Mitkä niiden tutkintonimet ovat? Mistä saa lisätietoa koulutusten sisällöstä? Mikä on… 5469 11.8.2016 Kirjastolaissa määritellään kirjaston työntekijöiltä vaadittavasta pätevyydestä näin: 17 § Osaaminen ja johtaminen Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Kirjastoalan koulutusta annetaan korkeakouluasteella, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa. Muita kuin korkeakouluasteen tutkintoja ovat toisen asteen Liiketalouden perustutkinto ja Tieto- ja kirjastopalvelujen...
Mikä oli italialaisen aikuisen keskipalkka vuonna 2015? 1432 14.4.2016 Valitettavasti näin tuoretta tietoa ei näytä löytyvän. Netissä on luettavissa suomalainen tutkimus Suomalainen palkkataso EU-vertailussa http://akateemisetnaiset.fi/wp-content/uploads/2014/11/Suomalainen-palk… josta löytyy monipuolisia palkkatilastoja vuosilta 2007-2011. Näiden mukaan keskipalkka nousi Italiassa tuona jaksona 2178 eurosta 2274 euroon. Ottaen huomioon, että talouskasvu ja inflaatio on EU:ssa näinä vuosina ollut vähäistä, luulisi tuon jälkimmäisen lukeman edelleenkin olevan melko lähellä vuoden 2015 arvoa.
Isovanhempani asuivat Viipurissa vuodet 1920-1939. Löysin tiedon, että 1926 Karjalan kaupunginosassa vuokra-asuntojen hinnat 1 ja 2 huoneesta vaihtelivat… 2261 20.1.2016 Suomen tilastollisesta vuosikirjasta 1926 http://www.doria.fi/handle/10024/69226 osiosta Työväenoloja (s. 243-245) löytyy muutama palkkatilasto vuodelta 1925, ei autonkuljettajista mutta kylläkin maanviljelystyöväen keskimääräisistä palkoista ja valtion rautatierakennustöiden keskimääräisistä tuntipalkoista. Esimerkiksi tilaston "Maanviljelystyöväen keskimääräiset palkat vuosina 1914-1925" mukaan Viipurin läänissä miehen vuosipalkka v. 1925: 3859 mk talon ruuassa 7518 mk omassa ruuassa Yllä olevasti linkistä pääsee katsomaan tarkemmin maanviljelystyön päiväpalkkoja ja keskimääräisiä tuntipalkkoja rautatierakennustöissä. Suomen virallisen tilaston (SVT) tilastosta Teollisuustilastoa 1925 (s. 4) löytyy yleisesti Suomen eri...
Paljonko tienaavat ralliautoilijat ja heidän kartturinsa MM-tasolla? Heidän tulojaan ei ole ollut julkisuudessa oikeastaan koskaan, mikä on ihmeellistä. Kysyin… 2948 26.1.2015 Varmaa vastausta on tosiaan vaikea antaa, spekulaatioita kyllä löytyy esimerkiksi internetin keskustelupalstoilta. Verohallinnon henkilöasiakkaan tuloverotuksen tiedot ovat julkisia. Niitä voi katsella Verohallinnon toimipisteiden asiakaspäätteiltä, esimerkiksi Lahdessa osoitteessa Kirkkokatu 12 B. Tuloverotuksen julkisia tietoja voi kysellä myös puhelimitse numerosta 020 697 002. Lista Veroahllinnon toimipisteistä, joissa on asiakaspäätteet verotietojen katselua varten: http://vero.fi/download/Verotoimistojen_asiakaspalvelupaatteet_2014/%7B…
Miten pääsen kirjastonhoitajaksi, onko palkka iso? 1375 26.8.2014 Kirjastot.fi-sivulle on koottu linkit kirjastoalan koulutusta antavien oppilaitosten sivuille. Sieltä löytyy myös tietoa alan koulutus- ja kelpoisuusvaatimuksista: http://www.kirjastot.fi/fi-FI/kirjastoala/opiskelu/ Palkka riippuu mm. tehtävänimikkeestä. Tietoa kunta-alan eri ammattinimikkeiden palkoista vuodelta 2012 löytyy alla olevan linkin kautta. Esimerkiksi yliopistojen ja muiden oppilaitosten sekä yritysten kirjastojen palkat eroavat näistä jonkin verran. http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/kunta-tyonantajana/palkat-ammatit-ja-…